Kan Tahlilinde ve Testinde Hgb, MCV, RDW ve MCHC Nedir ?

Kan Tahlilinde bir Hemogram yani “Tam Kan Sayımı” testi yaptırmışsanız, rapor içeriğinde Hgb, MCV, RDW ve MCHC gibi kısaltmalar olduğunu görürsünüz.

Bu kısaltmalarda “Referans Değerler” dışında bir sonuç varsa, yani değerler yüksek veya düşük çıkmışsa, genellikle daha kolay görünsün diye ilgili kısaltmanın sonuç raporu yazıcıdan koyu renkli, altı çizgili, kenarında yıldız işaretli veya siyah renkte çıkar.

Aşağıdaki Hemogram raporu örneğinde her ne kadar hepsi siyah olmasa da bu parametreler oklarla gösterilmiştir.

 

 

Bu yazımızda “Bu kısaltmalar neyi ifade ediyor ve koyu yazılmasının yani sonucun yüksek veya düşük çıkmasının nedenleri nelerdir ?” sorusunu yanıtlayacağız.

Kan Tahlilinde Hgb Nedir ?

Hgb veya Hb, Hemoglobin’in kısaltmasıdır. Hemoglobin, kana kırmızı rengini veren, Demir içeren, protein yapısında bir maddedir.

RBC yani Eritrosit’lerin içinde bulunur ve Oksijen ve Karbondioksit transportunun gerçekleşmesini sağlar.

Ortalama bir yetişkinde toplam 600 gr Hemoglobin bulunur ve bu miktar Hemoglobin aynı anda yaklaşık 800 mL oksijen taşıyabilir.

Geleneksel birimi g/dL olarak kullanılsa da önerilen uluslararası birimi g/L’dir.

Arttığı ve azaldığı durumlar, Eritrosit sayısını artıran ve azaldığı durumlarla benzerdir.

Hemoglobin (Hgb) için Referans Değerler (gr/dl) :

Kord kanı : 13.5 – 20.0
Prematür : 13.5 – 20.0
0 – 7 gün : 14.5 – 22.5
7 gün-1 ay : 13.5 – 20.5

Erkek :             Kadın :

2-3 ay

10.0 – 14.5          10.0 – 14.0

4-6 ay

9.5 – 13.5             9.5 – 13.5

7 ay-3 yaş

10.5 – 13.5           10.5 – 13.5

4-5 yaş

11.5 – 13.5           11.5 – 13.5

6-12 yaş

11.5 – 15.5          11.5 – 15.5

13-15 yaş

13.0 – 16.0         12.0 – 16.0

16-50 yaş

13.5 – 17.5          12.0 – 16.0

50 yaş ve üstü

14.0 – 18.0        13.0 – 17.0

Hemoglobin Yüksekliği Nedenleri :

Eritrosit sayısının arttığı durumlar

Polisitemia vera

Kronik anoksili Akciğer veya Kalp hastalıkları

Hemokonsantrasyon (Dehidrasyon, Yanıklar, şiddetli Kusma, İntestinal Obstrüksiyon)

Şiddetli Egzersiz

Uzun süreli venöz staz yani kan alımında uzun süreli turnike uygulaması da yanlış yüksek sonuçlara neden olur.

Hemoglobin Düşüklüğü Nedenleri :

Hemoglobin düzeyi saat 17.00 ile 07.00 arasında ve yemeklerden sonra düşük saptanır.

Anemiler
G6PDH Eksikliği
Aplastik Anemiye yol açan ilaç kulanımları
Üremi

Hb düzeyinin düşük olması genellikle Anemi’lere bağlıdır ve altta yatan Anemi tipine göre tedavi edilir.

Kan Tahlilinde MCV Nedir ?

MCV, “Ortalama Eritrosit Volümü” demektir, direkt olarak ölçülmez, hesaplanır. Hemogram cihazlarında otomatik çalışılan bir parametredir.

MCV’nin yüksek olması Eritrositlerin boyutunun büyük, düşük olması ise küçük olduğunu gösterir.

