Kanda Bakır Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Bakır (Cu) testi özellikle Wilson hastalığı’nda ve Bakır zehirlenmeleri’nde istenir. Nispeten az istenen testlerdendir ama tanıda ve tedavi izleminde faydalıdır.

Kanda Bakır Testi Nedir ?

Bakır Demir metabolizması, Dokuların oluşması, Enerji üretimi, Deriye rengini veren Melanin sentezi, Santral Sinir Sistemi ve Beyin fonksiyonlarında önemli rolleri olan enzimlerin yapısında bulunan bir elementtir.

Ceviz, Fındık, Çukulata, Mantar, Deniz kabukluları, Kepekli ekmek, Kurutulmuş Mevye ve Karaciğer’de boldur.

Bakır’ın bir kısmı Karaciğer’de depo edilir, çoğu ise Aposerüloplazmin ile birleşerek Serüloplazmin‘i oluşturur.

Kandaki Bakır’ın yaklaşık % 95’i Serüloplazmin’e bağlıdır.

Bakır’ın fazlası Karaciğer tarafından Safra’ya, oradan da dışkı ile atılır. Bir miktarı ise idrarla atılır.

Bakır Testi Sonuçları Nasıl Değerlendirilir ?

Bakır tek başına tanıda nadiren yeterlidir, beraberinde Serüloplazmin de istenmeli ancak Serüloplazmin’in akut faz reaktanı olduğu ve inflamasyonlar ile çok sayıdaki infeksiyonlarda arttığı unutulmamalıdır.

Bakır eksikliği ve fazlalığı nadir görülür.

Genetik geçişli Wilson Hastalığı‘nda (kansızlık, bulantı, karın ağrısı, sarılık, yorgunluk, davranış değişiklikleri, titremeler, yürüme-yutma güçlüğü, distoni) Karaciğer, Beyin, Kornea ve diğer organlarda aşırı bakır birikimi olur.

 

Menkes Sendromu

 

Kanda Bakır Düşüklüğü Nedenleri :

Wilson Hastalığı (Serum Bakır ve Serüloplazmin düşük, Karaciğer ve İdrar Bakır yüksek)

Şiddetli Malabsorbsiyon (Çölyak Hastalığı, Kistik Fibroz..)

Aşırı İnek sütü ile beslenme (Bebeklerde)

Menkes Sendromu (Başlıca erkek infantlarda, Beyin ve KC de Bakır eksikliği, felçler, gelişme geriliği, Beyinde anormal arter gelişimi ve kolay kırılan gri renkli saçlar) başlıca nedenlerdir.

Bakır eksikliğinde, Nötropeni – Osteoporoz ve Mikrositer anemi ön plandadır.

Kanda Bakır Yükseliği Nedenleri :

Bakır zehirlenmeleri ve KC hastalığı (Bakır atılımı az, serum ve idrar Bakır yüksek, Serüloplazmin normal veya yüksek)

Karbamazepin ve Fenobarbital kullanımı

Romatoid Artrit

Bazı Kanserler

Numune tüpü ve idrar kaplarından Bakır bulaşımı

Gebelik – Östrojen ve Oral Kontraseptif kullanımı (Bakır ve Serüloplazmin beraberce artar) Bakır seviyelerinde yükselmeye yol açar.

Numune :

Serum – 24 Saatlik idrar – KC biyopsi materyali gibi değişik numunelerden çalışılabilir.

Bakır için Referans Değerler :

Serum: 0.75 – 1.45 µg/mL

24 saatlik idrar: 3 – 35 µg/24 saat

Spot idrar: 2 – 80 µg/L