Keton Cisimleri Nedir ?

Karbonhidratlar (glukoz) organizmanın başlıca enerji kaynağıdır ve enerji temini için hücre içinde yakılır.

Hiperglisemi hali ortaya çıktığında kandaki şeker insülin yetersizliği nedeni ile hücre içine giremez ve bu durum karşısında şeker alamayan hücreler enerji elde etmek için yağları yakmaya başlarlar.

Bu durum ketonların ortaya çıkmasına neden olur. Keton cisimleri kanda artar ve idrara geçer.

Keton Cisimleri Nedir ?

Keton cisimleri metabolizmanın normal işleyişi sırasında da üretilen ve dokular tarafından enerji metaboliti olarak kullanılan maddelerdir. Fakat keton cismi üretimi açlık, uzun süreli şiddetli egzersiz ve kontrolsüz diabet gibi durumlarda artmaktadır.

Normalde kanda az miktarda bulunurlar. Başlıca türleri Aseton, Asetoasetikasit ve β-hidroksibütirik asittir.

Keton cisimlerinin öncül molekülü Asetil CoA’dır. Keton cismi üretimine katılan Asetil KoA’ların büyük kısmı yağ asidlerinin yıkımından elde edilir. Bununla beraber lösin, izolösin,lizin, fenilalanin, tirozin ve triptofan aminoasidlerinden de keton cisimleri sentezlenir.

Keton cisimleri periferik dokular için önemli bir enerji kaynağıdır.

Beyin normalde keton cismi kullanamaz ancak uzun süreli açlık ve kontrolsüz Diabet gibi durumlarda glukoz yetmemeye başladığında kullanabilir.

Test Neden İstenir ?

Hastanede yatan ve ameliyat öncesi hastalar, gebeler, çocuklar ve Diyabetli hastalarda rutin kontrol için.

Diyabet’te mevcut durum tespitine yardımcı : Pozitif olması kan ve idrarda glukoz yüksekliği göstergesidir. 

Diyabetik Koma’da ketonüri olurken, insülin şokunda olmaz, ayırıcı tanıda yardımcı testtir.

Asidoz’larda : Asidozun şiddeti ve tedavinin etkinliğini görmede kullanılır, asidoz tanısında kan testlerinden genellikle daha güvenilir ve hızlı bilgiler sağlar. 

Gebelik’te: Ketoasidoz önemli bir intrauterin ölüm nedenidir, bu nedenle idrarda keton saptanması ciddiye alınmalıdır.

Ketozis ve Ketonüri Nedenleri Nelerdir ?

Artmış yağ metabolizması, azalmış karbonhidrat alımı veya aşırı yağlı diyet’le görülür.

Diyabet (ketoasidoz)

Renal glikozüri

Von Gierke hastalığı (glikojen depo hastalığı)

Starvasyon, açlık, anoreksiya

Aşırı yağlı diyet

Uzamış ishal ve kusma

Düşük karbonhidratlı beslenme

Eklampsi

Hipertiroidizm

Ateşli hastalıklar

Gebelik, laktasyon

Akut hastalıklar

Şiddetli egzersiz

Eter ve kloroform gibi anestezi sonrası

İlaçlar (Levodopa, merkaptoetan sülfonik asit, fenilpürivik asit, fenilsülfoftalein, fenotiyazinler, eter, insülin, alkol, metformin, penisilamin, piridinyum, kaptopril)

Yalancı Keton Düşüklüğü-Yokluğu Neden Görülür ?

Beklemiş idrar (ketonlar uçar)

Normal olarak idrarda bulunmazlar.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !