Kan Tahlilinde Sedimantasyon Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Kan Tahlilinde Sedimantasyon değerinin yüksek çıkması genellikle enfeksiyonlar, kansızlık, bazı kanserler, travmalar gibi durumlarda görülür.

Sedimantasyon testi en fazla istenen testler listesinde top 10’a rahatlıkla girer ve hem yapılması basit hem de çok değerli bilgiler veren bir testtir.

Karaciğer Akut Faz Reaktanları denen Fibrinojen, Lipoprotein, Ferritin, Kompleman, Serüloplazmin, Alfa 2 Makroglobulin, Plazminojen, Alfa 1 Antitripsin, Amiloid A proteini ve C-Reaktif Protein (CRP) gibi proteinleri sentezler.

Sedimantasyon hızında artma da tıpkı bu proteinlerde artma gibi inflamasyon göstergesi’dir.

Kan Tahlilinde Sedimantasyon Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Genellikle belirli bir hastalığı göstermez. Birçok durumda artabilir.

Polimiyaljiya Romatika ve Temporal Arterit vakalarında aşırı yüksek (>100 gibi) değerleri oluştuğundan bu iki hastalığı düşünmede çok yararlı olabilir.

Yaşlı kişiler, zenci ırkta ve Kadın’larda bir miktar yüksektir.

Testin oda ısısından yüksek sıcaklıkta çalışılması

Hiperfibrinojenemi (çok artar)

Multiple Myeloma (çok artar)

Lösemiler (çok artar)

Hodgkin Lenfoma (çok artar)

Buzdolabında bekletilmiş kanın oda ısısına gelmeden çalışılması

Romatizmal hastalıklar

Kollagenozlar

Anemiler

Gut

Romatoid Artrit (çok artar)

Akut Romatizmal Ateş

Sistemik Lupus Eritematozus

İlaçlar (Dekstran, Metildopa, Heparin, Metserjid, Doğum Kontrol hapları, Penisilamin, Prokainamid, Teofilin, vitamin A..)

Kanserler

Gebelik

Hipoalbüminemi

İnfeksiyonlar

Hipo-Hipertiroidizm

Makrositoz

Nefritler

Menstruasyon

Toksemi

Travma

Ağır Metal Zehirlenmesi

Myokard İnfarktüsü

Doku Nekrozları

Pulmoner Emboli başlıca yükseklik nedenleridir.

Sedimantasyon Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan bir tüp kandan çalışılır. Açlık gerekmez.

Sedimantasyon ile CRP Arasındaki Fark Nedir ?

İnfeksiyonlarda ESR artar ama CRP, Ateş ve Lökositoz daha değerlidir.

ESR yükselmesi hem geç başlar (1 gün sonra), hem de geç düzelir.

Oysa CRP hem daha erken (4-6 saat) Karaciğer’de sentezlenir, hem de 2-3 gün içinde en yüksek seviyelere ulaşır.

Üstelik ESR’ye göre çok daha fazla (100-1000 kat) arttığından İnflamasyon ve İnfeksiyonlarda daha değerli bir marker’dır. Romatizmal hastalıklarda da artar ama spesifik değildir.

Sedimantasyon Düşüklüğünün Nedenleri :

Genellikle önemsizdir.

Kanda artmış Safra asitleri, Fosfolipidler, Kortikosteroidler, Glukoz, Albümin varlığı

Konjestif Kalp Yetersizliği

İlaçlar (ACTH, Kortizon, Etambutol, NSAID, Kinin, Salisilat)

Polisitemi

Hipofibrinojenemi

Yenidoğanlar

Orak Hücreli Anemi (kümeleşme az)

Sferositoz (kümeleşme az)

Mikrositoz

Lökositoz

Oda ısısında 4 saatten fazla beklemiş Kan

Pıhtılaşmış Kan

Sedimantasyon Kaç Olmalı ?

50 yaş altı Erkek : 15 mm/saat Kadın : 20 mm/saat

50 yaş üstü Erkek : 20 mm/saat Kadın : 30 mm/saat

ESR’nin normal sınırlarda bulunması da hastalık olmadığı anlamına gelmez.

Konu ile ilgili açıklamalı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;

 

 

Bir cevap yazın