Katalaz Testi Nedir, Nasıl Yapılır ?

Katalaz Testi, Mikrobiyoloji laboratuvarlarında Katalaz enzimi yapabilen Bakterilerin ayırdedilmesinde kullanılan bir testtir. 

Özellikle Stafilokok ile Streptokok türü bakterilerin ayırtedilmesinde kullanılır.

Katalaz Testi Nasıl Yapılır ?

Katalaz, Hidrojen Peroksid’i (H2O2), Su (H2O) ve Oksijen’e (O2) ayıran enzimlerden biridir. İncelenecek Bakteri kolonisi üzerine H2O2 damlatarak baloncuk (O2) oluşup oluşmadığı gözlenir.

Temiz bir lam üzerine bir miktar bakteri kolonisi konur ve üzerine Katalaz reaktifi 1 damla damlatılır.

Baloncuk oluşuyorsa test Pozitif’tir. Yani Bakteri Katalaz enzimini üretmektedir.

 

Bu test Eritrosit içeren besiyerlerinde (Kanlı Agar, Çukulata Agar) yapılmamalıdır. Çünkü Eritrositlerde Katalaz enzimi bulunmakta ve deney sonunda yanlış pozitiflik gözlenmektedir.

Deney Lam üzerinde yapılacaksa mikroorganizma kolonisi besiyerinden parça koparmamaya itina edilerek alınmalıdır.

Katalaz Testi Neden Yapılır ?

Bu test özellikle Stafilokok ve Streptokok cinsi Bakterilerin birbirinden ayırt edilmesinde yararlıdır. Stafilokok’lar Katalaz enzimi Pozitif iken Streptokok’lar bu enzimi üretmez.

Katalaz Pozitif Bakteriler Hangileridir ?

E.Coli

Fakultatif Anaerop
Glukoz – Laktoz Pozitif
Oksidaz -H2S – Sitrat- Üreaz Negatif

Klebsiella Pneumoniae

Fakultatif Anaerop
Glukoz – Laktoz  – Üreaz – Sitrat Pozitif
Oksidaz – H2S Negatif

Proteus Vulgaris

Fakultatif Anaerop
H2S – Sitrat -Üreaz – Glukoz – Pozitif
Laktoz – Oksidaz Negatif

Pseudomonas Aeruginosa

Aaerop
Sitrat – Oksidaz Pozitif
Glukoz – Laktoz – H2S Negatif

Serratia Marcescens

Fakultatif Anaerop
Glukoz – Sitrat Pozitif
Oksidaz – Laktoz – Üreaz – H2S Negatif

Enterococcus (Streptococcus) Faecalis

Fakultatif Anaerop
Gram Pozitif
Katalaz bazen Pozitif – Negatif

Micrococcus spp.

Listeria spp.

Staphylococcus

Propionibacterium

Campylobacter : Bazıları

N. Gonorrheae: Oksidaz pozitif

M. Catarrhalis: Oksidaz pozitif (Neiserria’dan farkı karbonhidratlardan gaz oluşturmaz)

Aspergillus

Candida Albicans

Citrobacter : Laktoz pozitif

Enterobacter: Laktoz pozitif

Shigella

Yersinia

Salmonella

Difteroidler (C. Haemolyticum, C. pyogenes ve Erysipelothrix rhusiopathiae hariç)