Kan Tahlilinde PDW, HCT, PCT, Ne veya NEU Nedir ?

Kan Tahlili’nde, Hemogram testi raporlarında PDW, HCT, PCT ve NEU gibi kısaltmalar olduğunu görürsünüz.

Bu yazımızda “Bu kısaltmalar neyi ifade ediyor ve koyu yazılmasının yani sonucun yüksek veya düşük çıkmasının nedenleri nelerdir ?” sorusunu yanıtlayacağız.

Kan Tahlilinde PDW Nedir ?

PDW, “Platelet Distrubition Width” demektir, yani tıpkı RDW gibi Platelet yani Trombositlerin dağılım genişliğinin bir ölçümünü içerir.

PDW, hastanın Trombositlerinin ne denli benzer boyutta olduğunun bir yansımasıdır. PDW ne kadar büyükse hastanın Trombositlerinin boyutları birbirinden o kadar farklı demektir.

Trombosit genişliği için genel kural, daha büyük Trombositlerin daha genç olması ve daha küçük Trombositlerin yaşının daha olgun, ortalama birkaç gün civarında olmasıdır.

Genellikle düşük Trombosit sayısına rağmen çok sayıda büyük Trombosit görülmesi, Kemik iliğinin Trombosit üretim düzeylerini artırdığına işaret eder.

PDW Neden İstenir ?

PDW tam kan sayımının bir parçasıdır, genellikle ayrı istenmez.

Açıklanamayan morarma, küçük kesikler veya yaralarda aşırı kanamalar, burun kanamaları veya sindirim sisteminden kaynaklanan kanamalar da Trombosit sayısı ile beraber tanıya yardımcı parametredir.

Deride sürekli bir kızarıklık veya morumsu lekelerin varlığı da bu testin istenmesi için bir diğer nedendir.

PDW Yüksekliği Nedenleri :

Bu, Trombosit genişliğinin çarpıcı olarak değiştiğinin bir göstergesidir. Kanda aynı anda çok sayıda daha genç Trombosit ve çok sayıda eski Trombosit bulunuyor demektir.

Bu, bir takım bozuklukların kemik iliğini veya Trombositleri etkilediğinin bir göstergesi olabilir ve daha ileri tetkikler gerekebilir.

Bazı Bulaşıcı hastalıklar veya Doğum Kontrol haplarının kullanılması gibi, bazı Kanserler, Anemi ve İnflamatuvar durumlar tipik olarak bu sonuca neden olur.

Bazen hastanın “dev” veya “anormal derecede büyük” Platelet’e sahip olduğunu durumlar olabilir. Bu durum bir bağışıklık bozukluğunun mevcut olduğunu veya Bernard-Soulier hastalığı gibi seyrek görülen bir kalıtsal bozukluğun var olduğunu gösterebilir.

PDW Düşüklüğü Nedenleri :

Bu, Kemik iliğini etkileyen bir bozukluğun göstergesi olabilir.

Kızamık, Hepatit veya Mononükleoz gibi viral enfeksiyonlar genellikle bu sonucu doğuracaktır.

Bazı İlaçlar ve Kanserler de bu sonuca neden olabilir.

PDW Testi Anormal Olduğunda Neler Olur ?

PDW kan testinin anormal sonuçları varsa ve bilinen bir sebep yoksa, Doktor tanıyı doğrulamak veya iltihaplanma koşullarını, Bulaşıcı hastalıkların varlığını, Böbrek yetmezliği veya Kanama bozukluklarını bulmak için ilave takip testleri yapmayı seçebilir.

Kesin bir nedeni bulunmayan ciddi anormallik durumlarında bir Kemik İliği Biyopsisi yapılabilir.

Yüksek rakımlı bölgede yaşayan hastalar için PDW test sonuçları bir bireyin yaşama alışkanlıklarından etkilenebilir. Son zamanlarda yüksek rakımlı bir yerde en az 30 gün geçirdiyseniz, PDW değeriniz artabilir.

