Kist Hidatik (Ekinokok IHA) Testi Nedir, Pozitif Ne Demek ?

Kist Hidatik (Ekinokok IHA) testi Hidatik kist varlığından kuşku duyulan durumlarda teşhis için ve tedavi edilen hastalarda tedaviye alınan cevabın değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Kist Hidatik Hastalığı, Echinococcus Granulosus adı verilen şerit türü parazitin neden olduğu bir hastalıktır. İnsana genellikle etrafa Köpek pisliği ile saçılan yumurtalarla enfekte olmuş gıdalarla bulaşır.

İnsan Bağırsağında çatlayan yumurtadan çıkan parazit, Bağırsak mukozasından geçerek kan veya lenf sistemi yoluyla iç organlara ulaşarak burada kist oluşturur.

Kist en sık olarak Karaciğer (% 65) ve Akciğer’de (% 25) oluşur. Beyin, Kemikler, İskelet kasları, Böbrekler ve Dalak kistin yerleşebildiği diğer organlardır. Kistler çoğu zaman tektir.

Yıllar içinde yavaş yavaş büyür.

Hastalığın teşhisi, Klinik ve Radyolojik bulgularla birlikte konulur. Serolojik test sonuçları bu olasılığın desteklenmesi açısından önem taşır.

Ekinokok IHA Testi Pozitifliği Ne Demek ?

Echinococcus Granulosus‘un yaptığı Kist Hidatik hastalığını gösterir.

Başta Tenya olmak üzere diğer Helmintik enfestasyonlarda,

Bazı Kanserlerde ve

Kronik Otoimmün Hastalıklarda da yalancı pozitif sonuçlar elde edilebilir.

Test sonucunun negatif bulunması Ekinokok kisti bulunma olasılığının ekarte edilmesi için yeterli bulunmamalıdır. Kistin lokalizasyonu, bütünlüğünü muhafaza edip etmemesi ve içerdiği larvaların canlı olup olmaması antikor üretimini etkileyen önemli faktörlerdir.

Karaciğer ve Kemik yerleşimli kistlerin antikor üretimine yol açma olasılığı daha yüksek olduğu halde, Akciğerlerde, Beyin ve Dalak’ta bulunan kistlerin antikor üretimine yol açma olasılığı nispeten daha düşüktür.

Yerleştiği yerden bağımsız olarak, kisti çevreleyen hyalen membranın bütünlüğünü tam olarak muhafaza edip etmemesi de antikor oluşumunda rol oynar.

Kistte çatlama veya rüptür meydana gelmesi antikor titresinde ani bir yükselme meydana getirir.

Ekinokok IHA Testi Negatifliği Ne Demek ?

Kist Hidatik yok veya

Yaşlanmış, Kalsifiye olmuş ve canlılığını kaybetmiş kist demektir.

Değerlendirme :

Test titresinin 1/160 ve üzerinde pozitif bulunması, Kist Hidatik bulunma olasılığını destekleyen bir veri olarak kabul edilebilir.

Cut-off olarak 1/160 titrenin kabul edilmesi durumunda sensitivite % 94, spesifite % 95 civarındadır.

Cut-off’un 1/360 olarak kabul edilmesi durumunda ise sensitivite % 88’e düşmesine karşılık spesifite % 98’e çıkar.

Antikor titresindeki düşüşün yavaş olması nedeniyle, serolojik testlerin tedaviye alınan cevabın izlenmesinde sınırlı bir değeri vardır.

Başarılı bir radikal cerrahi müdahale sonrasında spesifik IgE antikorları 24 ay sonra düşük bir seviyeye inmesine karşın, İndirekt Hemaglutinasyon tekniği ile belirlenen antikorlar pozitifliğini 4 yıldan daha uzun bir süre koruyabilir.

Düşen antikor titresinin yeniden yükselmeye başlaması nüksün bir göstergesi olarak kabul edilir. Serolojik testlerin ilaç tedavisine alınan cevabın izlenmesindeki yararı çok daha düşük seviyededir.

Bu sebeple tedaviye alınan cevabın izlenmesinde, serolojik testlerle karşılaştırıldığında görüntüleme yöntemlerinin değerinin daha yüksek olduğunun söylenmesi mümkündür.

Hemaglutinasyon testi, spesifik IgE testine göre daha duyarlı olmakla birlikte spesifitesi daha düşüktür.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !