Karaciğer Enzimleri ve ALT (SGPT) Yüksekliği Nedenleri ?

Karaciğer Enzimleri (Testleri) denen enzimler olan AST, ALT, GGT, ALP, LDH, 5-Nükleotidaz aslında Karaciğer’de bol bulunmasına rağmen diğer dokularda da bulunan, yani Karaciğer’e özgü olmayan enzimlerdir.

Bununla beraber çoğu Karaciğer hastalığında hücrenin parçalanmasıyla kana geçip arttıklarından tanıya yardımcı olurlar ve Karaciğer enzimleri olarak adlandırılmışlardır, bu terim yanlıştır ama çok da önemli değildir.

ALT ve AST Aminotransferaz veya Transaminaz olarak adlandırılan enzimlerdir ve vücutta Amino asitlerle α-oxo-asitler arasında Amino gruplarının transferi reaksiyonlarını gerçekleştirir. Çift yönlü olan bu reaksiyonlar, Aminoasitlerin yıkılımında ve sentezinde rol oynar.

Karaciğer vücudumuzun boyutça en büyük organı (yaklaşık 1.3 kg) olması yanında işlevi itibarıyla da en önemli organların başında gelir.

Karaciğer’in Görevleri Nelerdir ?

Safra Sentezi

Safra, yağların çözünmesini sağlayarak sindirimine yardımcı olan ve yağda çözünen A,D,E,K vitaminlerinin emilimini kolaylaştıran bir tür sıvıdır.

Detoksifikasyon

Toksik yani vücuda zehirli maddeleri etkisiz hale getirmek. Bilirübin, Alkol ve birçok ilaçları yıkar, zararlı olan Amonyağı üre’ye çevirir ve böylece idrarla atılmasını sağlar.

Kolesterol ve Trigliserid sentezi

Meşhur Lipidler olan Kolesterol ve Trigliseridler Karaciğer’de yapılır.

Bağışıklık Proteinlerinin üretimi

Pıhtılaşma Faktörlerin sentezi

Protrombin, Fibrinojen ve Von Willebrand harici tüm pıhtılaşma faktörleri Karaciğer’de üretilir.

Yaşlı Eritrositlerin parçalanması

Kanda 2-3 ayı geçmiş yaşlı Eritrositleri parçalayarak temizler.

Glikozu Glikojen halinde depo etme

Sıvı metabolizması ve ısı üretimi

Enzim üretimi

Depo fonksiyonu

Vitamin A,B, D, K, Demir, Folik asit, Kalsiyum, Bakır, bazı Proteinleri ve Yağları depo eder. A vitaminini sentezler.

Yine Lenf sıvısı, Antikor üretimi ve bazı üreme hormonlarının yıkımını da gerçekleştirir.

ALT (Alanin Aminotransferaz, SGPT) Nedir ?

Aminotransferaz grubundan bir enzimdir. Keto asidlerin Amino asidlere çevrilmesini sağlarlar.

AST ve ALT en önemli Aminotransferazlardır. İşlevi için Piridoksal-5-Fosfat yani Vitamin B6′nın bir tipine ihtiyaç duyarlar.

ALT ve AST normalde hücre içindedir. Dolayısıyla kanda yükselmesi Travma, Hepatitler, Yanık vs gibi hücre hasarının göstergesidir.

Vücuttaki 100 birim ALT enziminin dağılımı ;

% 73 Karaciğer hücresi yani Hepatositler

% 12 Kalp

% 8 Böbrek

% 4 Pankreas

% 2 Dalak

% 1 Akciğer, Eritrosit ve Serum.

ALT, AST’ye göre Karaciğer’e daha spesifiktir yani AST deki yükselişler başka durumlarda da olabilirken ALT yüksekliği ortalama % 70-75 Karaciğer hasarını gösterir.

ALT deki yükseklik yine AST’ye oranla daha uzun sürmektedir.

ALT Yüksekliği Nedenleri :

Safra yollarının tıkanması (hızla yükselir, 1000 U’lere ulaşabilir)

Alkolizm (genelde < 400 U, Alkolik Karaciğer hastalığında AST daha fazla artar)

Karaciğer Sirozu

Karaciğer Yağlanması (Alkol, Diyabet ve Obezite en sık nedenler)

Dermatomiyozit

Polimiyozit

Şok

Hemokromatoz

Alfa 1-Antitripsin Eksikliği

Wilson Hastalığı

KC Kanseri

Şiddetli Yanıklar

Otoimmün Hepatitler

Viral Hepatitler

İlaçlar ve Toksinler (statinler, antibiyotikler, fenitoin, valproik asit, karbamazepin, fenobarbital, antidepresanlar, salisilatlar, NSAID’ler, kemoterapotikler, barbitüratlar, kurşun, karbontetraklorür, asetaminofen…2000 U’leri geçebilir)

Enfeksiyöz Mononükleoz

ALL (Lösemi)

Miyokard İnfarktüsü (AST artar ama ALT Karaciğer hasarlanmamışsa genelde yükselmez)

Kasların Nekroz veya Gangreni

Pankreatit

Akut Hemolitik Anemi

Akciğer İnfarktüsü

Çölyak Hastalığı

Crohn Hastalığı

Ülseratif Kolit

Psödohipertrofik Kas Distrofisi

Heparin kullanımı

Alkol-Asetaminofen Sendromu (ALT/AST çok artar, ALT 9000 U’yi geçebilir)

Hemoliz (Eritrositlerde ALT aktivitesi 6 kat yüksek olduğundan Hemoliz’li kandan test çalışılmaz)

ALT Düşüklüğü Nedenleri :

Malnütrisyon

Düşük Kas kitlesi 

Kahve ve Kafeinli ürünler tüketimi sonrası

Magnezyum eksikliği

Vitamin B6 eksikliği

İlaç interferansı (carvedilol, siklosporin, interferon, ketoprofen, fenotiyazinler, simvastatin, toremifene, ursodiol)

Numune :

Serum.

Açlık gerekmez ama Hemoliz’li numuneden çalışılmaz.

Referans Değerler :

Erkeklerde : 10 – 40 U

Kadınlarda : 7 – 35 U

 

“Karaciğeri Ne Temizler ” ile ilgili videomuzu da izleyin ;