Kan Tahlilinde ve Testinde PDW, HCT, PCT, Ne veya NEU Nedir ?

Kan tahlili’nde,  Hemogram  testi raporlarında PDW, HCT, PCT ve NEU gibi kısaltmalar olduğunu görürsünüz.

Bu kısaltmalarda “referans değerler” dışında bir sonuç varsa, yani değerler yüksek veya düşük çıkmışsa, genellikle daha rahat belli olsun diye ilgili kısaltmanın sonuç raporu yazıcıdan koyu renkli, altı çizgili veya siyah renkte çıkar.

Aşağıdaki Hemogram raporu örneğinde her ne kadar hepsi siyah olmasa da bu parametreler oklarla gösterilmiştir.

Bu yazımızda “bu kısaltmalar neyi ifade ediyor ve koyu yazılmasının yani sonucun yüksek veya düşük çıkmasının nedenleri nelerdir ?” sorusunu yanıtlayacağız.

Kan Tahlilinde PDW Nedir ?

PDW, “Platelet Distrubition Width” demektir, yani tıpkı RDW gibi platelet yani trombositlerin dağılım genişliğinin bir ölçümünü içerir.

PDW, hastanın trombositlerinin ne denli benzer boyutta olduğunun bir yansımasıdır. PDW ne kadar büyükse hastanın trombositlerinin boyutları birbirinden o kadar farklı demektir.

Trombosit genişliği için genel kural, daha büyük trombositlerin daha genç olması ve daha küçük trombositlerin yaşının daha olgun, ortalama birkaç gün civarında olmasıdır.

Genellikle düşük trombosit sayısına rağmen çok sayıda büyük trombosit görülmesi, kemik iliğinin trombosit üretim düzeylerini artırdığına işaret eder.

PDW Neden İstenir ?

PDW tam kan sayımının bir parçasıdır, genellikle ayrı istenmez.

Açıklanamayan morarma, küçük kesikler veya yaralarda aşırı kanamalar, burun kanamaları veya sindirim sisteminden kaynaklanan kanamalar da trombosit sayısı ile beraber tanıya yardımcı parametredir.

Deride sürekli bir kızarıklık veya morumsu lekelerin varlığı da bu testin istenmesi için bir diğer nedendir.

Yüksek PDW nedenleri:

Bu, trombosit genişliğinin çarpıcı olarak değiştiğinin bir göstergesidir. Kanda aynı anda çok sayıda daha genç trombosit ve çok sayıda eski trombosit bulunuyor demektir.

Bu, bir takım bozuklukların kemik iliğini veya trombositleri etkilediğinin bir göstergesi olabilir ve daha ileri tetkikler gerekebilir.

Bazı bulaşıcı hastalıklar veya doğum kontrol haplarının kullanılması gibi, bazı kanserler, anemi ve inflamatuvar durumlar tipik olarak bu sonuca neden olur.

Bazen hastanın “dev” veya “anormal derecede büyük” platelete sahip olduğunu durumlar olabilir. Bu durum bir bağışıklık bozukluğunun mevcut olduğunu veya Bernard-Soulier hastalığı gibi seyrek görülen bir kalıtsal bozukluğun var olduğunu gösterebilir.

Düşük PDW nedenleri:

Bu, kemik iliğini etkileyen bir bozukluğun göstergesi olabilir.

Kızamık, hepatit veya mononükleoz gibi viral enfeksiyonlar genellikle  bu sonucu doğuracaktır.

Bazı ilaçlar ve kanserler de bu sonuca neden olabilir.

PDW Testi Anormal Olduğunda Neler Olur ?

PDW kan testinin anormal sonuçları varsa ve bilinen bir sebep yoksa, doktor tanıyı doğrulamak veya iltihaplanma koşullarını, bulaşıcı hastalıkların varlığını, böbrek yetmezliği veya kanama bozukluklarını bulmak için ilave takip testleri yapmayı seçebilir.

Kesin bir nedeni bulunmayan ciddi anormallik durumlarında bir kemik iliği biyopsisi yapılabilir.

Yüksek rakımlı bölgede yaşayan hastalar için PDW test sonuçları bir bireyin yaşama alışkanlıklarından etkilenebilir. Son zamanlarda yüksek rakımlı bir yerde en az 30 gün geçirdiyseniz, PDW değeriniz artabilir.

