CA 15-3 Nedir, Yüksekliği Nedenleri & Tümör Markerları (Belirteçleri) Nelerdir ?

Tümör markerları (CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, PSA..) kanserlerde ve bazı iyi huylu hastalıklarda kanda artabilen bazı enzim, karbonhidrat ve proteinlerdir.

Karbonhidrat antijen 15-3 veya CA 15-3 testi özellikle  invaziv meme kanserinin tedavisine yanıtı izlemek ve hastalık nüksünü gözlemek için kullanılırsa da sağlıklı kişilerde, kolorektal kanser, akciğer kanseri, siroz, hepatit, ve iyi huylu meme hastalığı gibi kanser, rahatsızlıklar veya hastalıkları olanlarda da yükselebilmektedir.

Kanser antijeni 15-3 (CA 15-3) normal meme hücreleri tarafından üretilen bir proteindir.

Kanserli meme tümörleri olan birçok hastada CA 15-3  ve ilişkili kanser antijeni 27.29’un üretimi artmıştır.

CA 15-3 kansere neden olmamakta, daha çok tümör hücreleri tarafından saçılmakta, kan dolaşımına girerek kanser seyrini takipte yararlı bir tümör belirtecine dönüşmektedir.

Erken lokalize meme kanseri olan kadınların yaklaşık % 10’u ve metastatik meme kanseri olanların ise % 70’inde CA 15-3 yükselmektedir.

CA 15-3, bir kanser tarama testi olması düşünülecek kadar yeterince duyarlı veya özgül değildir.

Esas kullanımı hastanın meme kanseri tedavisine verdiği yanıtı ve meme kanseri nüksünü izlemektir.

Test ne zaman istenir ?

Kanserin karakteristik özellikleri ve tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olmak için ilk kez ilerlemiş meme kanseri tanısı konduğunda CA 15-3 ile birlikte östrojen ve progesteron reseptörleri, Her2/neu ve meme kanseri için gen ekspresyon testleri istenebilir.

CA 15-3 erken evre meme kanserlerinin çoğunda yükselmeyeceğinden, meme kanserinin erken dönemlerinde istenmemektedir.

Değerlendirme :

Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiş, tümör yükü o kadar fazladır.

Metastatik meme kanserinde kanser kemiklere ve/veya karaciğere yayıldıkça sıklıkla CA 15-3 yüksek düzeylere ulaşmaktadır.

Karaciğer ve pankreas kanseri,  hepatitler, sarkoidoz, tüberküloz, SLE, siroz, iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarla birlikte, görünürde sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif -orta derecede yükselmeler görülmektedir.

Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3’deki yükselmeler hem daha azdır, yavaştır ve zamanla değişmeme eğilimi gösterir.

Normal CA 15-3 düzeyleri o kişinin lokalize veya metastatik meme kanseri olmadığını garanti etmez. Ya CA 15-3 düzeyleri  saptanamayacak derecede yükselmemiş olabilir veya o kişi  CA 15-3 salmayan ileri evre meme kanserli % 25-30’luk kesime dahildir.

CA 15-3, meme kanseri dışında akciğer, pankreas, yumurtalık, karaciğer ve kolorektal kanserlerde de yükselebilmektedir.

Numune :

Serum.

Açlık ve özel hazırlık gerekmez.

Referans Değerler :

< 30 U/ml (Cut off değeri yönteme göre 25-39 arasında değişir)

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: