Kanser Kan Tahlilinde Belli Olur mu ?

Kanserin kan tahlilinde belli olup olmadığı hep merak edilen bir konudur. Bu sorunun cevabı “kısmen evet”.

Kanser kan testleri doktorların kanser teşhisi koymasına yardımcı olabilir.

Kanserden şüpheleniliyorsa, doktorlar tanı için idrar tahlili, gaita testleri, görüntüleme testleri veya şüpheli bir alanın biyopsisi gibi birtakım testler isteyebilir.

Kanser Kan Tahlilinde Belli Olur mu ?

Kan kanserleri dışında, kan testleri genellikle kanserin veya başka kanserli olmayan bir durumun olup olmadığını kesin olarak söyleyemez, ancak doktora vücudunuzda neler olduğu hakkında ipuçları verebilir.

Kan testleri ayrıca organların ne kadar iyi çalıştığı ve kanserden etkilenip etkilenmediği hakkında bir fikir verebilir.

Kanseri teşhis etmek için yardımcı kan testlerine örnekler:

Hemogram (Tam Kan Sayımı)

Bu yaygın kan testi, kan örneğindeki çeşitli kan hücresi türlerinin miktarını ölçer. Bir tür kan hücresi veya anormal hücre çok fazla veya çok az bulunursa, bu test kullanılarak kan kanserleri tespit edilebilir.

Kemik iliği Biyopsisi

Kan kanseri tanısının doğrulanmasına yardımcı olabilir.

Elektroforez

Kanınızdaki çeşitli proteinleri incelemek için yapılan bu test, bazen Multipl Miyelom’lu kişilerde yükselen bazı anormal bağışıklık sistemi proteinlerini (immünoglobulinler) tespit etmeye yardımcı olabilir.

Tümör Marker Testleri

Tümör belirteçleri, kanınızda tespit edilebilen, tümör hücreleri tarafından üretilen bir takım proteinlerdir.

Ancak tümör belirteçleri vücudunuzdaki bazı normal hücreler tarafından da üretilir ve kanserli olmayan durumlarda bile seviyeler önemli ölçüde yükselebilir. Bu, tümör markerlarının kanseri teşhis etmeye yardımcı olma potansiyelini sınırlar.

Normalde kanserlerde kanda bazı Tümör Belirteçleri yükselirse de, çok az kanserin haricinde belli bir kansere özgü kan testi yoktur.

Örneğin ;

PSA çok fazla yükselirse Prostat Kanseri lehinedir.

CA 125 yükselmesi Over yani Yumurtalık Kanserini düşündürse de Hepatit, Hamilelik, Adet dönemleri, Overin Kistik hastalıkarı, Endometriozis, Siroz, Yumurtalık iltihapları, Divertikülit, Miyom ve hatta Sigara tüketimi ile de görülebilir.

Dolayısıyla “Kan testi yaptırayım da varsa Kanser ortaya cıksın” derseniz böyle bir test yok.

Bununla beraber özellikle ilerlemiş kanserlerde kanda artan bazı Tümör Belirteçleri, bazı kanserleri düşündürüp ileri tetkikler gerektirebilir.

Sadece son derece nadir durumlarda veya ilerlemiş kanserlerde tanıda çok değerli olmaktadırlar.

Kanser teşhisinde tümör belirteçlerini kullanmanın en ideal yolu hala belirlenmemiştir. Hatta bazı tümör marker testlerinin kullanımı tartışmalıdır.

Tümör Markerları Nelerdir ?

Örnekler arasında ;

Alfa-Fetoprotein (AFP)

Karaciğer kanseri ve germ hücreli tümörler

Beta-hCG

Koryokarsinom, Testisin germ hücreli tümörleri

CA15-3 

Meme kanseri

CA19-9

Pankreas kanseri, Safra kesesi kanseri, Mide kanseri

CA-125

Yumurtalık (Over) kanseri

Kalsitonin

Medüller Tiroid kanseri

Karsinoembriyonik Antijen (CEA)

Kolorektal kanser ve diğer bazı kanserler

Kromogranin A (CGA)

Nöroendokrin tümörler

CYFRA 21-1

Akciğer kanseri

HE4

Yumurtalık (Over) kanseri

Nöron Spesifik Enolaz (NSE)

Küçük Hücreli Akciğer kanseri ve Nöroblastom

NMP- 22

Mesane kanseri

Prostat Spesifik Antijen (PSA)

Prostat kanseri

Tiroglobulin

Tiroid kanserinde özellikle artan markerlardır.

