Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir, KKKA IgG-IgM Testi ?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ateş, yaygın vücut ağrısı, vakaların az bir kısmında ise deri, mukoza ve iç organlarda kanamalar ile seyreden Kene kaynaklı viral bir enfeksiyondur.

Hastalığın etkeni, Nairovirus soyundan zarflı bir RNA virüsüdür.

Nairoviruslar dış ortama dayanıksızdır, konakçı dışında yaşayamazlar. 56 ºC’de 30 dakikada ve ultraviyole ışınları ile hızla inaktive olurlar.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir ?

KKKA ilk kez 1944 ve 1945 yılları yaz aylarında Sovyet askerleri arasında görülmüştür. Hastalığa Kırım Hemorajik Ateşi adı verilmiştir.

Ülkemizde ilk kez 2002 yılında görülen ve 2003 yılında tanımlanan hastalık,  ihbarı zorunlu C grubu hastalıklar arasında yer almaktadır.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nasıl Bulaşır ?

KKKA insanlara esas olarak Kenelerin tutunması ile bulaşır. Virüs hayvanlarda asemptomatik enfeksiyon oluşturmasına rağmen, insanlarda hastalığa neden olmaktadır.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Belirtileri Nelerdir ?

Hastalığın inkübasyon dönemi virüsün alınma şekline bağlı olmakla birlikte 3-14 gün arasında değişmektedir.

İnsanlarda hastalık ;

Ateş

Üşüme

Titreme

Yaygın kas ağrıları

Baş ağrısı

Bulantı-Kusma

İshal

Yüzde ve Konjonktivalarda kızarıklık

Makülopapüler döküntü gibi şikâyetlerle kendini gösterir.

Hastaların az bir kısmında Karaciğer ve Dalak büyüklüğü olabilir.

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde peteşi, purpura, ekimoz tarzında cilt kanaması, Diş eti- Burun – Vajinal – Mide – Barsak – Üriner sistem – Akciğer ve Beyin kanamaları görülebilir.

Ağır olgularda Şuur değişikliği, Ajitasyon, Hepatorenal yetmezlik, ARDS ve DİK gelişerek ölüme kadar gidebilir.

Ölüm daha çok hastalığın ikinci haftasında (5-14 gün) görülmektedir.

 

 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Tanısı Nasıl Konur ?

Hastalığın kesin tanısı serum örneğinde PCR ile viral RNA’nın ya da ELISA ile spesifik IgM antikorlarının gösterilmesi ile konulur.

Viremi KKKA hastalarında 10-12 gün kadar sürdüğünden bu dönemde serumda PCR ile virüs gösterilebilir.

KKKA IgG ve IgM Testi

KKKA IgM antikorları hastalığın 6-7. gününden itibaren ve IgG antikorları ise hastalığın yaklaşık 7-10. gününden itibaren pozitifleşir.

Ayırıcı tanıda Bruselloz, Salmonelloz, Riketsiyoz, Leptospiroz, Tatarcık Humması, Hantavirus enfeksiyonu gibi hastalıklar ve diğer kanamalı ateşler düşünülmelidir.

Laboratuvar bulguları olarak ;

Lökopeni

Trombositopeni

AST, ALT, CK ve LDH enzimlerinde yükselme dikkati çekmektedir.

PT-APTT ve diğer pıhtılaşma testlerinde belirgin bozukluk görülmektedir.

İyileşen hastalarda bozulmuş olan Hemogram ve Biyokimyasal parametreler hızla düzelir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nasıl Tedavi Edilir ?

Destek tedavisi tedavinin temelini oluşturur.

İhtiyaca göre kan ve kan ürünlerinin (Taze Donmuş Plazma, Trombosit süspansiyonu, Eritrosit süspansiyonu) verilmesi gerekir.

Etkene yönelik tedavide Ribavirin etkinliği tartışmalıdır. Halen ribavirin kullanılmalıdır veya kullanılmamalıdır şeklinde bir öneri bulunmamaktadır.