Kan Tahlilinde H ve L Ne Demek ?

Hastanelerde veya özel Laboratuvarlarda, özellikle kan ve idrar tahlili yaptıranların dikkatini çekmiştir;

Bazı tahlil sonuçlarının yanında koyu renkli veya bold yazan “H” veya “L” kısaltması vardır.

Bu yazımızda “Bu iki kısaltma nedir, ne anlama gelir ?” sorusunu yanıtlayalım.

Laboratuvar testleri, hemen hemen tüm hastalıkların % 70’inde kesin tanı koymak için gerekli olan en önemli tanı araçlarıdır.

Örneğin Diyabet, Kansızlık, Hipotiroidi, Lösemi, Zatürre, Brusella, Hepatit, Sepsis, Enfeksiyonlar ve Talasemi gibi yüzlerce hastalığın kesin tanısı için test yapmak gerekir.

İşte yapılan tahliller raporlanırken, test sonuçlarının genellikle önünde, bazen arkasında H veya L gibi iki kısaltma harf yazabilir.

Bu iki harfin görülmesi “test sonucunun referans değerlerin dışında” çıktığını gösterir.

“Referans Değerler Nedir ?” sorusunun cevabını buradan öğrenebilirsiniz.

Kan Tahlilinde H Ne Demek ?

“H” kısaltması ingilizce “HIGH” kelimesinden gelir ve “yüksek” demektir.

Yani ölçülen testin sonucu olması gereken referans değerlerden daha yüksek çıkmış demektir ve raporlarda bu durum hekim tarafından daha rahat görülsün diye sonuç koyu renkli veya Bold yazılır.

Kan Tahlilinde L Ne Demek ?

“L” kısaltması ise yine ingilizce “LOW” kelimesinden gelir ve “düşük” demektir.

Yani ölçülen testin sonucu olması gereken referans değerlerden daha düşük çıkmış demektir ve raporlarda bu durum hekim tarafından daha rahat görülsün diye yine sonuç koyu renkli veya Bold yazılır.

Aşağıdaki örnek açıklayıcı olacaktır;

 

 

Sonuçların yüksek veya düşük çıkmasının önemi Doktor tarafından bilahare değerlendirilecektir.

Bazen sonuçların yanında H veya L yerine değişik işaretler de konabilir, sonuçta aynı anlama gelir.