Kanda Kanser Testleri Yüksek Çıkarsa ?

Test sonuçları dikkatle yorumlanmalıdır, çünkü durum kanserden kaynaklandığı gibi vücudunuzdaki fizyolojik değişiklikler veya hatta ne yediğiniz gibi test sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli faktörlerden de kaynaklanabilir.

Ayrıca, iyi huylu koşulların bazen anormal test sonuçlarına neden olabileceğini unutmayın. Bununla beraber kan testi sonuçları normal olmasına rağmen vücutta kanser olabileceği de unutulmamalıdır.

Doktor, seviyelerin normal bir aralıkta olup olmadığını belirlemek için test sonuçlarınızı inceler. Veya sonuçları geçmiş testlerden elde edilen sonuçlarla karşılaştırabilir.

Özetle ;

Kan ve idrar testleri doktora ipuçları vermeye yardımcı olsa da, tanıyı koymak için genellikle diğer testler gereklidir. Çoğu kanser türünde, kesin bir tanı koymak için genellikle Biyopsi, Patoloji ve MR, BT gibi görüntüleme testleri gereklidir.

Tümör belirteçleri çoğunlukla kanser teşhisi sonrasında izlemde faydalıdır. Doktorlar bu testleri, kanserin tedaviye yanıt verip vermediğini veya kanserin büyüyüp büyümediğini belirlemek için kullanır.

Kanser Neden Olur ?

Kanserin tek bir nedeni olmayabilir.

Çeşitli Kimyasallar, bazı Virüs ya da Bakteriler, Genetik, Sigara, Asbest, Kirli Hava gibi çevresel etmenler ve Stres gibi faktörlerin birlikte rol alması ile oluşabiliyor.

Kanser ile Tümör Arasındaki Fark Nedir ?

Kanser genelde Kötü Huylu Tümörlere verilen addır. Tümörler ise hem iyi huylu, hem de kötü huylu olabilir.

Yani bütün Kanserler aynı zamanda Tümördür ancak bütün Tümörler Kanser değildir.

Tümörler İyi Huylu (Benign) veya Kötü Kuylu (Malign) olabilir.

İyi Huylu Tümörler köken aldıkları bölgeyle sınırlıdırlar, diğer bölgelere yayılım yapmazlar.

Kötü Huylu Tümörler ise köken aldıkları bölgede büyürler, ayrıca komşu dokulara ve uzak organlara yayılabilirler. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılması olayına Metastaz adı verilir.

Kanser Belirtileri Nelerdir ?

Her kanser belirti vermeyebilir.

Çok ve ani kilo kaybı

Uzun süreli iştahsızlık

Halsizlik

Kemik ağrıları

Vücutta ani beliren ya da büyüyen kitleler

Nedeni açıklanamayan ateş genel belirtilerdir.

Özellikle çıktıkları organ ve dokuya göre belirti verirler. Kolon kanserleri barsak alışkanlıklarında değişme, dışkıda gizli kan, Meme kanserleri memede gerginlik hissi veya ele gelen kitle, Testis kanseri Testislerde ağrı veya büyüme yaparken, Beyin tümörleri baş ağrısı yapabilirler.

Bu gibi durumlarda mutlaka ileri tetkikler için Doktora başvurmalısınız.

Kanser Tedavisi Nasıldır ?

Kanserde 3 ana tedavi şekli vardır :

Cerrahi

Işın Tedavisi (Radyoterapi)    

İlaç Tedavisi (Kemoterapi)

Bu tedavi şekilleri Kanser tipine göre tek başına veya birlikte kullanılabilir.

 

 

Bir cevap yazın