PDW Referans Aralığı :

Empedans açıklığına göre: 9-14 fl

Optik Sisteme göre: % 44-56

 

 

Kan Tahlilinde HCT Nedir ?

HCT, “Hematokrit” demektir. Kanın hücresel kısmının sıvı kısmına oranla yüzdesel ifadesidir ve genelde Anemi’lerin değerlendirilmesinde kullanılır.

HCT Referans Değerleri :

Kord kanı: % 42-60
Prematüre: % 42-60
0-7 gün: % 45-69
7 gün-1 ay: % 42-63
2-3 ay: % 31-55
4-6 ay: % 29-41
7 ay-3 yaş: % 33-39
4-5 yaş: % 34-40
6-12 yaş: % 35-45
13-15 yaş Erkek : % 37-49    Kadın : % 36-46
16-50 yaş Erkek : % 40-53    Kadın : % 36-46
50 yaş ve üstü Erkek : % 41-53  Kadın : % 36-46

Hematokrit Yüksekliği Nedenleri :

Polisitemia vera
KOAH
Şiddetli Egzersiz
Hemokonsantrasyon
Yüksek irtifada bulunmak

Hematokrit Düşüklüğü Nedenleri :

Anemiler
Gebelikteki gibi Hemodilüsyon durumları.

HCT düşüklüğü klinikte daha önemlidir, Anemi varlığını gösterir.

Kan Tahlilinde PCT Nedir ?

Hemogram cihazlarında PCT kısaltmasıyla bir parametre daha verilebilir, PCT (Platelekrit) tıpkı HCT gibi kandaki toplam “Trombositlerin Kana oranı”dır.

PCT = Plt x MPV dir.

Klinik önemi pek olmadığından fazla kullanılmaz, referans değerleri ortalama % 0.1- 0.3 arasındadır.

Belki Trombosit sayısının düşük ama çapının büyük olduğu hastalıklarda yararlı olabilir. Çünkü sayı düşük olsa bile büyük Trombositler ile Trombosit fonksiyonları ikame edildiğinden bu hastalarda aslında Platelet sayısından ziyade PCT’e bakmak daha yararlı olabilir.

 

 

Kan Tahlilinde Ne veya Neu Nedir ?

Ne veya Neu, Nötrofil demektir. Nötrofil, kandaki Beyaz kan hücresi yani akyuvar da denen Lökosit’lerin bir tipidir ve hastalıklarla savaşta rol oynar.

Nötrofilik Lökositoz (Nötrofili) Nedenleri :

Mutlak normal değeri : 2500-7500/ mm³

Rölatif normal değeri : % 60-70

Başlıca nedenleri:

Yenidoğan

Gebelik

Doğum

Emosyonel bozukluklar

Efor sonrası

Ultraviyole ışınına maruz kalma

Menstrüyel dönem

Piyojenik enfeksiyonlar (Staf, Streptokok, Pnömokok, Gonokok ve Meningokok)

Non-piyojenik enfeksiyonlar (Akut Romatizmal Ateş, Difteri, Kolera)

Diabet

Üremi

Asidoz

Gut

Miyeloproliferatif hastalıklar

Akut Hemoliz

İnfarktüs

Kinin, Civa, Kurşun ve CO zehirlenmesi

Kanama

Cerrahi

Yanık

Poliarteritis Nodoza

Romatoid Artrit

Dermatomiyozit

Nötropeni Nedenleri :

Nötrofil sayısının  2.500/mm³ ün altına düşmesidir.

Başlıca nedenleri :

İlaçlar (Antitiroid, Antibiyotik, Antikoagülan, Antimalaryal, Analjezik, Antihistaminikler)

Kronik İdiyopatik Nötropeni

Enfeksiyonlar (Hepatit, Kabakulak, Mononükleoz, Kızamık, Tifo, TBC, Brusella, Malarya)

Aplastik Anemi

MDS

Megaloblastik Anemi

PNH

Folat ve vitamin B12 eksikliği

Hipersplenizm

Radyasyon

Sitotoksikler