Kan Tahlilinde Hangi Değer Kanseri Gösterir ?

Kan Tahlili aralarında Diyabet, Tiroid, Böbrek, Karaciğer ve Pankreas gibi birçok organın hastalıkları hakkında net bilgiler veren ve tanı koymaya yardımcı bir Laboratuvar Testi grubudur.

Bazı Kanser türleri, özellikle ileri evrede ise kan tahlillerinde dikkat çekebiliyor.

Tümör Belirteçleri yada Markerları denen bazı kan testleri, Kanser hücreleri tarafından üretilerek, kanda artan karbonhidrat yapılı maddelerdir. Bazen, Kanserli hücrelere karşı savunma ve cevap olarak vücudun sağlam dokuları tarafından da salgılanabilmektedirler.

Tümör Belirteçleri genellikle kan, idrar ve nadiren dokulardan tespit edilebilmektedir.

Tümör Belirteçleri Yüksek Çıkarsa ?

Kanser teşhisine ek olarak tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde çeşitli Tümör Belirteçleri testleri yapılır. Bu testler eğer çok yüksek değerlerde saptanırsa genellikle Kanser varlığını gösterirler.

Bununla beraber bazı iyi huylu Kanser olmayan hastalıklarda ve gebelik, sigara içimi veya yaşlılık gibi fizyolojik durumlarda bile yüksek saptanabilirler.

Yani her Tümör Belirteç yüksekliği Kanser demek değildir ama araştırılmalıdır.

Kan Tahlilinde Hangi Değer Kanseri Gösterir ?

Kan tahlilinde hiçbir değer tek başına kesin Kanseri göstermez ama fikir verir.

Over (Yumurtalık) Kanseri

Karbonhidrat Antijen (CA 125)

Human Epididimal Protein 4 (HE4) 

Prostat Kanseri

Prostat Spesifik Antijen (Total PSA, Serbest PSA)

Mide, Bağırsak ve Pankreas Kanserleri

Karsino Embriyonik Antijen (CEA)

CA 19-9

Meme Kanseri

CA 15-3

Karaciğer, Testis ve Yumurtalık Kanseri

AFP

B-HCG

Medüller Tiroid Kanseri

Kalsitonin

Nöroendokrin Kanserler

Kromogranin A (CGA)

Akciğer Kanseri

CYFRA 21-1

Mesane Kanseri

NMP- 22 yüksek saptanan markerlardır. Ancak kesin tanı için Görüntüleme testleri, Patolojik inceleme ve Biyopsi yapılır.

Hemogram (Tam Kan Sayımı)

Bu testte özellikle Lökosit değerlerinin 50.000/mm3 üzerinde olması Lösemi gibi kan kanserlerine işaret edebilir.

RBC (Eritrosit) değeri 6 milyon üzerinde ve Hbg değeri 18 üzerinde ise Polisitemi denen bir Kemik iliği hastalığı olabilir. 

Elektroforez

Multipl Miyelom’lu kişilerde yükselen bazı anormal bağışıklık sistemi proteinlerini (immünoglobulinler) tespit eder.

Kanda Kanser Testleri Yüksek Çıkarsa ?

Kanserden kaynaklandığı gibi vücudunuzdaki fizyolojik değişiklikler, sigara içimi veya hatta gıdalar gibi test sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli faktörlerden de kaynaklanabilir.

Ayrıca, iyi huylu koşulların bazen anormal test sonuçlarına neden olabileceğini unutmayın. Bununla beraber kan testi sonuçları normal olmasına rağmen vücutta kanser olabileceği de unutulmamalıdır.

Özetle ;

Kan ve idrar testleri doktora ipuçları vermeye yardımcı olsa da, tanıyı koymak için genellikle diğer testler gereklidir. Çoğu Kanser türünde, kesin tanı koymak için genellikle Biyopsi, Patoloji ve MR, BT gibi görüntüleme testleri gereklidir.

Tümör Belirteçleri çoğunlukla Kanser teşhisi sonrasında izlemde faydalıdır. Doktorlar bu testleri, Kanserin tedaviye yanıt verip vermediğini veya büyüyüp büyümediğini belirlemek için kullanır.

Normalde Kanserlerde kanda bazı Tümör Belirteçleri yükselirse de, çok az Kanserin haricinde belli bir Kansere özgü kan testi yoktur.

Örneğin ;

PSA çok fazla yükselirse Prostat Kanseri lehinedir.

CA 125 yükselmesi Over yani Yumurtalık Kanserini düşündürse de Hepatit, Hamilelik, Adet dönemleri, Overin Kistik hastalıkarı, Endometriozis, Siroz, Yumurtalık iltihapları ve hatta Sigara tüketimi ile de görülebilir.

Dolayısıyla “Kan testi yaptırayım da varsa Kanser ortaya cıksın” derseniz böyle bir test yok.

Sadece son derece nadir durumlarda veya ilerlemiş Kanserlerde tanıda çok değerli olmaktadırlar.

Kanser Belirtileri Nelerdir ?

Her kanser belirti vermeyebilir.

Kısa zamanda aşırı kilo kaybı

Uzun süreli iştahsızlık

Halsizlik

Kemik ağrıları

Vücutta ani beliren ya da büyüyen kitleler

Nedeni açıklanamayan ateş ana belirtiler olabilir.

Özellikle çıktıkları organ ve dokuya göre belirti verirler.

Kolon kanserleri Barsak alışkanlıklarında değişme, dışkıda gizli kan

Meme kanserleri Memede gerginlik hissi veya ele gelen kitle

Testis kanseri Testislerde ağrı veya büyüme 

Beyin tümörleri Baş ağrısı yapabilir.

 

 

Bir cevap yazın