Klor (Cl) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Klor (Cl) testi Kusma, İshal, Dehidratasyon, Alkaloz ve Asidozlar gibi sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi sırasında kullanılır.

Klor Nedir ?

Vücutta asid-baz dengesini, su balansını ve ozmotik dengeyi sağlar.

Vücuda gıdalarla ve sofra tuzuyla alınır ve emilir, fazlası idrarla atılır. Gıda alımıyla kan Cl düzeyi fazla etkilenmez çünkü fazla klor ile midede HCL asidi yapılır.

Klorür, Amilaz‘ı aktifleştirir, enzim aktivatörü olan yegane elementtir.

Vücudda genellikle Na ile beraber hareket eder, onu artırıp azaltan nedenler Cl’da da geçerlidir.

Metabolik Asidoz’da Bikarbonat (HCO3) azalışına cevap olarak kanda Cl seviyesi artar.

Aldosteron yüksekse Sodyum (Na) ve Cl absorbsiyonu artar ve kanda yükselir.

Her türlü Diürezis yani idrarla atımda ise kanda azalır.

Kusma, ishal, Barsak fissürü gibi nedenlerle Barsaklardan Cl kaybı sık Hipokloremi nedenidir.

Mide’de Cl miktarı normal olarak yüksek olduğundan uzamış kusma da sık Hipokloremi nedenidir.

Kanda Klor Düşüklüğü Nedenleri :

Şiddetli Kusma

Mide yıkanması

Uzamış Respiratuvar Asidoz

Yanıklar

Metabolik Alkaloz

Konjestif Kalp Yetmezliği

Addison Hastalığı

Uygunsuz ADH sendromu (Tuz kaybettirir)

Overhidrasyon (aşırı sıvı alımı, su zehirlenmesi)

Akut İntermittant Porfiria

Tuz Kaybettiren Nefritler

İlaçlar (Bikarbonat, Kortikosteroidler, Diüretikler, Laksatifler)

Kanda Klor Yüksekliği Nedenleri :

Dehidratasyon

Cushing Sendromu

Hiperventilasyon (Respiratuvar alkaloz)

Uzamış İshal

Metabolik Asidoz

Primer Hiperparatiroidizm

Renal Tübüler Asidoz

Diyabetes İnsipidus

Salisilat zehirlenmesi

Hipotalamus hasarı yapan Kafa travmaları

Eklampsi

İlaçlar (Karbonik anhidraz inhibitörleri, aşırı IV izotonik NaCl infüzyonu ve NH4Cl)

Kanda Klor Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan kan bir tüpe konup santrifüj edilir ve serum ayrılır. Bu serum otoanalizör cihazlara verilerek çalıştırılır.

Mümkünse hasta 8-12 saat aç olmalıdır.

Elektrolit dengesini bozan hastalık şüphesi varsa günlük ağırlık ve aldığı-çıkardığı sıvı takibi de yapılmalıdır.

Eritrosit içi Klorür konsantrasyonu, plazma konsantrasyonunun yaklaşık yarısı kadar olduğundan, Hemoliz‘in serum Klorür konsantrasyonu ölçümüne önemli bir etkisi olmaz.

Klor için Referans (Normal) Değerler Kaç Olmalı ?

Referans değerler laboratuvardan laboratuvara küçük değişimler gösterse de yaklaşık olarak;

Yetişkinlerde : 96-106 mEq/L
Yenidoğanlarda: 96- 113 mEq/L arasında olmalıdır.

Klor için Panik Değerler Kaçtır ?

70 ve altı ile 120 mEq/L ve üstü hastada risk yaratır.

Plazmada HC03 konsantrasyonu artınca Klorür kayması diye tanımlanan olayla Klorür iyonu Eritrositlerin içine kaçar. Bikarbonat konsantrasyonu azalınca da Klorür iyonu plazmaya geri döner.