Laboratuvar Panik Değerler

Laboratuvar panik değerleri  laboratuvarda çalışılan testlerden, belirlenen referans aralığı dışında ve hastanın sağlığı için risk oluşturabilecek değerlerdir.

Buradaki amaç hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde edildiğinde ilgili hekime bildirilmesi sürecinin işletilmesinin sağlanmasıdır.

KAPSAM

Laboratuar çalışanları, doktor, hemşire ve doktor sekreterlerini  kapsar.

UYGULAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1-Kritik sonucun tespit edilmesi 

Bir sonucun kritik olup olmadığının değerlendirilmesinde panik değer tablosu baz alınır.

2-Panik değerin bildirim öncesi değerlendirilmesi 

Önce panik değeri tespit eden personel durumu lab.uzmanına bildirim yapar.

O testin günlük kalite kontrol değeri normalse, bir tekrar daha yapılır, benzer sonuç alınırsa lab. Teknisyenince lab.uzmanına haber verilir.

3-Kritik test sonucunun bildirilmesi :

Kritik sonuçlar lab.uzmanının bilgisi dahilinde bildirilir.

Bildirim otomasyon üzerinden lab uzmanınca veya onun bilgisi dahilinde laborant tarafından yapılır.

Ayrıca telefon ile de bilgi verilir.

İlgili hekime, o yoksa hemşiresine, sekreterine, kurumsa kurumuna, onlara da ulaşılamazsa hasta yakınına veya hastaya bildirilir.

PANİK DEĞER TABLOSU

Biyokimya, Hormon, Hemogram, Mikrobiyoloji ve Hematoloji laboratuarlarına ait panik değerler aşağıdaki tabloda görülmektedir.