Kardiyak Troponin (I ve T) Nedir, Yüksekliği Yapan Nedenler ?

Kardiyak Troponinler olan Troponin I ve T, genellikle Akut Koroner Sendrom ve Kalp Krizinde kanda bakılan değerli testlerdir.

Troponin I Nedir ?

Myokard İnfarktüsünden sonra 2-6 saat içinde kanda yükseldiği saptanmakta, 15-24 saat içinde pik düzeylerine çıkmakta, 7 gün kadar yüksek kaldıktan sonra normal değerlerine dönmektedir.

Bu nedenle AMI tanısında önemli bir markerdir.

AMI tanısı için seri ölçümler yapılması uygundur.

Troponin I düzeyinin arttığı durumlar;

AMI

Konjestif Kalp Yetmezliği

Kardiyak travma

Unstabil Anjina

Akut İskelet Kası yaralanmaları

Numune:

Serum.

Hemen çalışılmayacaksa soğuk ortamda saklanır.

Referans Değerler:

0-2 ng/mL.

 

Troponin T  Nedir ?

İskelet ve Kalp kasında farklı izoformları bulunur.

Yüksek derecede Kalbe spesifiktir. Yarılanma ömrü 2 saat kadardır.

Tanıda en sık kullanıldığı alan Akut Myokard İnfarktüsü’dür.

Akut İnfaktüsü takib eden 2-6 saat içinde yükselir ve en az 6 gün yüksek kalır.

Yanlış pozitif yükseklikler Akut ve özellikle Kronik Böbrek Yetersizliklerinde görülebilir.

Troponin I ya göre  daha duyarlı bir testtir.

Troponin T düzeyinin arttığı durumlar;

AMI

Unstabil Anjina

Anjioplasti sonrası

Bypass ameliyatları sonrası

Miyokarditler ve

Bazı Nörojenik Atrofik İskelet kası hastalıkları

Numune:

Serum.

Hemen çalışılmayacaksa soğuk ortamda saklanır.

Referans Değerler:

0-0.04 ng/mL.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !