Kolinesteraz (PCHE) Testi Nedir, Neden İstenir ? & Kolinesteraz Düşüklüğü ve Yüksekliği

Serum Kolinesteraz (Pseudokolinesteraz, PCHE) testi başlıca olarak ameliyatlardan önce anestezide kullanılan süksinilkolin gibi kas gevşetici ilaçların kişideki olası enzim eksikliği sonucu bir tehlike oluşturup oluşturmayacağını değerlendirmek için istenir.

Serumdaki kolinesteraza eritrositlerdeki gerçek kolinesterazdan (asetilkolinesteraz) ayırmak için pseudokolinesteraz adı da verilir.

Her iki enzim de asetilkolin ve diğer kolinesterlerini yıkar. Kolinesteraz enziminin görevi sinir iletiminde rol oynayan asetilkolinin fazlasını ortamdan kaldırmakdır.

Organofosforlu böcek ilaçları kolinesteraza bağlanır ve onu inhibe ederler, böylece yıkılamayan asetilkolin sürekli sinir hücrelerini uyarır ve zehirlenme belirtileri görülür.

Enzimi kodlayan gen defekti açısından homozigot bireylerde, kolinesteraz aktivitesi çok düşüktür ve dibukain tarafından inhibe olmaz. (normal kişilerde dibukain ile enzim aktivitesi % 70-90 oranında düşer)

Süksametonyum anestezisi verilecek hastalarda test bu ilacı yıkamayan atipik kolinesteraz varyantlarını tespit etmek için dibukain inhibisyon testi ile birlikte yapılır.

Eritrosit (RBC) kolinesteraz (asetilkolinestraz) testi ise parathion ve malathion gibi böcek ve tarım ilaçları zehirlenmesi durumlarında istenir.

Bu durumlarda başağrısı, görme bozuklukları, bulantı, kusma, akciğer ödemi, konfüzyon, konvülziyonlar, solunum yetmezliği, koma hatta ölüm görülebilir.

Serum Kolinesteraz düşüklüğü – yokluğu :

Konjenital eksiklik: Bu hastalar kas gevşetici türü ilaçları yıkamazlar, eğer ameliyatlarında süksinilkolin gibi ilaçlar kullanılırsa uzamış apne hatta solunum yetmezliğinden ölüm görülür.
Organik fosforlu tarım ilaç zehirlenmeleri
Karaciğer hastalıkları (hepatit,siroz..)
Albümin düşüklüğü (malnütrisyon, malabsorbsiyon..)
Anemi
İnfekiyonlar
Deri hastalıkları
Miyokard infarktüsü
Konjestif Kalp Yetmezliği

Serum Kolinesteraz yüksekliği:

Tip IV Hiperlipidemi
Nefrozis
Obezite
Diyabet

Eritrosit (RBC) Kolinesteraz düşüklüğü – yokluğu :

Konjenital eksiklik
Organik fosforlu tarım ilaç zehirlenmeleri
Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
Megaloblastik anemi (tedaviyle normale döner)

Eritrosit (RBC) Kolinesteraz yüksekliği:

Retikülositoz
Orak hüceli anemi
Hemolitik anemiler
Açık nöral tüp defektleri : Amniyon sıvısında Eritrosit (RBC) Kolinesteraz yüksekliği ve beraberinde artmış AFP

Tarım işçileri eğer organik fosforlu ilaçlarla zehirlenmişse kolinesteraz seviyeleri normalin % 75’ine gelmeden işlerine dönmemelidir.

Normalde RBC kolinesterazı günde % 1 oranında yenilenir.

Serum kolinesterazı ise 7-10 gün içinde % 25 oranında artar ve 4-6 hafta içinde normal seviyesine ulaşır.

Numune :

Serum.

4-25 C’de 1 hafta stabil.

Serum ameliyatlardan 2 gün önce alınmalıdır.

Eritrosit için heparinli tam kan. 4-25 C’de 1 hafta stabil.

Referans Değerler :

Serum Kolinesteraz: 4.9 – 11.9 U/ml
Dibukainle inhibisyon : % 7 – 84
Eritrosit Kolinesteraz: 30- 40 U/gr Hb

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: