Kan Tahlilinde MPV Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Kan Tahlilinde MPV kısaltması Trombositlerin ortalama hacmini gösteren ve Hemogram raporlarında verilen bir parametredir.

Hastanelere başvuran hastaların çoğunda Laboratuvarda istenen bir test olan “Tam Kan Sayımı (Hemogram)” raporlarında çoğu kez RBC, Hb, MCV, HCT, MPV gibi parametreler vardır.

Hemogram raporunun genelde alt kısımlarında kalan MPV parametresi pek bilinmez ve değerlendirilmez.

Bu “öksüz parametre” artık günümüzün çoğu otomatik Hemogram cihazlarında hesaplanıp verilmektedir.

Kan Tahlilinde MPV Nedir ?

MPV, “Mean Platalet Volume” kelimelerinden gelir ve kabaca “Ortalama Trombosit Hacmi” demektir.

MPV testi Trombositlerin boyutlarının göstergesidir.

MPV değerinde artış demek Trombositlerin çaplarının artmış (daha büyük) olması demektir.

MPV artışı Kemik İliğinin yeni Trombosit sentezini artırdığını gösterir. Böylece daha büyük, genç ve daha fonksiyonel Trombositler üretilir ve MPV artmış bulunur.

MPV testi genellikle Trombositopeni (Trombosit azlığı) ayırıcı tanısında istenir.

Trombosit Nedir ?

Trombositler (Platelet) kanın en küçük şekilli hücreleridir, çekirdekleri yoktur, başlıca Kemik iliğinde yapılırlar ve ömürleri ortalama 7 gün civarındadır.

Trombositlerin yaklaşık % 65’i Kan, % 35’i Dalak’ta bulunur.

Kanın pıhtılaşması, Damar bütünlüğünün sağlanması, Vazokonstrüksiyon (Damar kasılması) ve Adezyon – Agregasyon aktivasyonu ile Damar duvarı yırtılmalarında kanamanın ilk aşamada durdurulması için plak oluşumunda görevleri vardır.

 

 

Kan Tahlilinde Yüksekliği Nedenleri ?

Nadir görülen hastalıklarda MPV yüksek çıkar.

Bunlar;

ITP

İdiyopatik Trombositopenik Purpura, Otoimmün nedenli Trombosit düşüklüğü olur.

Bernard-Soulier Hastalığı

Doğuştan reseptör bozukluğu var, Trombositler hasarlı damar duvarına yapışamaz.

May-Hegglin Anomalisi

Doğuştan büyük Trombositler mevcuttur.

Sepsis

Prostetik Kalp Kapakçığı varlığı

Miyeloproliferatif hastalıklar

Büyük kanamalar

AML ve KML (Lösemi)

Splenektomi (Dalağın alınması)

Vaskülitler (Damar iltihapları)

Megaloblastik Anemi

Kan Tahlilinde MPV Yüksekliği Ne Yapar ?

MPV yüksekliği Koroner Kalp Hastalığı ve Felç riskini artırır çünkü genç Trombositler hem daha büyüktür, hem de birleşme gücü daha fazladır, böylece Damarlar daha kolay tıkanabilir.

Kan Tahlilinde MPV Düşüklüğü Nedenleri ?

MPV düşükse Trombositler normalden küçük demektir. Bu durum da nadir görülür.

Başlıca hastalıklar;

Wiskott-Aldrich Sendromu

X’e bağlı geçen, Mikrotrombositler ve Trombositopeni, Egzema, tekrarlayan enfeksiyonlar, Otoimmün olaylar ve Malignite insidansının artışı ile seyreden bir primer immün yetersizlik sendromudur.

Trombositler küçük olduğundan kanamaya meyil artmıştır.

Aplastik Anemi

Kemik iliğinde tüm kan hücrelerinin sentezi azalır-durur.

Trombositopeni-Absent Radii Sendromu

TAR Sendromu da denir. Trombosit sayısı düşük ve Kolda Radius kemiği yoktur.

Storage Pool Hastalığı

Trombositlerde granül ve fonksiyon defekti sonucu kanama riskinde artış ve kanama problemleri.

MPV Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan kan EDTA’lı tüpe konulur ve Hemogram cihazında çalışılır.

Bekletilmiş kanda Eritrositler şişer (MCV artar), Trombositler parçalanır, böylece MPV artabilir ve Trombosit sayısı azalabilir.

Bu nedenle Hemogram tahlili için numunede Hemoliz olmamalı (Hb, MCH ve MCHC yüksek çıkar) ve numune fazla bekletilmemelidir.

WBC, Hb, HCT, RBC ve Platelet için EDTA’lı kan 24 saat saklanabilirse de, MPV çok hassastır, 2-6 saat sonra bozulur.

Bu nedenle Hemogram tahlili için numune 3 saat içinde çalışılmalıdır.

MPV Referans Aralıkları :

Ortalama 7.4 – 12 fl (Femtolitre, µm3).

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !