Kan Tahlilinde RDW Ne Demek, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

Hemogram adlı Kan tahlilinde geçen RDW, Eritrosit Dağılım Genişliği” demektir ve genelde Talasemi ile Demir Eksikliği Anemisi ayırımında kullanılır.

Vücudunuzdaki Eritrositlerin yani Kırmızı Kan hücrelerinin sayısını saymak otomatik cihazlarla (Hemogram otoanalizörü) mümkündür.

Eritrositlerin yani Alyuvar hacminin değişen boyutlarını değerlendirmek için RDW testi kullanılır.

RDW veya “Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliği” normalde 11 ile 15 arasında değişir.

Test genellikle Tam Kan Sayımı’nın (CBC) bir parçasıdır ve sayılar yüksek olduğunda Eritrositlerin boyutunda daha büyük bir değişimi gösterir.

Kan Tahlilinde RDW Ne Demek ?

RDW, örnekte bulunan Kırmızı hücrelerin hacim veya boyut farkını temel alan veya ölçen bir Kırmızı Kan hücresi parametresidir.

Bazen kırmızı hücre dağılımı genişliğini ölçmek için farklı türlerde Hematoloji Analizör aletleri kullanılır – varyasyon katsayısı (CV) olarak rapor edildiğinde RDW-CV, standart sapma (SD) olarak rapor edildiğinde RDW-SD olarak adlandırılır.

RDW-SD ölçümleri “fL” cinsinden alır ve temelde kırmızı hücre boyut dağılımı Histogramının genişliğini ölçer – genişliği, Histogramın % 20 yükseklik düzeyinde hesaplar.

Öte yandan, RDW-CV, yüzdelik olarak ifade edilir ve aşağıdaki gibi MCV ve standart sapmadan hesaplanır:

RDW-CV (yüzde cinsinden) = RBC hacminin 1 SD / MCV x% 100

RDW Yüksekliği Ne Anlama Gelir ?

Birçok farklı nedenden ötürü yüksek RDW’ye veya düşük RDW’ye sahip olabilirsiniz.

Yüksek RDW’ye sahipseniz, bu farklı şeyler gösterebilir. RDW yüksekliği, % 14.5’in üstünde, kırmızı hücrelerin boyutunun çok fazla değiştiği anlamına geliyor.

Bu, birçok farklı nedenden dolayı meydana gelebilir ve sorunu tanımlamak için, her kırmızı hücrenin kan örneğinizde kapladığı ortalama alan hacmi olan MCV’ye veya ortalama vücut hacmine kıyaslama yapmak önemlidir.

Yüksek RDW ve Yüksek MCV

MCV ve RDW düzeyleri artışı, Karaciğer hastalığına bağlı olabilir.

Karaciğeriniz, zararlı kimyasal maddelerin filtrelenmesinde ve ardından vücuttan dışarıya çıkmasına yardımcı olmakta büyük rol oynamaktadır. Zararlı maddeleri ortadan kaldırmazsa, bunun kırmızı kan hücrelerinin büyüklüğüne bir etkisi olabilir.

Hemolitik Anemi, kırmızı kan hücrelerinin erken tahrip edilmesi ile karakterize edilen bir duruma bağlı olarak artmış MCV ve RDW düzeyleri ile gider.

Bazen vücudunuzdaki B-12 eksikliği nedeniyle de RDW yüksek çıkar. Vücudunuz, özel kimyasal işlemler ve bedensel işlevleri yerine getirmek için bu gerekli vitaminlere ihtiyaç duyar.

Yüksek RDW ve Düşük MCV

Bazı durumlarda, RDW kan testinin MCV’nin daha düşük seviyelerinde yüksek olduğunu görebilirsiniz. Yine, bu senaryoyu birçok farklı nedenden dolayı görebilirsiniz, en yaygın olanı vücudunuzdaki Demir eksikliğidir.

Vücudunuzdaki demirin yetersizliği, kanınızdaki hemoglobin düzeyinde bir düşüşe neden olan Demir eksikliği anemisine neden olur.

Kanınızdaki Hemoglobin, hücresel seviyede oksijen aktarımı için gereklidir. Hemoglobin yapmak için yeterli Demir olmadığında anemi ile sonuçlanır ve RDW’yi yüksek tutarken MCV seviyenizi düşürecektir.

Aynı senaryoyu, Hemoglobin üretiminde rol oynayan belirli elementlerin üretiminde bozulmaya neden olan Talasemi İntermedia‘ya bağlı olarak da görebilirsiniz. Bu, parçalanmış kan hücrelerine yol açarak MCV’nin düşük olmasına ve RDW’nin yüksek olmasına neden olacaktır.

Yüksek RDW ve Normal MCV

Bazen, yüksek RDW düzeylerini MCV düzeyleri tamamen normalken görürsünüz. Bu, genellikle, istenen seviyenin altına düşmese de, vitamin-B12’nin yetersiz olduğu anlamına gelir.

Demir eksikliği anemisinin başlangıç ​​aşamasını da gösterebilir.

RDW Düşüklüğü Ne Anlama Gelir ?

RDW değerinin düşüklüğü yine genelde Anemi’de görülür.

Makrositer anemi RDW düşüklüğü ile gider. Makrositer anemiye bağlı olarak kırmızı kan hücrelerinin boyutu da oldukça büyüktür.

Mikrositer anemi olarak adlandırılan kırmızı kan hücrelerinin normalden daha küçük boyutta olması durumunda da RDW düşük bulunur.

Kronik anemiler

B6 vitamini eksikliği

Aşırı kan kaybında da düşük olabilir.