Kanda Mikrop Çıkması Ne Demek, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi ?

Kanda Mikrop görülmesine tıp dilinde Bakteriyemi denir, kan dolaşımında bakterilerin varlığını ifade eder.

Kanda Mikrop Çıkması Ne Demek ?

Normalde kan steril bir sıvıdır yani bakteri, virüs veya mantar gibi mikroplar kanda olmaz.

Kanda mikrop çıkması demek, vücutta herhangi bir yerden kana mikroplar ulaşmış demektir ve bu mikrobun tipi ve miktarına göre tehlike arz eder.

Kanda Mikrop Nedenleri Nelerdir ?

Bazı olağan faaliyetler bazen sağlıklı insanlarda bile bakteriyemiye neden olur.

Örneğin, güçlü diş fırçalama bakteriyemiye neden olabilir, çünkü dişlerin etrafındaki diş etlerinde yaşayan bakteriler kan dolaşımına geçebilir.

Yapay bir eklem veya Kalp kapakçığı varlığı, bakteriyeminin devam etmesi veya problemlere yol açması riskini arttırır.

Bakteriler ayrıca sindirim sırasında bile bağırsaktan kan dolaşımına girebilirler. Bununla beraber normal aktiviteler sırasında ortaya çıkan bakteriyemi nadiren enfeksiyonlara yol açar.

Diş veya Tıbbi prosedürler  bakteriyemiye yol açabilir. Diş prosedürlerinde diş etleri üzerinde yaşayan bakteriler kan dolaşımına girebilir.

Bazı bakteriyel enfeksiyonlardan sonra (Pnömoni, Deri apseleri veya idrar yolu enfeksiyonu gibi)

Bazı ilaçların enjeksiyonu

Kateterlerler

Mesaneye sokulan kateterler veyar sindirim sistemine sokulan Endoskop benzeri tüpler de bakteriyemi oluşturabilir. Kateter veya tüpün sokulduğu bölgede bakteriler bulunabilir.

Bu nedenle, steril teknikler kullanılsa da, bu prosedürler bakterileri kan dolaşımına taşıyabilir.

Enfekte yaralar, apseler ve bası yaraları

Birçok yaygın çocukluk çağı bakteriyel enfeksiyonları da bakteriyemiye neden olur.

 

 

Kanda Mikrop Belirtileri Nelerdir ?

Genellikle, Diş prosedürleri gibi olağan olaylardan kaynaklanan bakteriyemi geçicidir ve semptomlara neden olmaz çünkü bakteriler tipik olarak az sayıda bulunur ve bağışıklık sistemimiz tarafından kan akışından hızla uzaklaştırılır.

Diğer hastalıklardan kaynaklanan bakteriyemi ateş’e neden olabilir.

Bakteriyemisi olan kişilerde ;

Ateş

Hızlı Kalp atım hızı

Titreme

Düşük tansiyon

Karın ağrısı

Bulantı

Kusma

İshal

Hızlı nefes alma

Mental karışıklık varsa, kişide muhtemelen Sepsis veya Septik şok gelişmiş demektir.

Bakteriler kanda yeterince uzun kalır ve çok miktarda olursa, özellikle de zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip kişilerde diğer enfeksiyonlara yol açabilir ve bazen de sepsis olarak adlandırılan çok ciddi kan enfeksiyonuna neden olabilirler.

Bakteriyemiden kaynaklanabilecek komplikasyon riski yüksek olan kişilere, Diş tedavisi ve bazı Tıbbi prosedürler öncesi koruyucu olarak antibiyotik verilir.

Bağışıklık sistemi tarafından temizlenemeyen bakteriler, vücudun çeşitli yerlerinde birikerek, aşağıdaki gibi enfeksiyonlara neden olabilir:

Beyni örten dokular (Menenjit)

Kalbin etrafında kese (Perikardit)

Kalp kapaklarını ve Kalbi kaplayan hücreler (Endokardit)

Kemikler (Osteomiyelit)

Eklemler (Enfeksiyöz artrit)

 

 

Kanda Mikrop Teşhisi Nasıl Konur ?

Kanda mikrop tanısı çeşitli testlerle konur.

Bunlar;

Kan Kültürü

Eğer bakteriyemi, sepsis veya septik şok şüphesi varsa, genellikle bir kan örneği alınır, böylece laboratuvarda bakteriler üretilmeye (kültür) ve tanımlanmaya çalışılır.

Gerekirse, Doktorlar diğer örneklerden (idrar veya balgam gibi) kültür testleri de isterler.

Karaciğer ve Böbrek fonksiyon testleri

Kan Elektrolit testleri

Periferik yayma, Lökosit, Trombosit sayısı, CRP, Sedimantasyon

Radyolojik Testler

X-ray, BT, Ultrason ve Manyetik Rezonans (MR) gibi yöntemlerle de kandaki mikropun yol açtığı doku veya organ tutulumu tespit edilmeye çalışılır.

Kanda Mikrop Nasıl Tedavi Edilir ?

Kanda mikrop tanısı Hastane ortamında konur. Hekimler kandaki mikrop tedavisinde erken teşhis ve acil tedaviye önem verirler çünkü bakteriyemi ilerlerse sepsis’e dönebilir ve hayati risk doğrurabilir.

Kandaki mikrop tedavisi, enfeksiyon hastalıkları gibi uzman doktorlar tarafından değişik şekillerde uygulanır.

Antibiyotik tedavisi verilir. Antibiyotikler genellikle kültür sonuçlarına göre Doktor tarafından belirlenir ve damardan uygulanır.

Gerekliyse damar içi ilaçlar ile kan basıncı düşürülür.

Ateş ve ağrı varsa ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar verilir.

Gerekliyse oksijen verilir.

 

Kanda Mikrop Bulaşıcı mıdır ?

Kandaki mikrop olması bulaşıcı bir hastalık değildir. Fakat, hasta olan insanlarla temas etmek, hastalığın ortaya çıkma riskini arttırmaktadır.