Klamidya (Chlamydia) Nedir, Testi, Belirtileri ve Tedavisi ?

Klamidya (Chlamydia) testi, genitoüriner enfeksiyonların sebebinin araştırılması sırasında, etkenin Chlamydia Trachomatis olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Klamidya (Chlamydia) Nedir  ?

Chlamydia Trachomatis nonmotil, intrasellüler bir enfeksiyon ajanıdır. Virüslere benzer şekilde çoğalmak için canlı hücreye ihtiyaç duymalarına rağmen, pek çok özellikleri Bakterilere benzer ve enfeksiyonları antibiyotik tedavisine kolaylıkla cevap verir.

Günümüzde gelişmiş Batı ülkelerinde cinsel yolla bulaşan hastalıkların en sık rastlanan etkenidir.

Klamidya Nasıl Bulaşır ?

Klamidya cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.

Enfekte bir gebeden doğum sırasında bebeğine de bulaşabilir.

Klamidya (Chlamydia) Belirtileri Nelerdir ?

Genelde belirti vermez.

Bazı kadınlarda ;

Sarımsı akıntı

İdrar yaparken yanma

Sık idrara çıkma

Vajinal bölgede yanma ve kaşınma, kızarıklık, şişlik

Dış genital organlarda yaralar

İlişki esnasında ağrı ve anormal kanama gibi belirtiler olur.

Erkeklerde ise en sık penis akıntısı ve idrar yaparken yanma görülür .

Kadınlarda :

Servisit

Pelvik İnflamatuar Hastalık

Endometrit

Perihepatit ve

Üretral Sendrom’a;

Erkeklerde :

Nongonokoksik Üretrit

Prostatit ve

Epididimite;

Yeni doğanlarda :

İnklüzyon Konjonktivit’i ve

Pnömoni’ye neden olur.

Özellikle kadınlarda, Chlamydia Trachomatis tarafından meydana getirilen enfeksiyonların sıklıkla sinsi bir seyir izlemesi sebebiyle, teşhisin ve tedavinin gecikme olasılığı yüksektir.

Enfeksiyonun yaygın görüldüğü ülkelerde, kadın infertilitesine yol açan önemli sebeplerden biri olduğu bildirilmektedir.

Teşhisin erken konması, şahsın ve cinsel partnerinin erkenden tedavisine olanak sağlar. Bu sayede enfeksiyonun yayılması ve kronikleşmesi önlenmiş olur.

Klinik özellikleri itibarıyla Chlamydia Trachomatis ve Neisseria Gonorrhea enfeksiyonları birbirine benzemekle birlikte Chlamydia Trachomatis’te şikayetler yavaş başlar, dizüri az veya yoktur, akıntı da az ve ortadır.

Klamidya (Chlamydia) Testi Nedir ?

Çok spesifik yöntem olmasına rağmen en az 3 gün inkübasyon gerektirmesi ve üretiminin zorluğu nedeniyle kültür yerine, İmmunoasay teknikleri ile doğrudan antijenin araştırması veya Nükleik Asit Amplifikasyon testleri tercih edilir.

Antijen tayini ile mukayese edildiğinde, Nükleik Asit tayini spesifite ve sensitivite açısından çok daha üstündür.

Test sonucunun pozitif olması, Chlamydia Trachomatis enfeksiyonun bir göstergesi olmakla birlikte, negatif netice enfeksiyon olasılığını tamamen ekarte ettirmez.

Örnek alma işleminin yanlış yapılması olması veya yakın zamanda antibiyotik tedavisi uygulanmış olması yalancı negatif sonuç elde edilmesinin en sık rastlanan sebepleridir.

Yeterince etkin olmayan, antibiyotik tedavisi sonrasında, antijen yoğunluğunun azalması sebebiyle, tedavi sonrası kontrol çalışmalarında yalancı negatif sonuç elde etme olasılığının yüksek olduğu dikkate alınmalıdır.

Numune :

Erkeklerde ön idrardan da çalışma yapılabilir.

Ön idrar numunesinin alınmasından önce en az 3 saat boyunca idrar yapılmamış olması önerilir.

Üretral sürüntü için özel Swab ve transport besiyerinin kullanılması gerekir. Kadınlarda özel transport besiyerine alınan Endoservikal sürüntü tercih edilir.

Vajinal sürüntünün duyarlılığı daha düşüktür. Kadınlarda idrar numunesinden antijen testi yapılması önerilmez.

Endoservikal numune alınması mümkün olamıyorsa, antijen testi yerine ön idrardan çalışma olanağı veren Nükleik Asit Amplifikasyon (PCR) testi tercih edilmelidir.

Klamidya (Chlamydia) Tedavisi Nasıldır ?

Tanısı konduktan sonra tedavisi basit ve etkilidir. Antibiyotikler enfeksiyonu tedavi edebilir.

Tekrarlayan Klamidya enfeksiyonları nadir değildir. Bu nedenle eş tedavisi önemlidir. Tedavi süresince cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir.

Hasta kişiler mutlaka doktorun kontrolünde tedavi edilmelidir.