Kan Tahlilinde Referans Aralığı Nedir ?

Herhangi bir Laboratuvarda Kan Tahlili yaptıranlar görmüştür, Tahlilin sonuç kısmının sağında Referans Değerler, Aralıklar veya Normal Değerler yazar.

Tahlilin genelde sonuç kısmının yanında yazan “Referans Değerler, Aralıklar veya Normal Değerler” nedir, neyi ifade eder ? sorusunu yanıtlayalım.

Özellikle Kan Tahlillerinde olsa da, İdrar, Gaita, Bos, Kültür gibi hemen hemen her testin sonuç kısmında Referans Değerler sonuçla birlikte verilir.

Kan Tahlilinde Referans Aralığı Nedir ?

Eskiden “Normal Değerler” terimi kullanılmışsa da bu terim tam olarak doğru olmadığından günümüzde raporlarda pek fazla kullanılmaz, onun yerine “Referans Aralığı” terimi kullanılır.

Kolay anlamanız için basit örneklerle açıklamaya çalışalım ;

Örnek-1 

Kanda CRP testi yaptırdınız. Sonucunuz 178.2 mg/dl çıktı.

Şimdi bu ne demek, sonuç sağlıklı insanların sonucu gibi mi, yani normal mi ?

İşte bunun cevabını hem hastanın hem de Doktorun rahatlıkla görmesi, anlaması için ölçülen o test için sağlıklı insanlardaki değerlereReferans Aralık veya Değerler” denir.

Yani kabaca 100-200 aynı yaş ve cinsdeki sağlıklı insanlarda ölçüm yapılarak o yaş ve cinsdeki kişilerde olması gereken değerlerde tahlil sonucunun yanında yazar ki elde edilen sonuç normal mi, düşük mü veya yüksek mi rahat değerlendirilsin diye.

 

 

178.2 mg/dl olan sonucunuzu, diyelim 40 yaşındasınız ve kanınızı aç iken verdiniz.

Bu durumda sizin sonucunuzu, açlıkta kan vermiş, sizin yaşınızdaki sağlıklı insanlardan elde edilmiş normal değerler olan Referans Değerlerle birlikte verir rapor.

Neden “Normal Değerler” denmez de “Referans Değerler” denilir ?

Kıyaslama için sağlıklı insanlardan yapılan çalışmalarda her zaman birbirine yakın sonuçlar çıkmaz.

Örnek-2

100 sağlıklı kişiden ölçümler yapıldıysa yaklaşık 95 tanesinde 90-109 arası sonuc çıkarken 5 sağlıklı insanda 70, 80, 114 gibi düşük veya yüksekçe sonuçlar da alınabilir.

Dolayısıyla sizin sonucunuzun biraz düşük yada yüksek çıkması her zaman anormal sonuç demek değildir, sadece Referans Aralık dışı demektir ve araştırılmalıdır.

Zaten Referans Değerler kabaca sağlıklı toplumun % 95 ini içeren değerlerdir.

Referans Aralığın çoğunlukla alt ve üst limit olmak üzere iki değeri vardır. Kabaca Referans Değerler sağlıklı Toplumun % 95’inden elde edilen değerlerdir.

Laboratuvarlar Arasında Neden Referans Aralıklar Farklı Verilebiliyor ?

Referans Değerler her Test için ;

Hastanın Yaşı

Cinsi

Yaşanılan Bölge

Irk

Testin çalışıldığı Cihaz

Kullanılan Kit

Açlık-Tokluk gibi durumlara bağlı olarak belirlenir.

Laboratuvarlar eğer farklı Cihazları kullanmıyor, Kitleri aynı ve aynı bölgelerde ise değişmez ama farklı Cihazları ve farklı Kitleri (ölçüm için kullanılan malzemeler) kullanıyorlarsa o Cihaz ve Kit’e göre Referans Aralıklar ufak değişimler gösterir.

Yani her sonuç, Cihazı ve Kit’i farklı olabileceğinden o Laboratuvarın kendi Referans Aralığına göre değerlendirilmelidir.