Karaciğer Kanseri Nasıl Anlaşılır, Belirtileri, Yaşam Süresi ve Tedavisi ?

Karaciğer Kanseri veya Hepatoselüler Kanser, Karaciğerdeki normal hücrelerin görünüm ve davranışlarında anormal hale geldiğinde ortaya çıkan bir durumdur.

Hepatositlerde yani Karaciğerin hücrelerinde gelişen malign veya kanserli hücrelere Hepatoselüler Karsinom denir. Karaciğer kanallarında ortaya çıkan bir kansere de Kolanjiokarsinoma denir.

Metastatik Karaciğer Kanseri Nedir ?

Metastatik kanser, ilk başladığı yerden vücudun başka bir yerine yayılmış kanserlere denir. Karaciğerdeki metastatik kanser, diğer organlardan gelen kanserin kan dolaşımı yoluyla Karaciğere yayılmış olduğu bir durumdur.

Karaciğere yayılmış en yaygın kanserler Meme, Kolon, Mesane, Böbrek, Yumurtalık, Pankreas, Mide, Rahim ve Akciğer’dir.

Metastatik Karaciğer kanseri, Karaciğerde oluşan kanserin başka yerlere yayılmış halidir ki bu nadir görülen bir durumdur.

Metastatik tümörlü bazı hastalarda semptom yoktur. Metastazları röntgen filmleri veya diğer testlerle bulunur.

Karaciğerin büyümesi veya sarılığın genişlemesi yani gözlerde ve ciltte sararma, birçok iyi huylu hastalıklarda oluşabildiği gibi herhangi bir kanserin Karaciğere yayılmış olduğuna da işaret edebilir.

 

 

Karaciğer Kanserinin Nedeni Nedir ?

Karaciğer kanseri olan çoğu insanda önceden Karaciğer kanseri riskini artıran ve Karaciğeri sürekli hasarlandıran Kronik Karaciğer Hastalığı ve Siroz bulunur.

Siroza neden olan koşullar çok fazlaysa da başlıcaları ;

Alkol kullanımı

Hepatit B

Hepatit C

Otoimmün durumlar ve

Nadiren ilaçlardır.

 

Karaciğer Kanseri İçin Risk Faktörleri Nelerdir, Kalıtımsal mı ?

Hepatoselüler Kanser görülme oranı son yıllarda Kronik Hepatit C ve Steatohepatitis yani Alkolsüz Yağlı Karaciğer hastalığı nedeniyle artan Siroz vakalarından ötürü sürekli artıyor.

Herhangi bir nedenle oluşan Karaciğer Sirozu Karaciğer kanseri için bir risk faktörüdür.

Karaciğer kanseri risk faktörleri arasında ;

Erkek olma

55 yaş ya da daha yaşlı olma

Asya ya da İspanyol etnisitesi

Birinci derece akrabasında Aile öyküsü

Obezite

Hepatit B ve C

Alkol kullanımı ve

Kanda yüksek Demir içeriği ile giden Hemokromatoz sayılabilir.

Siroz olmasa bile Kronik Hepatit B enfeksiyonu da karaciğer kanseri için bir risk faktörüdür.

 

 

Karaciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir ?

Karaciğer kanseri kendine has bir belirti oluşturmaz.

Tümör büyüdükçe, karnın sağ tarafında ağrı veya yemek yediğinde dolgunluk hissi oluşturabilir.

Açıklanamayan kilo kaybı

Kaşeksi

İştah azalması

Ayaklarda ve Karında şişme

Şişmiş Bacaklar

Gözlerin ve Cildin sararması yani Sarılık görülebilir.

Karaciğer Kanseri Nasıl Teşhis Edilir ?

Karaciğer kanserini saptamak için en iyi yol, Siroz tanısı konmuş bir hastada her 6 ayda bir Karaciğerin Ultrasonu’dur.

Karaciğer kanseri şüphesi ortaya çıktıktan sonra, Doktor teşhisi doğrulamak için aşağıdaki testleri isteyebilir:

Kan Testleri

Alfa-Fetoprotein (AFP), Karaciğer kanseri olan hastaların % 70’inde yükselebilir. Bununla beraber Karaciğer kanserinde AFP seviyeleri normal de olabilir.

ALT, AST, GGT ve Total Bilirübin gibi testler de yükselebilir ama AFP kadar kansere özgü değillerdir.

Görüntüleme Testleri

Karaciğerin kontrastlı multifazik helezonik BT taraması ve MR, kanserin yerini ve boyutunu tespit etmek için tercih edilen görüntüleme yöntemidir.

Karaciğer Biyopsisi

Karaciğer kanseri tanısını kesinleştirmek için bir patolog tarafından Karaciğerdeki lezyondan alınan dokunun analiz edilmesidir.

 

Karaciğer Kanseri Nasıl Evrelenir ?

American Cancer Society’ye göre, “Kanser evresi ne kadar yaygın olduğunun bir tanımlamasıdır.

