Kan Tahlilinde Mo, Mon, Mono, Lym ve MCH Nedir ?

Kan Tahlilinde, Hemogram yani “Tam Kan Sayımı” testi altında Mo, Mon, mono, Lym ve MCH gibi kısaltmalar vardır.

Bu yazımızda “Bu kısaltmalar kısaca neyi ifade ediyor ve koyu yazılmasının yani sonucun yüksek veya düşük çıkmasının nedenleri nelerdir ?” sorusunu yanıtlayalım.

Kan Tahlilinde Mo, Mon veya Mono Nedir ?

 

Bu kısaltmalar Monosit’ler’i tanımlar.

Monositler tüm Lökositler‘in yani Akyuvar da denen Beyaz kan hücrelerinin en büyüğü’dür. 

Monosit’ler, bazı enfeksiyonlarla mücadele eden ve diğer Beyaz kan hücrelerinin ölü ya da hasarlı dokuları çıkarmalarına, kanser hücrelerini yok etmelerine ve yabancı maddelere karşı bağışıklığı düzenlemelerine yardım eden bir Beyaz kan hücresi türüdür.

Kemik İliğinde üretilir ve daha sonra Beyaz kan hücrelerinin yaklaşık % 1- 10‘unu (kan mikrolitresi başına 200 ila 600 Monosit) oluşturmak üzere dolaşıma girerler.

Kanda birkaç saat kaldıktan sonra, Makrofajlara dönüşecekleri dokulara (Dalak, Karaciğer, Akciğerler ve Kemik iliği dokusu) geçerler.

 

Monositoz yani kandaki Monosit sayısı artışı ;

Kronik Enfeksiyonlar

Otoimmün Bozukluklar

Kan bozuklukları

bazı Kanserler

Sarkoidoz

Histiositoz

Enfeksiyoz Mononükleoz gibi hastalıklarda görülür.

Monosit düşüklüğü ise ;

Sepsis yani kan enfeksiyonu

Kemoterapi veya Kemik İliği bozukluğu

Bazı Deri enfeksiyonları

Genital organlarda HPV enfeksiyonu olan bazı insanlarda görülebilir.

Düşük veya yüksek sayıda Monosit genellikle semptomlara neden olmaz. Bununla birlikte, kişiler Monosit sayısındaki değişikliğe neden olan bozukluğun semptomlarına sahip olabilir.

Tanı, bir kişide bir enfeksiyon veya otoimmün bozukluk belirtileri  olduğunda kan testi ile (Tam Kan Sayımı) yapılır.

Monosit rahatsızlıklarının tedavisi de nedene göre değişir.

MonoMAC Sendromu

Yakın zamanda tanımlanan, ancak nadir görülen bir bozukluktur, Monositlerin eksikliğidir. MonoMAC sendromu olan insanlarda, enfeksiyonlara, özellikle deri enfeksiyonlarına, genellikle enfeksiyona neden olmayan mikroorganizmalar neden olur.

Sebep, kemik iliğini etkileyen bir gen kusuru‘dur. 

Teşhis, Monosit yokluğunu gösteren bir kan testi ve Genetik Test ile yapılır.

 

Kan Tahlilinde Ly veya Lym Nedir ?

Ly veya Lym, Lenfosit‘leri tanımlar.

Lenfositler kandaki Akyuvar yani Beyaz kan hücrelerinin diğer bir türüdür. Beyaz kan hücreleri, vücudun hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olur ve enfeksiyonlarla mücadele eder.

Lenfositler, serum İmmünoglobulin’lerin ve Hücresel immün yanıtın kaynağıdır.

Tüm Lenfositler Kemik İliğinde üretilir. B hücreli Lenfositler ayrıca kemik iliğinde olgunlaşırken, T hücreli Lenfositler Timüs bezinde olgunlaşır.

B hücreleri, rahatsız edici bir antijene özel antikor üretirler.

Kanda dolaşan Lenfositlerin çoğunluğu B-Lenfositlerden ziyade T-Lenfosit’leridir.

Hemogram testinde, T ve B-Lenfositlerinin toplamı birlikte rapor edilir.

Yetişkinlerde, Nötrofillerden sonra Lenfositler en yaygın ikinci WBC türüdür. 8 yaşın altındaki küçük çocuklarda ise Lenfositler Nötrofil’lerden daha yaygındır.

Lenfositoz yani Lenfositlerin artışı ;

birçok Viral enfeksiyon

Tüberküloz

Lenfositik Lösemi

Grip

Suçiçeği

Tüberküloz

Kabakulak

Kızamıkçık

Varisella

Boğmaca

Bruselloz

Herpes Simpleks

Enfeksiyoz Mononükleoz

Hepatit

Toksoplazmozis

Sitomegalovirüs enfeksiyonları

Bazı ilaçlar yüksek Lenfosit sayısına neden olabilir. Bu tür ilaçlara örnek Dilantin ve Mefenitoin’dir.

Lenfositopeni yani anormal derecede düşük (% 15’den az) Lenfosit sayısı ;

Kemik iliği tahribatı

Aplastik Anemi

AIDS

Tümörler

Steroidler

Multipl Skleroz

Miyastenia Gravis

Guillain-Barre Sendromu’nda sıktır.

Kan Tahlilinde MCH Nedir ?

MCH, “Mean Corpuscular Hemoglobin” anlamına gelir ve bir kişinin alyuvarlarının her birinde bulunan ortalama Hemoglobin miktarının ölçülmesidir.

Hemoglobin, oksijeni Akciğerlerden vücudun hücrelerine kan dolaşımı yoluyla taşıyan maddedir. Kan testi ile belirlendiği üzere MCH’nin aşırı veya düşük seviyeleri, besin yetersizliklerinden kronik hastalıklara kadar değişen çeşitli vücut problemlerinin bir göstergesi olabilir.

MCH, Tam Kan Sayımı (CBC) adı verilen kan testinin bir bileşeni olarak yapılır. MCH direkt olarak ölçülmez, MCH’yi hesaplamak için Hgb, RBC’ye bölünür.

Normal MCH seviyeleri, RBC başına 26 – 33 pikogram (pg) Hemoglobin arasındadır.

MCH Yüksekliği Nedenleri :

34 pg üzerindeki MCH seviyeleri genellikle anormal derecede yüksek olarak kabul edilir. Yüksek MCH için en yaygın sebep, Makrositer Anemi, yani vücudun yeterli sayıda kırmızı kan hücresi üretemediği bir kan hastalığıdır.

Makrositer anemide, üretilen Kırmızı kan hücreleri normalden büyüktür ve her biri normal büyüklükteki hücrelere göre daha fazla Hemoglobin taşır. Bu durum, vücuttaki eksik B12 vitamini veya Folik asit seviyeleri nedeniyle olabilir.

Anemi

Tiroid işlev bozukluğu

Kemoterapi

bazı Enfeksiyonlar

Östrojen içeren ilaçların kullanımı

bazı Lösemi formları ve

Kalıtsal Sferositoz gibi Alyuvarların yetersizliğine neden olan diğer bazı durumlar da MCH yüksekliği yapar.

MCH Düşüklüğü Nedenleri :

26 pg’ın altındaki MCH seviyeleri anormal derecede düşük olarak kabul edilir.

Düşük MCH bulgularının yaygın nedenleri ;

Kan kaybı

Mikrositer Anemi (Alyuvar hücreleri anormal derecede küçük, daha az Hemoglobin taşır)

Hemoglobinopati‘ler 

Demir Eksikliği Anemisi

Beslenme yetersizlikleri olarak sayılabilir.