Kan Tahlilinde WBC Ne Demek, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

Lökosit Sayısı (WBC) testi Hemogram yani tam kan testinde ölçülen parametrelerden birisidir.

Enfeksiyon ve hastalıklara karşı vücudun primer savunma hücreleridir. Genel olarak Bakteriyel enfeksiyonlarda arttıkları, viral enfeksiyonlarda azaldıkları söylenebilir.

Lökosit Sayısında Artış (Lökositoz, WBC Yüksekliği) Nedenleri;

Enfeksiyonlar

Miyokard İnfarktüsü

Vücut boşluklarına kanama

Lösemiler

Çok Sigara içme

Gebelik

Akut Hemoliz

Splenektomi sonrası erken dönemde

Egzersiz

Menstrurasyon (Adet dönemi)

Soğuğa maruz kalma

Anestezi

Doğum

Paroksismal Taşikardi

Güneş ışığına maruz kalma

UV Radyasyon

Epilepsi

Kusma, Bulantı

Elektrik şoku

Lenfomalar

Doku Nekrozları

Kemik iliğini tutan bazı tümörler

İlaç ya da Metabolik İntoksikasyon

Hipersensitivite reaksiyonları

Lökosit Sayısında Azalma (Lökopeni, WBC Düşüklüğü) Nedenleri;

Tifo

Paratifo

Kemoterapi

Bruselloz

Miliyer Tüberküloz

Bazı Virüs ve Riketsiya hastalıkları

Aplastik Anemi

Pernisiyöz Anemi

Alösemik Lösemi

Septisemi

Çok uzun süren Bakteriyel enfeksiyonlar

Hipersplenizm

Gaucher  Hastalığı

Felty Sendromu

Chediak-Higashi Sendromu

Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri

İyonize Radyasyon (Radyoterapi)

Anaflaktik Şok

SLE 

Referans Değer ( xK/µL);

Erkek:                            Kadın:

0 – 1 gün : 9 – 34              0 – 1 gün : 9 – 30
2 – 14 gün : 5.0 – 21.0     2 – 14 gün : 5.0 – 21
15- 29 gün : 5.0 – 20.0   15 – 29 gün : 5.0 – 20
1 – 11 ay : 5.0 – 17.0         1 – 11 ay : 5.0 – 17
1 – 2 yaş : 6.0 – 13.0         1 – 2 yaş : 6.0 – 13
3 – 11 yaş : 5.0 – 11.0        3 -11 yaş : 5.0 – 11
12 – 15 yaş : 4.7- 9.9         12 – 15 yaş : 4.7- 9.7
16 yaş ve üstü : 3.7-10     16 yaş ve üstü : 3.9 – 11

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !