Karbamazepin Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Karbamazepin testi başlıca Epilepsi ve Trigeminal Nevralji tedavisinde kullanılan bu ilaçla tedavi sırasında hedeflenen tedavi edici kan konsantrasyonuna ulaşılıp ulaşılamadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Karbamazepin Testi Nedir ?

Karbamazepin Generalize ve Parsiyel nöbetler, Trigeminal Nevralji ve Diabetik Nöropati’ye bağlı nörojenik kaynaklı ağrılar, Bipolar hastalık gibi nörolojik ve psikiatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Gastrointestinal sistemden yavaş bir şekilde % 80 oranında emilir.

Oral alımdan sonra pik seviyesine 6 saat sonra ulaşır.

Plazmadan temizlenmesi karaciğer tarafından gerçekleştirilir.

Karbamazepin Testi Neden Yapılır ?

Bu ilacın kanda yeterli seviyede olup olmadığını tespit için yapılır.

Tedavi edici aralık 6-12 µg/mL arasıdır.

Terapötik aralık sınırlarının aşılmasıyla hatta bazen üst sınıra yaklaşılmasıyla birlikte toksik etkiler ortaya çıkmaya başlar.

Karbamazepin Toksisitesinde Ne Olur ?

Nistagmus ve diplopi gibi görme bozuklukları

Ataksi

Baş dönmesi

Sersemlik

Baş ağrısı genellikle ilk olarak ortaya çıkan yan etkilerdir.

Toksitenin daha ileri aşamalarında

Solunum düzensizliği

Kas irritabilitesi

Hiporefleksi

Taşikardi

Hipotansiyon

Bilinç bozukluğu ve

Koma gelişebilir.

Numune:

Serum.

Hastanın doktoru tarafından farklı bir talepte bulunulmadığı sürece, numune, bir sonraki ilaç dozu alınmadan hemen önce alınmalıdır.

Referans Aralığı:

Terapötik doz, tek başına kullanıldığında 4 – 8 µg/mL, başka Antikonvülsan ilaçlarla birlikte kullanıldığında 6 – 12 µg/mL’dır.

Toksik Konsantrasyon:

15 µg/mL ve üstü değerler toksik etkilere neden olur.