Klonazepam Testi Nedir, Neden İstenir ?

Klonazepam testi aynı adlı ilacın tedavide arzu edilen kan seviyesini sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Klonazepam, uzun etkili Benzodiazepin türevi bir ilaçtır. Diazepam’a cevap vermekle birlikte, nöbet kontrolü için çok yüksek dozda diazepam kullanımı gerektiren epilepsi’lerde kullanılır.

Merkezi sinir sistemi üzerine depresif etkileri bulunduğundan ve davranış değişikliklerine neden olabildiğinden genellikle son seçenek olarak kullanılır.

Klonazepam Testi Nedir ?

Bu ilacın kan seviyesinin ölçülmesidir.

Süksinimid tedavisine cevap vermeyen petit mal nöbetlerinin tedavisinde, akinetik ve miyoklonik nöbetlerle karakterize, bir petit mal varyantı olarak kabul edilen Lennox-Gastaut sendromu’nun tedavisinde tek başına veya başka ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Bunların dışında Anksiyete bozukluklarında, Panik bozukluklarda, bazı Akut Psikoz tablolarında, Parasomnia ve Huzursuz Bacak sendromu tedavisinde de kullanılır.

Klonazepam Testi Neden İstenir ?

İlacın kan seviyelerini kontrol etmek için istenir.

Tedavi için hedeflenen kan konsantrasyonu 27-75 ng/mL arasıdır.

Kan konsantrasyonu toksik seviyelere çıktığında, refleks kayıpları, koordinasyon ve denge bozuklukları, sersemlik, solunumda zorlanma, mental konfüzyon, uykuya meyil ve bulantı gibi şikâyetler görülür.

Çok yüksek dozlarda koma ve ardından solunum depresyonuna bağlı ölüm meydana gelebilir.

Test Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan 3-5 ml kandan (serum) çalışılır.

Hastanın doktoru tarafından farklı bir talepte bulunulmadığı sürece, numune, bir sonraki ilaç dozundan hemen önce alınmalıdır.

Referans Aralığı Nedir ?

27-75 ng/ml arası normal kabul edilir.