Karsinoma İn Situ Nedir, Tedavisi Nasıldır ?

Karsinoma İn Situ ifadesi bazı Patoloji raporlarında geçer.

Bu yazımızda Karsinoma İn Situ nedir, ne anlama gelir ve tedavisi nasıldır ? sorularını özetle cevaplıyoruz.

Karsinoma İn Situ Nedir ?

Çeşitli şikayetler nedeniyle Doktora giden hastalarda Hekimler bazen, özellikle kötü huylu tümörler veya kanserlerden şüphelendikleri durumlarda patolojik tetkikler isteyebilirler.

Patolojik tetkik demek, Patoloji uzmanlarınca doku veya organların mikroskop altında incelenerek, özellikle kanser veya anormal hücresel değişimlerin olup olmadığının araştırılmasıdır.

Burada fazla ayrıntısına girmeyelim, Patoloji Nedir ? ile ilgili kısa yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

İşte bu Patoloji raporlarında bazı hastalarda Karsinoma İn Situ ifadesi geçebilir.

Karsinoma İn Situ, ilk oluşturdukları yerde kalan bir grup anormal hücre varlığıdır. Yani kabaca daha yayılmadan yakalanmış kanser öncüsü hücrelerdir.

Evre 0 hastalığı da denir.

Bu anormal hücreler Kanser’e dönüşebilir ve yakınlardaki normal dokuya yayılabilir.

 

 

Karsinoma in situ tanımlamasındaki in situ “orijinal yerinde” olarak da çevrilebilir.

Karsinoma İn Situ Ne Anlama Gelir, Tehlikeli midir ?

Bu in situ hücreler, kanserli hücreler olma ve diğer yakın yerlere yayılma potansiyeline sahiptir, dolayısıyla tehlikelidir.

Karsinoma İn Situ Nerelerde Oluşur ?

Birçok bölgede oluşabilirse de en fazla görüldüğü yerler;

Mesane (İdrar Kesesi)

Mesane’de sık görülür. Yaklaşık olarak tüm Mesane kanserleri‘nin % 3’ü in situ karsinoma’dır.

Mesane kanseri en yaygın olarak, 60 ila 70 yaş arasındaki, öncesinde sigara içmiş erkek‘lerde görülür.

Serviks (Rahim Ağzı)

Bu bölgede de sık görülür.

Bu pre-servikal kanser tipi tedavi edilebilir, ancak bazen tekrarlayabilir.

Bu nedenle, Servikal karsinoma in situ’yu daha kansere dönüşmeden erkenden yakalamak için Pap smear testleri yapılır.

Meme

Meme’deki Duktal karsinoma in situ’ya bazen İntraduktal Karsinoma da denir. En yaygın Meme kanseri tiplerinden biridir.

Cilt

Skuamöz Hücreli Karsinom in situ veya Bowen Hastalığı da denir.

Bu cilt kanseri tipi, Skuamöz Hücre cilt kanseri formlarından biridir. 10 cilt kanserinden 2’si tahminen Skuamöz Hücreli Deri Kanseri’dir.

Çoğunlukla Yüz, Kulaklar ve Boyun gibi güneşe maruz kalan deri bölgelerinde görülür. Vücudun diğer bölgelerine de yayılabilirse de genellikle cildin daha derinlerine büyüme eğilimindedir.

Karsinoma İn Situ Nasıl Tedavi Edilir ?

Bölgelerine göre tedavilerde farklılık arzeder.

Mesane’de olanlar genelde cerrahi ile alınır.

Operasyondan sonra hala kanserli hücreler tespit edilirse, Radikal Sistektomi veya Mesanenin cerrahi olarak çıkarılması gündeme gelebilir.

Bununla birlikte, bu öncü kanser tipi genellikle yaşlı bireylerde görüldüğünden ve kanserleşmesi için gerekli süre uzun olabildiğinden, Doktorlar bazen operasyon yerine dikkatli bir izlemi de tercih edebilirler.

Serviks’te olan karsinoma in situ genellikle Kriyocerrahi, Lazer cerrahisi, soğuk bıçak veya Loop elektrocerrahi eksizyon prosedürü (LEEP / LEETZ) gibi metodlarla çıkarılır.

Hasta artık doğurganlık çağında değilse, Histerektomi yani Rahmin alınması da önerilebilir.

Memede görülen Duktal karsinoma in situ ise yerine göre tedavi edilir. Meme koruyuculu cerrahi’de kanserli hücreler ve etrafındaki bir miktar normal meme dokusu çıkarılır.

Bazı durumlarda, Lenf düğümleri de çıkarabilir.

Bazı cerrahlar ise ayrıca, tekrar oluşma riskini azaltmak için radyasyon tedavisi de ekleyebilir.

Alan büyükse, Mastektomi yapılabilir yani tüm Meme de çıkarılabilir.

Deri’de olan Skuamöz Hücreli Karsinom in situ veya Bowen Hastalığı da genellikle çıkarılır ve rekürrens yani tekrar riskini azaltmak için radyasyon da verilebilir.

 

 

Karsinom İn Situ için Prognoz yani Gidişat Nasıldır ?

Karsinom in situ her zaman kansere dönüşecek diye bir kural yoktur ama günün birinde kanserleşme ihtimali yüksek olduğundan genellikle hastalara cerrahi ile alınmaları tavsiye edilir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !