Konjunktiva (Göz) Kültürü Nedir, Nasıl Yapılır ?

Konjunktiva (Göz) Kültürü gözdeki olası Bakteriyel enfeksiyonlar için istenir. Özellikle Keratit, Konjonktivit gibi iltihaplarda istenir.

Göz Kültürü Nasıl Yapılır ?

Silgiçle alınan örnek, EMB ve Kanlı Besiyeri’ne sürülerek seyrek ekilir. Bir sonraki gün üreyen Bakterinin Hemoliz durumuna göre değerlendirilir.

Gelen örnek Öze ya da Pipetle alınıp doğrudan bir Lam’a sürülerek etil/metil alkolle tespit edilip Gram Boyama da yapılmalıdır.

Göz Kültürü Nasıl Değerlendirilir ?

Kanlı besiyerinde tam Hemoliz yapan üreyen Bakterilere gram boyama yapılır.

Gram (+) Koklar ;

Katalaz ve Koagülaz Pozitif (+) ise S.Aureus olarak bildirilir ve Antibiyograma alınır.

Gram (+) Kok, Katalaz (+)  Koagülaz Negatif (-) ise KNS (Koagülaz Negatif Stafilokok) olarak değerlendirilir. Nonpatojen olarak bildirilir.

Gram (-) Basiller ;

Enfeksiyon etkeni olarak değerlendirilir. Oksidaz (+) ise Pseudomonas olarak, Oksidaz (-) ise Enterik Bakteri (Stenotofomonas, Acinetobacter) olarak değerlendirilir. Antibiyogram yapılır.

Hemoliz yapmayan (γ) ve yarım (α) Hemoliz yapan Gram (+) Koklar Normal Flora olarak bildirilir.

PYR (+) olanlar S.Pyogenes olarak bildirilir. Olağan çalışmalarda S.Pyogenes’e Antibiyogram yapılması
önerilmez.

Gram (-) Koklar ;

Oksidaz, Katalaz ve DNAz (+) bulunursa Branhamella; DNAz (-) bulunursa Neisseria olarak değerlendirilir.

22ºC’de ekilip üretilebilirse Moraksella olarak değerlendirilir. Antibiyograma alınırlar.

Gram (-) Kokobasiller ;

Kanlı besiyerlerinde üreyip diğer besiyerlerinde üretilemiyorsa Hemofilus yönünden değerlendirilir. X, V, XV Diskleriyle ekim ve Süt Anne (Uydu görüntüsü) deneyi yapılır. Kanlı besiyerinde Antibiyograma alınır.

Gram (+) Basiller ;

Difteroid olarak değerlendirilir ve nonpatojen olarak bildirilir.

Ekilen besiyerlerinde üreyen Mayalar Gram Boyamada saptanırsa Candida Albicans olup olmadığının araştırılması için serum içine ekilip 37ºC’deki Etüv’e kaldırılır.

Germ tüp oluşturanlar C.Albicans, oluşturmayanlar C.Albicans dışı Maya olarak bildirilir.

Direkt preparatlarda ve besiyerlerinde Mantarların Hifa yapıları da izlenebilir. Hastanın klinik durumu öğrenilerek bunlar yorumlanmalıdır.

Örnek Red Nedeni :

Steril olmayan silgiç ile alınmış olan örnekler çalışmaya alınmaz.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !