Kanda, İdrarda ve Saçta Kurşun Testi

Kurşun çevrede sık bulunan bir ağır metaldir. Hem akut hem de kronik Toksisitesi vardır.

Ağız yoluyla, inhalasyon veya deriden temas ile alınımı anlamlı bir Toksisiteye yol açar.

Kurşun Zehirlenmesi Neden Olur ?

Kurşun zehirlenmeleri ;

Maden cevherinin işlenmesi ya da hurdadan geri kazanım sırasında

Akü, Boya, Matbaacılık, Pil, Plastik, Kaynak, Seramik, Cam ve Deri endüstrisinde çalışanlarda

Toprak yeme öyküsü (pika) olan çocuklarda

Kurşunlu Boyalar, bu boyalarla sırlanmış Seramik kaplar ya da Kurşun boruların kullanıldığı içme suyu şebekesinden

Egzos gazlarının yoğun olduğu yerlerde yaşanması sonucunda kronik bazen de akut olarak gelişebilir.

Kurşun, gebelikte Plasentadan geçerek Fetusta ölüm, erken doğum ve düşük doğum ağırlığına neden olabilir.

Kurşun Nasıl Zehirler ?

Kurşun, proteinler üzerindeki Sülfidril, Fosfat ya da Karboksil köklerine bağlanarak enzimleri etkisizleştirir, ayrıca Kalsiyum, Çinko ve Demir ile etkileşir.

Böylece hücre zarlarını etkiler, sinirsel iletiyi bozar, hücrenin redoks olaylarını etkiler ve nükleotid metabolizmasını bozarak çoklu sistem hasarı oluşturur.

Toksik Miktar

Kurşunun deriden emilimi çok azdır.

Ağız yoluyla alındığında emilen oran, Kurşun parçacıklarının büyüklüğü ile ters orantılı olarak artar.

Silah kurşunu ile yaralanmalarda, Olta kurşunu ve Perde ağırlığı yutma durumlarında ise günler içinde zehirlenme oluşabilir.

İçme suyunda izin verilen güvenlik sınırı milyarda 15 kısımdır, günlük yiyeceklerle 1-4 mikrogram alındığı varsayılır.

İşyeri havasında metreküpte 50 mikrogram üst sınır olup zımparalama, kaynak gibi işlemler sırasında metreküpte 2500 mikrogram düzeylerine ulaşılabilir.

Düzey 100 mg ise ani yaşamsal tehlike oluşturur.

Kurşun Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir ?

Akut Zehirlenme

Karın ağrısı

Hemolitik anemi

Toksik Hepatit ve

Ensefalopati

Kronik Zehirlenme

Bitkinlik

Huzursuzluk

Baş ağrısı

Bulantı

Kusma

İştahsızlık

Uykusuzluk

Kilo kaybı

Kas ve Eklem ağrıları gibi bulgular nedeniyle basit viral enfeksiyon tablosu ile karıştırılabilir.

Öyküde, kurşuna maruz kalma sorgulanmalıdır.

Hipertansiyon

Konsantrasyon bozukluğu

Azalmış görsel motor eşgüdüm

Bebeklerde ve küçük çocuklarda gelişme bozukluğu

Periferik Motor Nöropati

özellikle üst ekstremite ekstansör kaslarında güçsüzlük

Normokrom ya da Mikrositer anemi

Hemoliz

Hiperürisemi, gut ve

Akut Tubuler İşlev Bozukluğu gibi belirti ve bulgular varsa kurşun zehirlenmesi düşünülmelidir.

Kurşun Zehirlenmesi Nasıl Anlaşılır ?

Kan Kurşun düzeyinin ölçülmesi en kolay ve güvenilir yöntemdir.

Ayakta Karın Grafisinde Radyoopak Kurşun parçacıkları ya da Kemik dokunun aşırı belirginleşmesi görülebilir.

Kan sayımı ve periferik yaymada Eritrositlerde Bazofilik Noktalanma görülebilir.

Böbrek işlev bozukluklarının tanısı için BUN ve serum Kreatinin, Hiponatremi tanısı için elektrolit düzeyleri ölçülmelidir.

Numune:

Tam Kan

Kan mor kapaklı EDTA’lı veya yeşil kapaklı Heparinli tüplerine alınır, soğuk zincir şartlarında gönderilir.

İdrar

5 ml spot idrar veya koruyucu kullanılmadan toplanmış 24 saatlik idrar, soğuk zincir şartlarında gönderilir.

İdrarın toplandığı kaplar metal kapaklı ya da boyalı materyalden olmamalıdır, toplama işleminde de idrarın buzdolabında bekletilmesi uygundur.

BOS

BOS veya vücut sıvılarından 3 mL kadar örnek Nitrik asidle yıkanmış ve Distile suyla durulanmış tüpler ile soğuk zincir şartlarında gönderilmelidir.

Saç

0.5 g enseden alınan saç gerekir.

Referans Değerler:

Kanda Kurşun

15 yaş ve altında : 0-10 μg/dL

15 yaş üstü : 0-20 μg/dL

İdrarda Kurşun

0-80 μg/L

Saçta Kurşun

0-5 μg/g saç. Kritik değer 2 µg/g ve üstü iken, öldürücü değer : 30 g/kg’dur.