Kulak Kültürü Neden ve Nasıl Yapılır, Hangi Besiyerine Ekilir ?

Kulak Kültürü, dış ortamla bağlantılı olması ve Burun, Sinüs gibi bölgelerden de bulaş nedeniyle sık olarak enfeksiyon görülebilen bir organ olan Kulak’ta enfeksiyon’un türünü araştırmak ve bakteri ürediyse antibiyotik direncini belirlemek için yapılır.

Kulak enfeksiyonları 3 bölgede görülebilir; Dış – Orta – İç Kulak enfeksiyonu.

Kulak Kültürü Nasıl Yapılır ?

Enfeksiyon için şüphelenilen bölgeye göre işlem yapılır.

Bazen akıntı da olabilir. O durumda akıntı yine steril bir eküvyon’lu çubuğa sürtülerek hemen laboratuvara gönderilir.

İç Kulak Enfeksiyonu İçin Örnek Alma

Kulak zarı sağlamsa kulak kanalı sabunlu su veya antiseptikle temizlenir ve akıntı steril bir eküvyon’lu çubuğa sürtülerek hemen laboratuvara gönderilir.

Kulak zarı yırtılmışsa, KBB uzmanı bir spekulum vasıtasıyla dikkatlice esnek bir swab’a sıvı örneği alır.

Orta ve Dış Kulak Enfeksiyonu İçin Örnek Alma

Önce kanaldaki kirler ve debris bir ıslak swab’la temizlenir. Daha sonra yine steril bir swab’la örnek alınır ve hemen laboratuvara gönderilir.

Örneğin Saklanması:

Numune 2 saat içinde ekilmelidir. Aksi halde Buzdolabında saklanmalıdır.

 

 

Üreme Sonucu Değerlendirme :

ESBL veya Carbapenemaz üreten Gram Negatif Basiller, patojen kabul edilir.

MRSA (Metisiline Dirençli Stafilococcus Aures) izole edilmişse bu da patojen kabul edilir.

Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium ve Micrococcus gibi bakteriler sağlıklı kulakta normal flora’da bulunur.

Otitis Externa (Dış Kulak Enfeksiyonları) sıklıkla ;

S. aureus

Grup A streptococcus ve

P. aeruginosa ile oluşur.

Kronik Otitis Externa genellikle Koliformlar ve Mantar’larla (örn. Aspergillus Niger) kolonizasyondan kaynaklanır.

Koliform bakterilere antibiyogram normalde gerekmez.

Malign Otitis Externa, invaziv P. aeruginosa enfeksiyonu nedeniyle oluşur ve Diyabetik ve İmmün sistemi baskılanmış hastalarda görülür.

Otitis Media (Orta Kulak Enfeksiyonları) çocuklarda çok sık görülür ve genellikle ;

Streptococcus pneumoniae (Pnömokok)

H. influenzae

Strep. pyogenes (grup A streptokok)

Moraxella catarrhalis

S. aureus

Gram negatif basiller ve

Anaeroblar ile oluşur.

Kronik Otitis Media ise genellikle anaerobik flora ile oluşurken, daha az sıklıkla S. aureus, P. aeruginosa, Proteus sp ve Mycobacterium sp’de rol oynayabilir.

Staphylococcus Aureus normal flora’da bulunabilirse de, özellikle kulak ameliyatlarından sonra sıklıkla enfeksiyon  kaynağı olur.

Kulak Kültürü Hangi Besi Yerine Ekilir ?

Kültürde üreme olursa gram boyama da yapılmalıdır.

Çukulata Agar

35 – 37 C,  10 % CO2 ortamda,  2 gün boyunca  H. influenzae, M catarrhalis ve S. pneumoniae için uygundur.

Kanlı Agar

35 – 37 C, 24- 48 saat boyunca, özellikle B-hemolitik streptococ, S. aureus, S. pneumoniae için uygundur.

Bununla beraber diğer birçok bakteri de ürer, Kanlı agar’a rutin ekim yapılır.

Mac Conkey Agar veya EMB agar

35 – 37 C, 24- 48 saat boyunca, özellikle Enterobacteriaceae ve Pseudomonas için uygundur.

Sabouraud Agar

35 – 37 C, 24- 48 saat boyunca, Mantarlar için yapılabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Antibiyotik tedavisi alan hastalarda yalancı olarak  üreme olmayabilir.

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !