Kan Testinde Beta HCG 0.100 Ne Demek ?

Anne olma isteğiyle yanıp tutuşuyorsunuz ve haliyle “gebe miyim” diye kanda HCG baktırdınız. Beta HCG 0.100 çıktı.

Peki bu ne demek ?

Human Koryonik Gonadotropin (HCG) gebelikte plasenta tarafından üretilen bir hormondur. Gebelik süresince giderek artar.

Gebelik oluşup oluşmadığını anlamanın en erken yolu kanda Beta HCG seviyesine bakmaktır.

Normalden daha düşük HCG, hamilelikte aşağıdakileri içeren bir problemi gösterebilir:

Düşük yapma

Ektopik gebelik

Fetal ölüm

Kimyasal Gebelik

Gebelikte HCG Değeri Kaç Olmalı ?

HCG seviyeleri bireyler arasında ve aynı kişide bir hamilelikten diğerine önemli ölçüde değişebilir. Ancak, tipik olarak, hCG seviyeleri sağlıklı, komplikasyonsuz bir hamilelik boyunca tipik bir aralığı takip eder.

Gebelik var demek için HCG değeri en az 10 olmalıdır.

HCG seviyeleri genellikle ilk trimesterde artar, 8 ila 11 hafta arasında zirve yapar ve daha sonra gebeliğin sonraki aşamalarında sabit bir seviyeye düşer.

HCG düzeyleri olması gerektiği gibi artmadığı veya azalmadığı zaman, hamilelik ile ilgili bir problem belirtisi olabilir.

Düşük HCG Ne Demek ?

HCG düzeylerinin artması genellikle gebeliğin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, düşük HCG seviyeleri her zaman bir şeyin yanlış olduğuna dair bir işaret değildir.

Düşük hCG seviyelerinin olası nedenleri:

Boş Gebelik (Anembriyonik Gebelik )

Gebelik kesesinin uterusun içerisine yerleşir ama içerisinde embriyo yoktur. En sık neden kromozom anormallikleridir. 

Boş gebelik, ilk trimester düşüklerinin yaklaşık yarısından sorumludur. 

Boş gebelikte gebelik kesesi büyümeye devam ettiği halde embriyo gelişimi devam edemez.

Gebelik testi pozitif tespit edilir. Ultrasonografide gebelik kesesi içerisinde embriyonun görülmemesi (boş kese) tanıyı destekler.

Gebelik Haftasının Yanlış Hesaplanması

Bu, hamileliğin evresi ve tahmini doğum tarihi yanlış olduğunda gerçekleşir. Bu olayların hesaplanması, bir kadının son adet döneminin tarihlerine dayanır, bu nedenle kişi düzensiz dönemler yaşarsa veya son adet tarihini net hatırlamazsa hafta yanlış hesaplanır.

Ektopik Gebelik

Embriyo uterusun dışına, genellikle Fallop tüpünün içine yerleşir. Karın ağrısı ve vajinal kanama görülür. Hayatı tehdit edebilir. HCG seviyeleri gereği gibi artmaz.

Normal gebeliğin varlığında her 2 günde bir 2 kat artan Beta HCG değeri, dış gebelik durumunda yavaş artar.

Ultrason görüntülerinde gebelik kesesi gözlemlenemeyebilir. Bu durumda da yine dış gebelik riski söz konusudur.

Kimyasal Gebelik

Kimyasal gebelik yani sessiz düşük, normal bir döllenme olmayan gebelik türüdür. Yumurta döllenir ancak döllenmiş yumurta sağlıklı embriyoya dönüşemez, rahim içine yerleşemeden atılır.

Ultrasonda gebelik kesesi izlenmez, sadece B-HCG hormonunun kanda yükselmesi ile tanı konulur. 

Pozitif gebelik testini takiben hafif lekelenme veya kanama olması tipiktir. Gebelik kaybı çok erken dönemde oluğundan dolayı annede parça düşürme şeklinde fazla miktarda kanama beklenmez.

Genellikle 3-5 gün süren ve kendiliğinden kesilen kanama ile son bulur.

İdrarda Gebelik Testi Ne Zaman Yapılmalı ?

Bu test beklenen adet en az 3 gün gecikirse yapılmalıdır. Daha erken yapılırsa ve negatif çıkarsa, anne adayının gebe olmadığını göstermez, testin bir hafta sonra yeniden yapılması uygun olur. Çünkü HCG hormonunun idrara geçmesi zaman alır.

Kan Testinde Beta HCG 0.100 Ne Demek ?

Kanda gebelik testleri zamanında yapılırsa kesin sonuç verir. Kan testleri de adet gecikince yapılmalıdır. 

Beta HCG gebeliğin var olup olmadığını gösteren hormondur. Gebeliğin gerçekleştiği vakalarda, döllenmeyi takiben 8. günden sonra kanda hızla yükselmeye başlar. 

Gebelik şüphesi olan anne adayının kanında 10 mIU/ml ve üstü HCG saptandığında gebelikten söz etmek mümkündür. Gebeliğin kesin tanısı ise anne adayında ultrasonla gebelik kesesinin görülmesi iledir.

Beta HCG değerlerine göre Gebelik haftaları :

Gebelik var : > 10

3. hafta 10 – 50

4. hafta 5 – 425

5. hafta 20 – 7.300

6. hafta 1.080 – 56.000 şeklindedir.

Hamile olmayan normal bir kadında HCG değeri 0-10 mlU/ml değerleri arasındadır. Gebelik oluşursa vücutta ilk önce kanda yükseliş gösteren HCG hormonu, birkaç gün içinde idrarda da yükselişe geçer ve bu süreden sonra idrar testiyle de gebelik tespit edilebilir.

Hamilelikte Beta HCG hormonu vücutta yaklaşık her 2 günde bir ikiye katlanır. 

İşte Kan Testinde Beta HCG 0.100 gibi bir değer aldıysanız bunun birkaç anlamı olabilir.

1.neden : Gebe değilsiniz.

2.neden : Gebesiniz ama testi, HCG yeterince artmadan erken dönemde yaptınız.

3.neden : Boş gebelik var.

4.neden : Ektopik gebelik var.

5.neden : Kimyasal gebelik var.

6.neden : Düşük oldu.

Bu 6 nedenden en fazla görülenleri 1. ve 2.nedenlerdir. Bu nedenle eger adetiniz gecikti ve gebelik bekliyorsanız kan testinizi birkaç gün sonra tekrar yaptırmanızda fayda var.

 

 

Bir cevap yazın