Karaciğer kanseri evresi, tedavi seçeneklerini değerlendirmede en önemli faktörlerden biridir.

Bununla beraber Karaciğer kanserinde çeşitli evreleme sistemleri vardır. Her Doktor farklı bir sistemi tercih edebilir.

Evrelemede Amerikan Kanser Komitesi TNM sistemi, Barselona Klinik Karaciğer Kanseri (BCLC) evreleme sistemi, Karaciğer Kanseri İtalyan Program Sistemi (CLIP) veya Okuda sistemi gibi çeşitli tercihler kullanılabilir.

Karaciğer Kanseri İçin Medikal ve İlaç Tedavileri Nelerdir ?

Seçilen tıbbi tedavi kanserin ne kadar yayılmış olduğuna ve Karaciğerin genel sağlığına bağlıdır.

Örneğin, Karaciğer Sirozunun  derecesi veya kanserin Karaciğer dokusunun ötesine yayılması ve yaygınlığı, tedavi seçenekleri arasında önemli bir rol oynamaktadır.

Ameliyat

Karaciğer kanseri bazen Karaciğerin kanserli kısmını çıkarmak için ameliyatla tedavi edilir.

Cerrahi seçenekler, daha küçük boyutlarda kanser tümörleri için ayrılmıştır.

Karaciğer Nakli

Karaciğer nakli genellikle ilerlemiş Sirozlu hastalarda çok küçük ve rezeke edilemeyen Karaciğer tümörleri için kullanılır.

 

Ablasyon Terapisi

Bu herhangi bir ameliyat olmaksızın Karaciğerdeki kanser hücrelerini öldüren bir prosedürdür.

Doktor, kanser hücrelerini ısı, Lazer veya doğrudan kansere özel bir Alkol veya Asit enjekte ederek öldürebilir.

Bu teknik, palyatif bakımda kanser rezeke edilemediğinde kullanılabilir.

Embolizasyon

Kansere kan akışının engellenmesi embolizasyon denilen bir prosedür kullanılarak yapılabilir.

Bu teknik, kanseri besleyen kan damarlarını tıkayacak partiküller veya boncuklar enjekte etmek için kateter kullanır. Kan dolaşımının kesilmesi kanserin büyümesini engeller.

Bu teknik genellikle büyük Karaciğer kanseri olan hastalarda kullanılır.

Radyasyon Tedavisi

Normal karaciğer hücreleri de radyasyona karşı çok hassastır.

Kemoterapi

Kemoterapi kanser hücrelerini öldüren bir ilaç kullanır.

 

Terapotik Ajanlar

Sorafenib (Nexavar), gelişmiş Karaciğer kanseri olan hastalarda sağkalımı 3 aya kadar uzatabilecek bir ilaçtır.

 

Karaciğer Kanserinin Prognozu Nedir, Hasta Ne Kadar Yaşar ?

Karaciğer kanseri için prognoz, Karaciğer kanseri büyüklüğü, lezyon sayısı, Karaciğer dışında yayılma varlığı, çevredeki Karaciğer dokusunun sağlığı ve hastanın genel sağlığı gibi faktörlere bağlıdır.

Karaciğer kanserinin tüm evrelerinin toplamında 5 yıllık sağ kalım oranı yaklaşık % 15 civarındadır.

Karaciğer kanseri lokalize ise yani Karaciğere sınırlı ise, 5 yıllık sağ kalım oranı % 28‘dir.

Karaciğer kanseri bölgesel yani yakın organlara yayılmışsa 5 yıllık sağ kalım oranı % 7′dir.

Karaciğer kanseri uzak organlara veya dokulara yayılırsa yani son evrelerinde hayatta kalma süresi 2 yıla kadar düşer.

Sağ kalım oranı mevcut tedavilerden de etkilenebilir.

Cerrahi olarak çıkarılabilen Karaciğer kanseri, 5 yıllık sağ kalım oranının % 50’nin üstünde ilerlemesine neden olur.

En erken safhalarda yakalanan ve Karaciğer nakledilen hastalarda 5 yıllık sağ kalım oranı % 70 gibi yüksek olabilir.

Karaciğer Kanseri İçin Alternatif ve Bitkisel Tedaviler Var mı ?

Şu anda, Karaciğer kanseri için özel olarak onaylanmış alternatif veya tamamlayıcı tedavi seçenekleri bulunmamaktadır.

Devedikeni Sütü Karaciğer sorunlarını tedavi etmek için yüzyıllarca kullanılmıştır. Ökse otu, deneysel çalışmalarda da Karaciğer kanserinde vaat gösterebilir.

Bununla beraber kesinlikle doktorunuzun verdiği tedaviyi yarıda bırakmayın ve onun bilgisi dışında Bitkisel tedavilerle zaman kaybetmeyin çünkü henüz kesin olarak kanıtlanmış ve onaylanmış Bitkisel bir tedavi yoktur.

Ayrıca tedaviyi bırakıp Bitkilerle uğraşmak zaman kaybına ve Karaciğer kanserininin daha da ilerlemesine neden olabilir.

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !