PANİK DEĞERLER

Laboratuvar panik değerleri  laboratuvarda çalışılan testlerden, belirlenen referans aralığı dışında ve hastanın sağlığı için risk oluşturabilecek değerlerdir. Buradaki amaç hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde edildiğinde ilgili hekime bildirilmesi sürecinin işletilmesinin sağlanmasıdır.

KAPSAM : Laboratuar çalışanları, doktor, hemşire ve doktor sekreterlerini  kapsar.

UYGULAMA FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1-Kritik sonucun tespit edilmesi : Bir sonucun kritik olup olmadığının değerlendirilmesinde panik değer tablosu baz alınır.

2-Panik değerin bildirim öncesi değerlendirilmesi : Panik değer saptanırsa o testin günlük iç kalite kontrol değeri uygunsa, bir tekrar daha yapılır, benzer sonuç alınırsa lab. teknisyenince lab.uzmanına haber verilir.

3-Kritik test sonucunun bildirilmesi : Kritik sonuçlar lab.uzmanının bilgisi dahilinde bildirilir. Bildirim otomasyon üzerinden lab uzmanınca veya onun bilgisi dahilinde laborant tarafından yapılır. Ayrıca telefon ile de bilgi verilir. İlgili hekime, o yoksa hemşiresine, sekreterine, kurumsa kurumuna, onlara da ulaşılamazsa hasta yakınına veya hastaya bildirilir.

 

PANİK DEĞERLER TABLOSU

 

TEST

  DÜŞÜK DÜZEY   OLASI SONUÇ   YÜKSEK DÜZEY   OLASI SONUÇ
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
BOS da hücre     Lökosit sayısı >10/µL Veya Blast hücre-tm hücresi varlığı Menenjitler Beyin içi kanserler Metastatik kanserler
Periferik Yayma   İntrasellüler organizma varlığı, sıtma veya blast hücre varlığı.    
Kan kültürü   Klinik olarak önemli pozitif ajan    
Antigen test, Kultur, seroloji, veya moleküler test   Pozitif veya şüpheli H5N1 Influenza, herhangi Pandemik veya Biyoterörizm ajanı (çiçek, viral hemorajik ateş ajanları)    
HIV   POZİTİF    
VDRL   POZİTİF    
HBsAg   POZİTİF    
ANTİ HCV   POZİTİF    
GAİTA KÜLTÜRÜ   SALMONELLA-SHIGELLA-V.CHOLERAE    

 

BİYOKİMYA LABORATUVARI

TEST DÜŞÜK DÜZEY OLASI SONUÇ YÜKSEK DÜZEY OLASI SONUÇ
Kalsiyum  <6.5 mg/dL Tetani, konvülzyon >13 mg/dL Koma
Glukoz   (erişkin)   <40 mg/dL Beyin Hasarı,Bayılma >450 mg/dL Diyabetik koma
Glukoz (yenidoğan)  <30 mg/dL BeyinHasarı,Apati >300 mg/dL Koma  
Lityum  ****** ****** >1.5 meq/L Toksisite
Magnezyum (Mg) <1 mg/dL Havale/Koma 3.5 mg/dl ******
Fosfor (P) <1.5 mg/dL Havale/Koma ****** ******
Potasyum (K)   <3.0 meq/L Kardiak Aritmi >6.5 meq/L (Hemoliz)   Kardiyotoksisite
Sodyum (Na)   <125 meq/L Hipervolemi-Kalp yetmezliği   >160 meq/L   Kalp yetmezliği Dehidratasyon
Neonatal Bil.  ********** ************ >18 mg/dL Beyin hasarı
Total Bil.  ********** ************ >18 mg/dL Beyin hasarı
Klor < 80  meq/L   >120 meq/L  
pH <7.2 asidoz >7.6 alkaloz

 

HEMATOLOJİK PANİK DEĞERLER

INR    ********* ************ >4.0 Kanama
 aPTT ********* ************ >100 sn Kanama
FİBRİNOJEN   <100 mg/dl Kanama    
WBC   <2.000/mm3 veya < 500/mm3 (Nötrofil) Enfeksiyon >40,000 Lösemi
HBC <7.5 Kalp Yetmezliği Hipoksemi      
HCT <%20 Kalp Yetmezliği >%65 İskemi,emboli
PLT  <50,000 Kanama >800.000 Damar tıkanıklığı,felç,emboli
Amilaz     >200 IU/ml Akut pankreatit
Digoksin <0.3   >2.5 ng/ml  
Karbamazepin <0,5        
Fenitoin     <0,5      
Valproik asit <0.7      

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: