Kan Tahlilinde Plt Nedir, Düşüklüğü ve Neden Yüksek Çıkar ?

Hemogram testi bünyesinde en sık istenen testlerden biri olan Plt, Platelet kelimesinin kısaltmasıdır, Trombosit demektir ve Hemogram testinin içinde raporlanır.

Plt Nedir ?

Trombosit testi, Üremi (Böbrek yetmezliği), Trombositopeni, Karaciğer hastalıkları, Kanserler ve Kemik iliği hastalıkları gibi kanama bozukluklarında tanı ve tedaviye yanıtı izlemde kullanılan çok yararlı bir parametredir.

Trombositler artık günümüzde Tam Kan Sayımı yapan Hemogram cihazlarında otomatik sayılan kandaki en küçük şekilli hücrelerdir.

Hacimleri normalde 7-11 fl, çapları 1-3 mikrondur.

3 mikrondan büyük çaplı Trombositlere Makrotrombosit adı verilir. Normal bir bireyde Trombositlerin % 3’ü normalden daha büyüktür.

Kanın pıhtılaşmasında, damar bütünlüğünün sağlanmasında ve vazokonstrüksiyon’da görev alırlar.

Başlıca Kemik İliğinde yapılırlar, Dalakta yıkılırlar, ömürleri ortalama 7 – 10 gündür.

Tüm Trombositlerin ortalama % 66’sı Kan’da, kalan % 34’ü Dalak’ta bulunur.

Plt Neden Yüksek Çıkar ?

Esansiyel Trombositemi

Primer Trombositoz

Lösemiler

Lenfomalar

Kanserler

Miyeloproliferatif Hastalıklar

(Kronik Miyeloid Lösemi, Polisitemia Vera, Esansiyel Trombositemi, Agnojenik Myeloid Metaplazi)

Splenektomi (Dalağın alınması)

Demir Eksikliği Anemisi

Asfiksi

Kollajen Doku Hastalıkları (RA, SLE, Sjörgen sendromu…)

Akut Kan kayıpları

Hemolitik Anemiler

Akut İnfeksiyonlar

İnflamasyonlar

Kronik Pankreatit

Tüberküloz

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları

Böbrek Yetmezliği

Kemik iliği yetmezliği düzelme fazı

Hemolitik Reaksiyonlar

(uygunsuz kan nakilleri, ilaçlara-enfeksiyon ve kimyasallara bağlı, otoimmün, yanıklar, prostetik kalp kapakları..)

Yüksek rakımda yaşayanlar (Dağ gibi)

Ağır Egzersiz

Travmalarda

Oral Kontraseptif kullananlar

Çok sayıda İlaç etkisi

Lökositlerde Fragmantasyon varsa

Şiddetli Mikrositoz varlığında

Eritrosit Fragmantasyonu varsa

Kriyoglobulin varlığında

Kış aylarında Trombositler yalancı yüksek çıkar.

Beklenmedik şekilde Trombosit yüksekliği (> 1 milyon genelde) saptanan hastaların yaklaşık % 50 sinde Malignite bulunmaktadır.

Miyeloproliferatif hastalıklar gibi Trombosit sayısının çok yüksek (> 1 milyon) olduğu durumlarda genellikle anormal Trombosit fonksiyonlarına bağlı olarak kanamalar görülebilir.

 

 

Kan Tahlilinde Plt Düşüklüğü Ne Anlama Gelir ?

Trombosit düşüklüğü çok fazla olursa deride toplu iğne başı şeklinde kanamalar başlar.

Birçok hastalıkta Plt düşebilir, genellikle küçük düşmelerde kan alırken tüpte kanın pıhtılaşması ile yalancı Trombosit düşüklüğü çok sık nedendir.

Trombosit Düşüklüğü Yapan Durumlar ;

ITP (İdiyopatik trombositopenik purpura)

TTP (Trombotik trombositopenik purpura)

DIC (Dissemine intravasküler koagülopati)

Neonatal Purpura

Pernisiyöz – Aplastik – Hemolitik Anemi

Kan nakilleri sonrası (dilüsyonel etki)

Viral – Bakteriyel – Riketsiyal infeksiyonlar

Konjestif Kalp Yetmezliği

Konjenital Kalp Hastalıkları

Trombopoietin Yetmezliği

Kemoterapi ve Radyoterapi alma

DDT ve diğer kimyasal maddelere maruziyet

AIDS

Kalıtımsal Hastalıklar

(Chediak-Higashi sendomu, Bernard-Soulier sendromu, May-Hegglin anomalisi, Wiskott-Aldrich sendromu, Fanconi sendromu)

Kemik iliği yetmezlikleri

(Lösemiler, Lenfomalar, Miyeloproliferatif hastalıklar…)

Gebelik Toksemisi

Eklampsi

Alkol zehirlenmesi

Hipersplenizm

Böbrek Yetmezliği

Antiplatelet Antikorlar

Toksik Trombositopeni

Menstruasyon öncesi

Gebelerde

Pıhtılaşmış kan

Bekletilmiş kan (Trombositler parçalanır)

Trombosit Satelizmi

Trombosit Kümeleşmesi (EDTA antikorları trombositleri kümeleştirebilir)

Çok sayıda İlaçlarla Trombositler yalancı düşük çıkar.

 

 

Plt Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan kan Hemogram tüpüne konur ve cihaza verilir.

Numune mümkünse aç karnına alınmalıdır ve Hemoliz olmamalıdır.

Tüpün işaret seviyesine kadar kan alınmalı ve hemen nazikçe 5 kez alt/üst edilmelidir, çalkalanmamalıdır.

Plt için Normal (Referans) Değerler Nedir ?

Referans aralıklar her laboratuvarda kullanılan cihaza, ölçüm kitine, kişinin yaşına, cinsiyeti gibi durumlara göre değişir.

Bu nedenle her laboratuvarda verilen Referans değerler ufak değişimler gösterebilir.

Trombosit için ise referans değerler her yerde aynıdır, yaklaşık olarak kanda;

Erişkinler : 150.000 – 400.000 /mm3
Çocuklar : 150.000 – 450.000 /mm3 arasında bulunur.

Trombositler için Panik Değerler Nedir ?

20.000 /mm3  ve altında:

Spontan kanamalar, kanama zamanı uzaması, Peteşiler ve Ekimozlar görülür.

50.000 /mm3 ve üstünde ise :

Genellikle spontan kanamalar görülmez.

800.000/mm3 ve üstünde ise :

Tromboz yani damar tıkanması, Felç riski oluşur.