Kan Tahlilinde (Testinde) ASO, ALT, AST, ALP, Anti-HBs Ne Demek ?

Kan Tahlillerinde, kısa isimleriyle de verilen AST, ALT, ALP, Anti-HBS ve ASO Nedir, Ne Demektir kısaca bir bakalım.

Alanin Aminotransferaz (ALT, SGPT) Nedir ?

Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir.

Karaciğer hastalıkları

Safra yolları obstrüksiyonu

Kas zedelenmeleri

Muskular Distrofiler

Akut Pankreatit

Konjestif Kalp Yetmezliği

Böbrek Yetmezliği ve

Hepatotoksik ilaçlar ALT düzeylerinde artışa neden olur.

Daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Referans Aralığı:

Yeni doğan: 13-45 U/L
Yetişkin Kadın: 8-35 U/L
Yetişkin Erkek: 10-40 U/L, yaşlılarda hafif yüksek
Çocuklarda; 2 katı yüksek.

Alkalen Fosfataz (ALP) Nedir ?

Karaciğer, Safra kesesi ve Kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.

Bilier obstrüksiyon

Bilier atrezi

Siroz

Osteitis Deformans

Hiperparatiroidizm

Paget Hastalığı

İnfiltratif Karaciğer hastalıkları

Enfeksiyöz Mononükleoz

Hepatitler

Gebelik

Konjestif Kalp yetmezliği ve

Çocukların büyüme dönemlerinde ALP düzeyleri artar.

Daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Referans Aralığı:

0-16 Y: < 640 U/L
16-18 Y: < 480 U/L
Yetişkin (> 18Y): 38 -155 U/L

Aspartat Aminotransferaz (AST; SGOT) Nedir ?

Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, Karaciğer, Kalp ve İskelet kası en çok bulunduğu dokulardır.

Herhangi bir nedene bağlı

Karaciğer hücre zedelenmesi veya hasarı

Kolestatik ve Obstrüktif sarılık

Kronik Hepatitler

Enfeksiyoz Mononükleoz

Kalp veya iskelet kası nekroz veya travması

Akut MI

Ağır egzersiz

Kalp yetmezliği

Ciddi yanıklar

Hipotiroidizm

İntestinal obstrüksyon

Malign Hipertermi ve

Talasemi majorde serum AST düzeyi artar.

Daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Referans Aralığı:

0-34 U/L

Anti-HBs Nedir ?

Hepatit B hastalığı, Hepatit virüsü içeren kan veya başka bir vücut sıvısı ile temasta bulunulması ile bulaşan bir hastalıktır.

Anti-HBs Hepatit B hastalığına karşı vücudun savunma sisteminin ürettiği bir antikordur.

Hepatit B, Hepatit B virüsünün neden olduğu ve Karaciğerlerde iltihaplanmaya sebep olan bir hastalıktır.

Hepatit B hastalığı etkileri yaklaşık olarak 90 günde ortaya çıkabilmekte fakat bu süre 6 aya kadar uzayabilmektedir.

Hepatit B virüsü bulaşan bir vücut hemen bu virüse karşı tedbirini alır ve anti HBs antikorlarını üretmeye çalışır.

Anti HBs sonuçları pozitif ise vücudun Anti HBs ürettiği, eğer negatif ise de tedaviye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

Anti HBS testi yaptırmanın amacı, kişinin Hepatit B virüsüne karşı korumada olup olmadığının tespit edilmesidir.

Daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Anti-HBs Değeri Kaç Olmalıdır ?

Anti HBs değerlerini ölçmek için yapılan testlerde Anti HBS değerinin 10 ve üzerinde olması yani pozitif olması Hepatit B virüsüne karşı vücudunuzun bağışıklık kazandığı anlamı taşımaktadır.

Anti HBs negatif olması durumunda ise Hepatit B virüsüne karşı korumasız olduğunuz anlamına gelmektedir. Böyle bir durum da aşı olarak bağışıklık kazanmanız önerilecektir.

Anti-Streptolizin Q (ASO) Nedir ?

A grubu ß-Hemolitik Streptekoklar, Streptolizin-O adı verilen bir enzim üretir. Bu madde, vücutta Anti-Streptolizin denen özgün antikorun oluşumuna yol açar.

Normalde vücudumuzdaki ASO titrasyonu görece düşüktür (çocuklarda max 333 ünite genç erişkinlerde max 250 ünite).

Oysa A grubu bir Streptekok enfeksiyonu, özellikle Bademcik iltihabı ya da Diş apsesi gibi bir enfeksiyon odağı varsa, bu değerlerin yükselmesine yol açar.

Streptekok enfeksiyonun ardından ASO üretimi, hastalığın başlangıcından 2-5 hafta sonra, yani klinik belirtiler kaybolduğunda en yüksek düzeye ulaşır.

Bu nedenle ASO titresi Boğaz iltihabının akut evresinde değil, iyileşme döneminde yapılmalıdır.

Kanda yüksek oranda ve sürekli ASO bulunması, uzun süredir yerleşmiş olan bir Streptekok enfeksiyonu gösterir.

Kabul edilebilir ASO titrasyonu yani normal değerler 200 ünitenin altındadır; daha yüksek değerler bulunursa, 3-4 hafta sonra yeni bir kontrol yapılmalıdır.

ASO yüksekliği bu bakteriyle oluşan  aşağıdaki durumlarda olur;

Kızıl
Erizipel
Streptokoksik Faranjit veya Tonsillit
Romatizmal Ateş
Glomerülonefrit

Antikor enfeksiyondan yaklaşık 2 hafta sonra oluşur, titre 4-6 haftada yükselir ve aylarca yüksek kalabilir.

Ağır Streptekok enfeksiyonlarında bile hastaların yalnızca % 70-80’inde ASO titrasyonu yükselmiş olarak bulunur.

Daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.