Kan Testinde TSH Nedir, Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Kan Testlerinde, özellikle halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, kabızlık, aşırı terleme, saç dökülmesi veya uyku hali gibi Tiroid hastalıkları belirtilerinde Doktorlar tarafından istenebilen bir test olan TSH nedir sorusunu yanıtlayalım.

TSH Nedir ?

TSH (Tiroit Stimulan Hormon) bir hormondur. Başlıca Tiroit bezinin fonksiyonlarının kontrol edilmesi amacıyla istenir.

Primer, Sekonder  veya Tersiyer Hipo-Hipertiroidi’lerin ayırıcı tanısında ve Tiroit hormonu kullanılarak yapılan her türlü tedaviye alınan cevabın değerlendirilmesi amacıyla da kullanılır.

TSH, Beyinde bulunan küçük bir bez olan Hipofiz’den salgılanır ve Kelebek şeklindeki bir bez olan Tiroid bezini uyararak T4 ve T3 hormonlarının salınımını düzenler.

TSH etkisiyle, Tiroit bezinden T3 ve T4 salgılanır.

Tiroid Hormonları Ne İşe Yarar ?

Tiroit bezi tarafından salgılanan T4’ten, başta Karaciğer olmak üzere periferik dokularda oluşturulan T3, vücut metabolizmamızı, ısısını kontrol eder.

TSH, Tiroit fonksiyonlarının değerlendirilmesi sırasında hassas bir parametre olarak yardımcı olur.

Kan Testinde TSH Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Doğrudan doğruya Tiroit dokusunun faaliyetindeki yetersizliklerden kaynaklanan Primer Hipotiroidizm tablosunda, serum TSH yüksek bulunurken, Hipofiz veya Hipotalamus faaliyetindeki yetersizliklerden kaynaklanan Sekonder veya Tersiyer Hipotiroidizm tablolarında ise serum TSH genellikle düşük, bazen de normal sınırlar içinde bulunur.

Hipotiroidinin tedavisine alınan cevabın izlenmesinde ve uygun ilaç dozunun belirlenmesinde, serum TSH konsantrasyonu en önemli yol gösterici parametre olarak kullanılır.

TRH (Tirotiropin Releasing Hormon) uyarı testine cevap olarak ölçülen TSH düzeyleri, Primer, Sekonder ve Tersiyer Hipotiroidi vakalarının ayrımına yardımcı olur.

Primer Hipotiroidizm’de, TRH uyarısına cevap olarak abartılı TSH salınımı olurken, Sekonder Hipotiroidizm’de cevap alınmaz. Tersiyer Hipotiroidizm’de ise gecikmeli bir cevap alınır.

Primer Hipertiroidizmde ise TRH uyarısı ile TSH salınımında belirgin bir artma meydana gelmez.

Gebelikte TSH Değerleri:

TSH ve hCG’nin ß subüniteleri arasında belirgin derecede benzerlik mevcuttur.

Yapılan araştırmalar, hCG’nin TSH reseptörlerine etki edebildiğini ve sonuçta TSH benzeri bir etkiye neden olduğunu ortaya koymuştur.

Normal Gebeliklerde geçici TSH supresyonu meydana gelmekle birlikte kan konsantrasyonu çoğu zaman referans aralık sınırları içinde kalır.

Normal ve Ötiroit olan Gebelerin % 18’inde TSH düşük ölçülür.

Molar Gebelikler ve Trofoblastik Hastalıklar gibi kanda dolaşan hCG konsantrasyonunun ileri derecede yüksek olduğu durumlarda, hCG’nin Tiroit bezini uyarıcı etkisi çok daha belirgin olabilir ve klinik olarak Hipertiroidi tablosu ortaya çıkabilir.

TSH Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan bir tüpe alınan kandan çalışılır.

TSH Testi Aç Karnına mı Yapılır ?

TSH için açlık veya tokluk çok önemli değildir.

TSH Değerleri Referans Aralığı Nedir ?

0.3 – 4 mikroU/ml arası normal değerlerdir.

Bunların üstü veya altındaki değerler Doktorunuz tarafından değerlendirilecektir.