Kromogranin A Testi Nedir, Neden İstenir ?

Kromogranin A testi Karsinoid Tümör‘lerin teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesinde birinci kademe testlerden biri olarak kullanılır.

Feokromasitoma, Medüller Tiroid Kanseri, İslet Cell Tümörleri, Gastrointestinal APUD Tümörleri ve Hipofiz Adenom‘larında ise ilgili hormonla birlikte, sekretuvar aktivitenin izlenmesi amacıyla kullanılabilir.

Karsinoid Tümörler Nedir ?

Bütün vücuda dağılmış olan Nöroendokrin hücrelerden kaynaklanan, solid yapılı ve Malign özellik taşıyan Nöroendokrin tümörlerin en önemli alt gruplarından birini oluşturur.

Karsinoid tümörlerin yaklaşık % 64 kadarı Sindirim sisteminden, % 28 kadarı Bronkopulmoner sistemden, % 8 kadarı diğer sistemlerden kaynaklanır.

Karsinoid Kalp Hastalığı, Karsinoid sendromun en önemli komplikasyonlarından biridir. Kalbin yüksek konsantrasyonda Serotonin ve diğer Vazoaktif maddelere maruz kalmasından kaynaklanan bu komplikasyon, Karsinoid sendrom’a bağlı yaşam kayıplarının yaklaşık üçte birinden sorumludur.

Nöroendokrin dokularda çok yaygın bir şekilde bulunması sebebiyle, bu dokulardan kaynaklanan tümöral oluşumların belirlenmesinde ve tedaviye alınan cevabın izlenmesinde yararlı bir parametre olarak kullanılır.

Endokrin veya Nöroendokrin dokular olmamalarına rağmen, kısmi Nöroendokrin diferansiasyonu gösteren Küçük Hücreli Akciğer Kanserleri ve Prostat Kanserlerinde de Kromogranin A konsantrasyonlarında artış görülebilir.

Değerlendirme :

Feokromasitoma

Medüller Tiroid Kanseri

İslet Cell Tümörleri

Gastrointestinal APUD Tümörleri

Hipofiz Adenomları

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri ve

Prostat Kanseri serum Kromogranin konsantrasyonunu yükseltir.

Kromogranin konsantrasyonu, hastanın şikayetlerinin derecesi ile olmasa da tümör kitlesi ile korelasyon gösterir. Teşhis sırasında yüksek olan Kromogranin konsantrasyonunun tedavi ile düşmeye başlaması, iyi cevap alındığını düşündürür.

Normal sınırlara inmiş olan Kromogranin konsantrasyonunun takip sırasında yükselmeye başlaması nüks olasılığını düşündürür.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

0 – 100 ng/mL.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !