Karaciğer Enzimleri ve ALT Yüksekliği Ne Anlama Gelir ?

Karaciğer Enzim Testleri denen enzimler olan AST, ALT, GGT, ALP, LDH, 5-Nükleotidaz aslında Karaciğer’de bol bulunmasına rağmen diğer dokularda da bulunan, yani Karaciğere özgü olmayan enzimlerdir.

Bununla beraber çoğu karaciğer hastalığında hücrenin parçalanmasıyla kana geçip arttıklarından tanıya yardımcı olurlar ve karaciğer enzimleri olarak adlandırılmışlardır, bu terim yanlıştır ama çok da önemli değildir.

ALT ve AST aminotransferaz veya transaminaz olarak adlandırılan enzimlerdir ve vücutta amino asitlerle α-oxo-asitler arasında amino gruplarının transferi reaksiyonlarını gerçekleştirir. Çift yönlü olan bu reaksiyonlar, aminoasitlerin yıkılımında ve sentezinde rol oynar.

Karaciğer vücudumuzun boyutça en büyük organı (yaklaşık 1.3 kg) olması yanında işlevi itibarıyla da en önemli organların başında gelir.

Karaciğerin Görevleri Nelerdir ?

Safra sentezi ve salgılanması

Safra, yağların çözünmesini sağlayarak sindirimine yardımcı olan ve yağda çözünen A,D,E,K vitaminlerinin emilimini kolaylaştıran bir tür sıvıdır.

Detoksifikasyon

Toksik yani vücuda zehirli maddeleri etkisiz hale getirmek. Bilirübini, alkolü ve birçok ilaçları yıkar, zararlı olan amonyağı üre’ye çevirir ve böylece idrarla atılmasını sağlar.

Kolesterol ve Trigliserid sentezi

Meşhur Lipidler olan Kolesterol ve Trigliseridler karaciğerde yapılır.

Bağışıklık proteinlerinin üretimi

Pıhtılaşma faktörlerinin sentezi

Protrombin, Fibrinojen ve Von Villebrand harici tüm pıhtılaşma faktörleri Karaciğer’de üretilir.

Yaşlı eritrositlerin parçalanması

Kanda 2-3 ayı geçmiş yaşlı Eritrositleri parçalayarak temizler.

Fazla glikozu glikojen halinde depo etme

Sıvı metabolizması ve ısı üretiminde rol oynama

Yüzlerce enzimin üretimi

Depo fonksiyonu

Vitamin A,B, D, K, Demir, Folik asit, Kalsiyum, Bakır, bazı Proteinleri ve Yağları depo eder. A vitaminini sentezler.

Yine lenf sıvısı, antikor üretimi ve bazı üreme hormonlarının yıkımını da gerçekleştirir.

ALT (Alanin Aminotransferaz, SGPT) aminotransferaz grubundan bir enzimdir. Keto asidlerin amino asidlere çevrilmesini sağlarlar.

AST ve ALT en önemli aminotransferazlardır. İşlevi için Piridoksal-5-fosfat yani vitamin B6′nın bir tipine ihtiyaç duyarlar.

ALT ve AST normalde hücre içindedir. Dolayısıyla kanda yükselmesi travma, hepatitler, yanık vs gibi hücre hasarının göstergesidir.

Vücuttaki 100 Birim ALT Enziminin Dağılımı Yaklaşık Şöyledir;

% 73 Karaciğer hücresi yani Hepatositler

% 12 Kalp

% 8 Böbrek

% 4 Pankreas

% 2 Dalak

% 1 Akciğer, Eritrosit ve Serum’da bulunur.

ALT, AST’ye göre karaciğere daha spesifiktir yani AST deki yükselişler başka durumlarda da olabilirken ALT yüksekliği ortalama % 70-75 Karaciğer hasarını gösterir.

ALT deki yükseklik yine AST’ye oranla daha uzun sürmektedir.

ALT Yüksekliği Ne Anlama Gelir ?

Safra yollarının tıkanması (hızla yükselir, 1000 U’lere ulaşabilir)

Alkolizm (genelde < 400 U, alkolik karaciğer hastalığında AST daha fazla artar)

Karaciğer sirozu

Karaciğer yağlanması (alkol, diyabet ve obezite en sık nedenler)

Dermatomiyozit

Polimiyozit

Şok

Hemokromatoz

Alfa 1 antitripsin eksikliği

Wilson hastalığı

KC kanseri

Şiddetli yanıklar

Otoimmün hepatitler (1000 U’lere ulaşabilir)

Viral hepatitler (2000 U’lere ulaşabilir)

İlaçlar ve Toksinler (statinler, antibiyotikler, fenitoin, valproik asit, karbamazepin, fenobarbital, antidepresanlar, salisilatlar, NSAID’ler, kemoterapotikler, barbitüratlar, kurşun, karbontetraklorür, asetaminofen…2000 U’leri geçebilir)

Enfeksiyöz Mononükleoz

ALL (Lösemi)

Miyokard İnfarktüsü (AST artar ama ALT karaciğer hasarlanmamışsa genelde yükselmez)

Kaslarının nekroz veya gangreni

Pankreatitler

Akut Hemolitik anemiler

Akciğer İnfarktüsü

Çölyak hastalığı

Crohn hastalığı

Ülseratif Kolit

Psödohipertrofik kas distrofisi

Siyahi ırk (genel popülasyondan biraz daha yüksektir)

Heparin kullanımı

Alkol-Asetaminofen sendromu (ALT/AST çok artar, ALT 9000 U’yi geçebilir)

Hemoliz (eritrositlerde ALT aktivitesi 6 kat yüksek olduğundan hemolizli kandan test çalışılmaz)

Düşük ALT Nedenleri :

İdrar Yolu enfeksiyonları

Malnütrisyon

Kahve ve kafeinli ürünler tüketimi sonrası

Mg eksikliği

Vitamin B6 eksikliği

İlaç interferansı (carvedilol, siklosporin, interferon, ketoprofen, fenotiyazinler, simvastatin, toremifene, ursodiol)

Numune :

Serum.

Açlık gerekmez ama Hemolizli numuneden çalışılmaz.

Referans Değerler :

Erkeklerde : 10 -40 U

Kadınlarda : 7-35 U

Konu ile ilgili açıklamalı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;