Hct x 10 MCV = RBC (mm3 te milyon)’dur.

MCV Referans Değerleri :

Erişkin Erkek : 80-94 m3 (fL)

Erişkin Kadın : 81-99 m3 (fL)

MCV Yüksekliği Nedenleri :

Megaloblastik Anemi

Makrositik Anemi

Kronik Amfizem ve Bronşit

Hipotiroidizm

Karaciğer Hastalıkları

Ağır Alkolizm

Menapoz sonrası

Oral Kontraseptif kullanımı

Artmış Yaş

MCV Düşüklüğü Nedenleri :

Demir Eksikliği Anemisi

İdiopatik Hipokrom Anemi

Kronik Kanama Anemileri

Gebelik Anemisi

Bazı Hemoglobinopatiler

Bazen Hipertiroidizm

Kan Tahlilinde RDW Nedir ?

RDW, “Eritrosit Dağılım Genişliği” demektir.

Test edilen tüm eritrositlerin çaplarının değişkenliğidir ve şu formülle hesaplanır:
RDW (%) = Eritrosit volümünün standart deviasyonu (fL) / MCV (fL) × 100

Yani RDW ne kadar yüksekse Eritrositlerin çapları birbirinden o kadar farklı demektir.

Genellikle Demir Eksikliği Anemisi ile Talasemi ayırımında kullanılır.

Referans Değerler (%) : 

Erkek:                 Kadın:

0 – 4 gün

16.3 -18        15.8 – 17.8

5 – 8 gün

15.0 -17         14.7 – 16.6

9 – 15 gün

14.9 – 16      14.8 – 16.3

16- 30 gün

14.6 – 16      15.0 – 16.7

1 – 2 ay

14.7 – 16.2     14.2 – 15.6

3 – 6 ay

13.5 – 15.3     13.6 – 14.8

7 ay – 2 yaş

13.6 – 15.5    13.3 – 14.8

3 – 6 yaş

13.2 – 14.5     13.0 – 14.2

7 -12 yaş

13.0 – 14.2     12.8 – 13.9

13 – 18 yaş

13.0 – 14.6     12.8 -14.4

19 yaş ve üstü

11.5 – 14.1           11.3 – 14.7

Demir Eksikliği Anemisi‘nin en erken bulgusu olarak RDW’deki artış kabul edilir, Talasemi‘de ise RDW düzeyleri normal seyreder.

Ancak çok ender görülen Hemoglobin H ve S Beta Talasemide de yüksek değerler görülebilmektedir.

RDW Yüksekliği Nedenleri :

Demir Eksikliği Anemisi

Myelodisplastik, Megaloblastik, Myelofitizik, Sideroblastik Anemiler

Homozigot Talasemiler

bazı Hemoglobinopatiler ve

Retikülositoz.

RDW Düşüklüğü Nedenleri :

Kronik Hastalık Anemisi

Akut Kan kaybı

Aplastik Anemi

Talasemi trait

Herediter Sferositoz

Hb E hastalığı ve taşıyıcılığında RDW normal aralıkta bulunur.

Kan Tahlilinde MCHC Nedir ?

MCHC, “Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu” demektir.

MCHC, belirli bir miktardaki Eritrositlerdeki Hemoglobin miktarını verir. Genellikle Anemi varlığını, tipini ve kaynağını tespit etmek için yapılır. Bununla beraber tek başına tanıda yeterli değildir, sadece yardımcı parametredir.

MCHC Referans Aralığı :

Erişkinde : 30-37 g/dl.

MCHC’nin Arttığı Durumlar :

Şiddetli İshal, durdurulamayan Kusmalar gibi uzun süren Dehidratasyon halleri

Şiddetli Lipemi durumları

Herediter Sferositoz

MCHC’nin Azaldığı Durumlar :

Demir Eksikliği Anemileri

Talasemi

Bazı Hemoglobinopatiler

Kanamalara bağlı Anemiler

Kronik Hastalıklara bağlı Anemiler

Gebelik

Su zehirlenmesi.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !