Kanser ile Tümör Arasındaki Fark Nedir ?

Kanser ile Tümör arasındaki fark çoğu zaman merak edilmesine rağmen pek bilinmeyen bir durumdur.

Çoğu insan her iki kelimenin aynı şeyi ifade ettiğini düşünür ama gerçek tam böyle değildir.

Tümör normal olmayan doku kütlesidir, iki çeşit tümör olabilir, iyi huylu Tümör ve kötü huylu Tümör. İşte Kanser kötü huylu Tümörlere verilen addır.

Tümörün iyi huylu veya kötü huylu (Kanser) olduğunu belirlemek için etkilenen dokudan bir örnek alınarak ya da bazı durumlarda şüpheli bölgenin tamamı alınarak mikroskop altında incelenir. Bu işleme Biyopsi denir.

Kanser ile Tümör Arasındaki Fark Nedir ?

Tümör, hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru demektir.

Tümör her zaman kötü değildir, Kanser ise daima kötü sonuçlar doğurur.

Tümörün tedavisi erken teşhisle daha kolay iken, Kanser ise daha zor tedavi edilir.

Tümörler iyi (Benign) ve kötü (Malign) huylu olarak ikiye ayrılır.

Tümör genel olarak dokularda gelişen herhangi bir şişliğe verilen addır.

Tümörler amaçsızca ürerler, normal dokulardaki gibi bir sınır yoktur.

Tümör, vücuttaki tüm doku ve organlarda meydana gelebilir.

Kanserler ilerledikçe başka doku ve organlara yayılırlar, buna metastaz denir. Benign Tümörler ise yayılmaz, sadece oldukları yerde büyüyebilir.

Kanser Kötü Huylu Tümörlere verilen addır. Tümörler ise hem iyi huylu, hem de kötü huylu olabilir.

Yani bütün Kanserler aynı zamanda Tümördür ancak bütün Tümörler Kanser değildir.

Örneğin Tiroid adenomu iyi huylu Tümör iken, Tiroid Medüller Kanseri kötü huylu Tümör, yani Kanserdir.

 

Bir cevap yazın