PDW Referans Aralığı:

Empedans açıklığına göre: 9-14 fl

Optik sisteme göre: % 44-56

Kan Tahlilinde HCT Nedir ?

HCT, “Hematokrit” demektir. Kanın hücresel kısmının sıvı kısmına oranla yüzdesel ifadesidir ve genelde anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

HCT Referans Değerleri:

Kord kanı: % 42-60
Prematüre: % 42-60
0-7 gün: % 45-69
7gün-1ay: % 42-63
2-3 ay: % 31-55
4-6 ay: % 29-41
7ay-3yaş: % 33-39
4-5 yaş: % 34-40
6-12 yaş: % 35-45
13-15 yaş Erkek : % 37-49    Kadın : % 36-46
16-50 yaş Erkek : % 40-53    Kadın : % 36-46
50 yaş ve üstü Erkek : % 41-53  Kadın : % 36-46

Hematokrit yüksekliği nedenleri:

Polisitemia rubra vera
KOAH
Şiddetli eksersiz
Hemokonsantrasyon
Yüksek irtifada bulunmak

Hematokrit  düşüklüğü nedenleri:

Anemiler
Gebelikteki gibi hemodilüsyon durumları.

HCT düşüklüğü klinikte daha önemlidir, anemi varlığını gösterir.

Kan Tahlilinde PCT Nedir ?

Hemogram cihazlarında PCT kısaltmasıyla bir parametre daha verilebilir, PCT (platelekrit) tıpkı HCT gibi kandaki toplam trombositlerin kana oranıdır.

Formülü: PCT = Plt x MPV dir.

Klinik önemi pek olmadığından fazla kullanılmaz, referans değerleri ortalama % 0.1- 0.3 arasındadır.

Belki trombosit sayısının düşük ama çapının büyük olduğu hastalıklarda yararlı olabilir. Çünkü sayı düşük olsa bile büyük trombositler ile trombosit fonksiyonları ikame edildiğinden bu hastalarda aslında platelet sayısından ziyade PCT’e bakmak daha yararlı olabilir.

Kan Tahlilinde Ne veya Neu Nedir ?

Ne veya Neu, Nötrofil demektir. Nötrofil, kandaki beyaz kan hücresi yani akyuvar da denen lökositlerin bir tipidir ve hastalıklarla savaşta rol oynar.

Nötrofilik lökositoz yani nötrofili nedenleri:

Mutlak normal değeri : 2500-7500/ mm³

Rölatif normal değeri : % 60-70

Başlıca nedenleri:

Fizyolojik nedenler : Yenidoğanda, gebelikte, doğum sırasında, emosyonel bozukluklarda, efor sonrası, ultraviyole ışınına maruz kalma ve menstrüyel dönem.

Enfeksiyon: Piyojenik (staf, streptokok, pnömokok, gonokok ve meningokok), nonpiyojenik (akut romatizmal ateş, difteri, kolera).

Metabolik bozukluklar : Diabet, üremi, asidoz, gut.

Neoplazmlar : Miyeloproliferatif hastalıklar.

Hücre yıkımı : Akut hemoliz, infarktüs.

Drog ve kimyasallar: Kinin, civa, kurşun,CO.

Kanama ve travma (cerrahi, yanık vb.)

Kollajen doku hastalıkları : Poliarteritis nodoza, romatoid artrit ve dermatomiyozit’in akut dönemi.

Nötropeni nedenleri:

Nötrofil sayısının  2.500/mm³ ün altına düşmesidir.

Başlıca nedenleri:

Droglar : Antitiroid, antibiyotik, antikoagülan, antimalaryal, analjezik, antihistaminikler.

Kronik idiyopatik nötropeni

Enfeksiyon: Hepatit, Kabakulak, Mononükleoz, Kızamık, Tifo, TBC, Brusella, Malarya.

Pansitopeniye neden olan aplastik anemi, MDS, megaloblastik anemi, PNH

Nutrisyonel: Folat ve vitamin B12 eksikliği.

Hipersplenizm

Toksik madde : Radyasyon, sitotoksikler.

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: