Kan Tahlilinde MCV Nedir ?

Tam Kan Sayımı (Hemogram) raporlarında geçen bir parametre olan “MCV” nedir ? sorusunu yanıtlayalım.

MCV, kelime anlamıyla”Ortalama Eritrosit Volümü” demektir, yani Alyuvar dediğimiz Kırmızı Kan Hücreleri’nin Boyutu‘nu gösterir.

Direkt olarak ölçülmez, HCT ve RBC değerlerinden hesaplanır.

Hemogram cihazlarında otomatik hesaplanan bir parametredir.

MCV’nin yüksek olması Eritrositlerin boyutunun büyük, düşük olması ise küçük olduğunu gösterir.

Özellikle B12, Folat eksikliğine bağlı Anemilerde veya Alkolizm de Eritrositler büyük boyutlu olur yani MCV yüksektir.

Demir Eksikliği Anemisi ve Talasemi’lerde ise Eritrositler küçük boyutludur, yani MCV düşüktür.

MCV Nasıl Hesaplanır ?

Formül: Hct x 10 MCV = RBC (mm3 te milyon)’dur.

MCV Referans Değerleri Nedir ?

Erişkin Erkek : 80-94 m3 (80-94 fL)

Erişkin Kadın : 81-99 m3 (81-99 fL)

 

MCV Ne Zaman Yüksek Çıkar ?

Megaloblastik Anemiler (özellikle B12 ve Folat eksikliğinde)

Makrositik Anemiler

Kronik Amfizem ve Bronşit

Hipotiroidizm

Karaciğer Hastalıkları

Alkolizm

Menapoz sonrası

Oral Kontraseptif kullanımında

İleri yaşlarda MCV değerleri yüksek bulunur.

MCV Ne Zaman Düşük Çıkar ?

Demir Eksikliği Anemisi

İdiopatik Hipokrom Anemiler

Kronik Kanama anemileri

Gebelik Anemisi

Bazı Hemoglobinopatiler (Talasemiler)

Bazen Hipertiroidizm vakalarında MCV değeri düşüktür, yani Eritrositler küçük boyutludur.

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: