Kanda Bakır (Cu) Testi Nedir, Neden İstenir,Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Bakır (Cu) testi özellikle wilson hastalığında ve bakır zehirlenmelerinde istenir.

Bakır demir metabolizmasında, dokuların oluşmasında, enerji üretiminde, melanin sentezinde (deriye rengini verir), santral sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarında önemli rolleri olan enzimlerin yapısında bulunur. 

Ceviz, fındık, çukulata, mantar, deniz kabukluları, kepekli ekmek, kurutulmuş mevye ve karaciğerde boldur. 

Bakırın bir kısmı karaciğerde depo edilir, çoğu ise aposerüloplazmin ile birleşerek serüloplazmini oluşturur. 

Kandaki bakırın yaklaşık % 95’i serüloplazmine bağlıdır. Bakırın fazlası Karaciğer tarafından safraya,oradan da dışkı ile atılır. Bir miktarı ise idrarla atılır. 

Bakır eksikliği ve fazlalığı nadir görülür. 

Genetik geçişli Wilson Hastalığında (kansızlık, bulantı, karın ağrısı, sarılık, yorgunluk,davranış değişiklikleri, titremeler, yürüme-yutma güçlüğü, distoni) karaciğer, beyin,kornea ve diğer organlarda aşırı bakır birikimi olur. 

 

SONUÇLARIN YORUMLANMASI 

Bakır tek başına tanıda nadiren yeterli, serüloplazmin de istenmeli ancak serüloplazminin akut faz reaktanı olduğu ve inflamasyonlar ile çok sayıdaki infeksiyonlarda arttığı unutulmamalıdır.  

 

Bakır eksikliği nedenleri:

Wilson Hastalığı (Serum bakır ve serüloplazmin düşük, karaciğer ve idrar bakır yüksek)

Şiddetli Malabsorbsiyon (Çölyak Hastalığı, Kistik Fibroz)

Aşırı inek sütü ile beslenme (bebeklerde)

Menkes Sendromu (Başlıca erkek infantlarda, beyin ve KC de bakır eksikliği, felçler, gelişme geriliği, beyinde anormal arter gelişimi ve kolay kırılan gri renkli saçlar) 

Bakır eksikliğinde, nötropeni-osteoporoz ve mikrositer anemi ön plandadır.

 

Bakır fazlalığı nedenleri:

Bakır zehirlenmeleri ve KC hastalığı (bakır atılımı az) (Serum ve idrar bakır yüksek, serüloplazmin normal veya yüksek)

Karbamazepin ve Fenobarbital kullanımı

Romatoid Artrit ve bazı Kanserler

Numune tüpü ve idrar kaplarından bakır bulaşımı

Gebelik- östrojen ve oral kontraseptif kullanımı (Bakır ve Serüloplazmin beraberce artar)

 

Numune:

Serum-24 Saatlik idrar-KC biyopsi materyali

 

Referans Değerler :

Serum: 0.75-1.45 µg/mL

24 saatlik idrar: 3-35 µg/24 saat

Spot idrar: 2-80 µg/L

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: