Katalaz Testi

Katalaz testi, katalaz enzimi yapabilen bakterilerin ayırdedilmesinde kullanılan bir testtir.

Prensibi: Katalaz, hidrojen peroksidi (H2O2), su (H2O) ve oksijene (O2) ayıran enzimlerden biridir. İncelenecek bakteri kolonisi üzerine H2O2 damlatarak baloncuk (O2) oluşup oluşmadığı gözlenir. Baloncuk oluşuyorsa test pozitiftir. Yani bakteri katalaz enzimini üretmektedir.

Bu test eritrosit içeren besiyerlerinde yapılmamalıdır. Çünki eritrositlerde katalaz enzimi bulunmakta ve deney sonunda yanlış pozitiflik gözlenmektedir. Deney cam slayt üzerinde yapılacaksa mikroorganizma kolonisi besiyerinden parça koparmamaya itina edilerek alınmalıdır.

Katalaz testi, özellikle stafilokok ve streptokok cinslerinin birbirinden ayırt edilmesinde yararlıdır. Stafilokoklar katalaz enzimi pozitif iken streptokoklar bu enzimi üretmez.
Katalaz Pozitif Organizmalar

E.Coli
• Fakultatif anaerop
• Glukoz, laktoz pozitif
• Oksidaz negatif
• H2S – Sitrat- Üreaz negatif

Klebsiella pneumoniae
• Fakultatif anaerop
• Glukoz, laktoz pozitif
• Oksidaz negatif
• Üreaz positif
• Sitrat positif
• H2S negatif

Proteus vulgaris
• Fakultatif anaerop
o Glukoz positif; laktoz negatif
o Oksidaz negatif
o H2S positif
o Sitrat positif
o Üreaz positif

Pseudomonas aeruginosa
• Aaerop
• Glukoz, laktoz negatif
• Oksidaz positif- negatif
• H2S negatif
• Sitrat positif

Serratia marcescens
• Fakultatif anaerop
• Oksidaz negatif
• Glukoz pozitif
• Laktoz negatif
  Üreaz negatif
• Sitrat positif
  H2S negatif

Staphylococcus

Enterococcus (Streptococcus) faecalis
• Gram positif
• Fakultatif anaerop
• Katalaz bazen pozitif-negatif

Micrococcus spp.

Listeria spp.

Propionibacterium

Campylobacter : Bazıları

N. gonorrheae: Oksidaz pozitif

M. catarrhalis: Oksidaz pozitif (Neiserriadan farkı karbonhidratlardan gaz oluşturmaz)

Aspergillus

Candida Albicans

Citrobacter : Laktoz pozitif

Enterobacter: Laktoz pozitif

Shigella

Yersinia

Salmonella

Difteroidler (C. Haemolyticum, C. pyogenes ve Erysipelothrix rhusiopathiae hariç)

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: