Kan Tahlilinde Karaciğer Değerlerinin Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Karaciğer Testleri AST, ALT, GGT, ALP, LDH gibi enzimler ve Bilirübin ile PT gibi bazı testlerden oluşur.

Bu enzimler Karaciğer’de bol bulunmasına rağmen diğer dokularda da bulunan, yani Karaciğere özgü olmayan enzimlerdir.

Karaciğer vücudumuzun boyutça en büyük organı olması yanında işlevi itibarıyla da en önemli organların başında gelir.

Karaciğerin Görevleri Nelerdir ?

Safra sentezi

Safra, yağların çözünmesini sağlayarak sindirimine yardımcı olan ve yağda çözünen A,D,E,K vitaminlerinin emilimini kolaylaştıran bir tür sıvıdır.

Detoksifikasyon

Toksik yani vücuda zehirli maddeleri etkisiz hale getirmek. Bilirübini, alkolü ve birçok ilaçları yıkar, zararlı olan amonyağı üre’ye çevirir ve böylece idrarla atılmasını sağlar.

Kolesterol ve Trigliserid sentezi

Meşhur Lipidler olan Kolesterol ve Trigliseridler karaciğerde yapılır.

Bağışıklık proteinlerinin üretimi

Pıhtılaşma faktörlerinin sentezi

Protrombin, Fibrinojen ve Von Villebrand harici tüm pıhtılaşma faktörleri Karaciğer’de üretilir.

Yaşlı eritrositlerin parçalanması

Kanda 2-3 ayı geçmiş yaşlı Eritrositleri parçalayarak temizler.

Fazla glikozu depo etme

Sıvı metabolizması ve ısı üretiminde rol oynama

Yüzlerce enzimin üretimi

Depo fonksiyonu

Vitamin A,B, D, K, Demir, Folik asit, Kalsiyum, Bakır, bazı Proteinleri ve Yağları depo eder. A vitaminini sentezler.

Yine lenf sıvısı, antikor üretimi ve bazı üreme hormonlarının yıkımını da gerçekleştirir.

Kan Tahlilinde Karaciğer Değerlerinin Yüksek Çıkması Ne Demek ?

ALT (SGPT), AST, ALP, GGT ve LDH gibi Karaciğer testlerinin yüksek çıkması travma, hepatitler, yanık vs gibi hücre hasarının göstergesidir.

ALT, AST’ye göre Karaciğere daha spesifiktir yani AST deki yükselişler başka durumlarda da olabilirken ALT yüksekliği ortalama % 70-75 Karaciğer hasarını gösterir.

ALT deki yükseklik yine AST’ye oranla daha uzun sürmektedir.

Safra yollarının tıkanması

Alkolizm (genelde < 400 U, alkolik karaciğer hastalığında AST daha fazla artar)

Karaciğer sirozu

Karaciğer yağlanması (alkol, diyabet ve obezite en sık nedenler)

Dermatomiyozit

Polimiyozit

Şok

Hemokromatoz

Alfa 1 antitripsin eksikliği

Wilson hastalığı

KC kanseri

Şiddetli yanıklar

Otoimmün hepatitler

Viral hepatitler

İlaçlar ve Toksinler (statinler, antibiyotikler, fenitoin, valproik asit, karbamazepin, fenobarbital, antidepresanlar, salisilatlar, NSAID’ler, kemoterapotikler, barbitüratlar, kurşun, karbontetraklorür, asetaminofen)

Enfeksiyöz Mononükleoz

Lösemi

Miyokard İnfarktüsü (AST artar ama ALT karaciğer hasarlanmamışsa genelde yükselmez)

Kasların gangreni

Pankreatitler

Akut Hemolitik anemiler

Akciğer İnfarktüsü

Çölyak hastalığı

Crohn hastalığı

Ülseratif Kolit

Psödohipertrofik kas distrofisi

Heparin kullanımı

Alkol-Asetaminofen sendromu (ALT/AST çok artar, ALT 9000 U’yi geçebilir)

Hemoliz (eritrositlerde ALT aktivitesi 6 kat yüksek olduğundan hemolizli kandan test çalışılmaz) başlıca Karaciğer testleri yüksekliği nedenleridir.

Düşük ALT Nedenleri :

Çok önemli değildir.

Malnütrisyon

Kahve ve kafeinli ürünler tüketimi sonrası

Mg eksikliği

Vitamin B6 eksikliği

İlaç interferansı (carvedilol, siklosporin, interferon, ketoprofen, fenotiyazinler, simvastatin, toremifene, ursodiol) başlıca nedenlerdir.

Karaciğer Testleri Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan bir tüp kandan çalışılır. Açlık gerekmez ama Hemolizli numuneden çalışılmaz.

Konu ile ilgili açıklamalı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;

 

 

Bir cevap yazın