Kitle Eksizyonu ve Eksizyonel Biyopsi Ne Demek ?

Patoloji raporlarında veya Onam formlarında geçebilen Kitle Eksizyonu veya Eksizyonel Biyopsi nedir, ne amaçla yapılır sorularını yanıtlayalım.

Önce Biyopsi nedir onu anlatalım;

Biyopsi Nedir ?

Biyopsi, olasılıkla kötü huylu bir hastalığın tanısını kesin olarak koymak için ilgili hücrelerin veya dokunun çıkarılması işlemidir.

Biyopsinin amacı, numunenin yapı ve histolojik özelliklerini anlamak ve özellikle kanserin var olup olmadığını belirlemektir.

Hastalık yönetimi kararlarına rehberlik edecek diğer özellikleri değerlendirmek için Biyopsi önemlidir.

Yani Biyopsi istenmişse genellikle kötü huylu bir hastalıktan veya kanserden şüphelenilmiş demektir ve kesin tanı koymak için istenir. Bununla beraber illa ki kötü huylu hastalık çıkacağı anlamına da gelmez.

Biyopsi Ağrılı mıdır ?

Hastalar tipik olarak Biyopsi sırasında ağrı veya rahatsızlıktan korkarlar. Oysa işlem genelde lokal anestezi altında yapılır ve ağrı duyulmaz.

Biyopsi Çeşitleri Nelerdir ?

Birkaç farklı Biyopsi tipi vardır. Biyopsi çeşitleri, çıkarılan doku miktarı ve dokunun kesildiği şekle göre farklılık gösterir.

Kanser var veya yok demek için az sayıda hücre yeterli iken, Biyobelirteçlerin analizi için daha fazla miktarda dokuya ihtiyaç duyulabilir.

Örneğin Boyunda lenf bezleri şişmisse ve Lenfoma’dan şüpheleniliyorsa, bir lenf bezinin tamamını eksizyonel olarak çıkarmak gerekirken, lenf bezine metastaz yapan başka bir kanserden şüpheleniliyorsa, lenf bezinden sadece doku parçası çıkarmak yeterli olabilmektedir.

Tiroid kanseri tanısı için ise Tiroidden İnce İğne Biyopsisi yeterli olmaktadır.

Biyopsi Çeşitleri ;

İnsizyonel Biyopsi: Kitlenin bir kısmının çıkarılması

Eksizyonel Biyopsi: Kitlenin tamamının çıkarılması. 

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB): Perkütan biyopsi de denir. En çok Tiroid nodüllerinde bazan Meme kitlelerinde kullanılır. Prostatta da oldukça sık uygulanmaktadır.

Kalın İğne Biyopsi (Kor, tru cut): İİAB de tek tek hücreler elde edilirken, kalın iğnede küçük bir doku alınır.

Fırça Biyopsisi : Biyopsi küçük bir fırça dokuya sürtülerek alınır.

Koryonik Villus Biyopsis :  Gebelerde yapılır. Doğmamış bebeğin genetik ve kromozomal anormalliklerini tespit edebilen prenatal bir testtir. 

Koni Biyopsisi : Uterus serviksinden koni şeklinde bir doku dokusu eksize edilir.

Endoskopik Biyopsi : Endoskopun çalışma kanalından geçirilen aletlerle yapılır. 

Shave Biyopsi (traşlamak) : Ciltteki lezyonun alındaki cildin üst tabakayla beraber, cilde paralel kesilerek (traşlanarak) çıkarılmasıdır.

Stereotaktik Biyopsi : Biyopsi alanının yerini belirlemek için stereotaktik bir teknik kullanır. Genellikle Meme ve Beyinde kullanılır. 

Punch Biyopsi : Küçük, yuvarlak bir kesme aleti ile küçük bir doku parçasının (çoğunlukla cildin) çıkarılmasıdır.

Vacuum-Assisted Biyopsi : Kenarında keskin kenarlı bir delik olan iğne lezyonun içine yerleştirilir. İğneye negatif basınç uygulanır, ileri geri hareket ettirilir. Böylece keskin delik dokuları tıraşlar. 

Biyopsi Nasıl Yapılır ?

Çoğu Biyopsi uygulaması ayakta tedavi şeklinde ve lokal anestezi ile yapılır. İç organı içeren hastalıklarda ise daha kapsamlı anestezi gerekebilir. 

Çoğu hasta Biyopsi sırasında ağrı yaşamaz. Ultrasyon eşliğinde bir iğne ile dokuya girilip hücre toplanır veya o dokunun tamamı alınır.

Biyopsi Sonrası İyileşme Ne Kadar Sürer ?

Biyopsi sonrası iyileşme süresi, anestezi derecesine ve Biyopsi bölgesine bağlı olarak değişir. Akciğer Biyopsisi gibi zor Biyopsi geçiren hastalar taburcu edilmeden önce birkaç saat gözlenirler.

Biyopsi sonrası olası komplikasyonlar yani yan etkiler de değişmektedir. Biyopsi bölgesinde rahatsızlık, morarma veya kanama görülebilir.

Eksizyonel Biyopsi Ne Demek ?

Eksizyonel Biyopsi, tanı ile birlikte tedavinin de yapılmasına imkan veren, daha uzun süren, bilgi ve deneyim gerektiren bir yöntemdir. Burada kitlenin tamamı da işlemde çıkarılır.

Eksizyonel Biyopsi kitlenin bir miktar komşu sağlam doku ile beraber tamamı alınarak yapılan bir açık Biyopsi’dir. Malign Melanoma gibi deri tümörlerinde sık kullanılır.

Kitle Eksizyonu Ne Demek ?

Eksizyon kesip çıkartma demektir. Cerrahide bir organ, doku, kemik veya tümörün, vücuttan çıkarılması işlemidir.

Kitlelerin, sağlam cerrahi sınır elde etmek ve nüksü azaltmak için, çevresindeki sağlam dokularla beraber çıkarılması işlemidir.

Burada Kist, Tümör veya diğer doku kitleleri tamamıyla çıkarılır. Duruma göre lokal veya genel anestezi kullanılır.

Örneğin Ganglion Kisti veya Appendiksin alınması bir Kitle Eksizyon örneğidir.

 

Bir cevap yazın