Konjunktiva (Göz) Kültürü

Konjunktiva (Göz) Kültürü gözdeki olası bakteriyel enfeksiyonlar için istenir.

Yapılışı: Silgiçle alınan örnek, bir EMB ve bir kanlı besiyerine sürülerek seyrek ekilir. Bir sonraki gün üreyen bakterinin hemoliz durumuna göre değerlendirilir.
Gelen örnek öze ya da pipetle alınıp doğrudan bir lama sürülerek etil/metil alkolle tespit edilir; gramla boyanır.

Yorumu: Kanlı besiyerinde tam hemoliz yapan üreyen bakterilere gram boyama yapılır. Gram (+) koklara katalaz ve koagülaz bakılır. Her ikisi de (+) olan bakteriler S.aureus olarak bildirilir ve antibiyograma alınır.

Katalaz (+) koagülaz (-) gram (+) koklar KNS olarak değerlendirilir. Nonpatojen olarak bildirilir.

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen gram (-) basiller infeksiyon etkeni olarak değerlendirilir. Oksidaz sonucuna göre yorumlanır. Oksidaz (+) gram (-) basiller Psödomonas olarak, oksidaz (-) basiller enterik bakteri (Stenotofomonas ve Asinetobacter) olarak değerlendirilir. Antibiyogram yapılır.

Hemoliz yapmayan (γ) ve yarım (α) hemoliz yapan gram (+) koklar normal flora olarak bildirilir.

Katalaz (-) olanlar PYR testine alınır. PYR (-) olanlar normal flora olarak bildirilir. PYR (+) olanlar S.pyogenes olarak bildirilir. Olağan çalışmalarda S.pyogenes’e antibiyogram yapılması
önerilmez.

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen gram (-) koklar oksidaz sonucuna göre yorumlanır. Oksidaz ve katalaz (+) gram (-) koklar DNAz (+) bulunursa Branhamella; oksidaz ve katalaz (+), DNAz (-) bulunursa Neisseria olarak değerlendirilir. Oksidaz ve katalaz (+) gram (-) koklar 22ºC’de ekilip üretilebilirse Moraksella olarak değerlendirilir. Antibiyograma alınırlar.

Gram (-) kokobasiller kanlı besiyerlerinde üreyip diğer besiyerlerinde üretilemiyorsa, Hemofilus yönünden değerlendirilir. X, V, XV diskleriyle ekim ve süt anne (uydu görüngüsü) deneyi yapılır. Kanlı besiyerinde antibiyograma alınır.

Gram (+) basiller difteroid olarak değerlendirilir ve nonpatojen olarak bildirilir.

Ekilen besiyerlerinde üreyen mayalar gram boyamada saptanırsa Candida albicans olup olmadığının araştırılması için serum içine ekilip 37ºC’deki etüve kaldırılır. Germ tüp oluşturanlar C.albicans; oluşturmayanlar C.albicans dışı maya olarak bildirilir. Direkt preparatlarda ve besiyerlerinde mantarların hifa yapıları da izlenebilir. Hastanın klinik durumu öğrenilerek bunlar yorumlanmalıdır.

Örnek geri çevirme nedeni: Steril olmayan silgiç ile alınmış olan örnekler çalışmaya alınmaz.

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: