Laktat Dehidrogenaz (LDH) Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Laktat Dehidrogenaz (LDH) Serum testi başta Kalp, Karaciğer, Kas, Akciğer olmak üzere bu enzimi yüksek konsantrasyonda içeren dokuların çeşitli hastalıkları ve bazı Kan hastalıklarının araştırılması sırasında kullanılır.

LDH Nedir ?

Laktat Dehidrogenaz, Laktat ve Pirüvat’ın birbirine dönüşümünü katalizleyen bir enzimdir. Glikolitik yolun bu önemli enzimi, vücudun bütün hücrelerinin sitoplazmasında bulunur.

Kalp, Karaciğer, Kas, Akciğer ve Kan hücrelerinde en yüksek konsantrasyonda bulunduğundan, klinik uygulamada özellikle bu organların hastalıkları ile ilişkili araştırmalar sırasında kullanılır.

Total aktivite yüksekliği, bu doku veya organlardan birinde hastalık bulunma olasılığını düşündürür. Ancak yüksekliğe sebep olan kaynağın belirlenmesi amacıyla, diğer bazı enzim aktivitelerinin ölçümü ve İzoenzim dağılımının belirlenmesi de dahil olmak üzere ilave incelemelere ihtiyaç duyulabilir.

Değerlendirme :

LDH ile birlikte AST, ALT ve CK aktivitelerinin ölçülmesi, kaynağın belirlenmesine yardımcı olabilir.

Genellikle diğer enzimler artmadan sadece LDH aktivitesindeki belirgin derecedeki artış, Eritrosit, Lökosit gibi hücrelerde ya da Böbrek, Akciğer veya Lenf bezi gibi dokularda zedelenme olasılığını veya bu yapılarla ilişkili Tümöral olay bulunma olasılığını akla getirir.

CK ve LDH aktivitesinin beraberce artışı ve bunlara ek olarak AST aktivitesinin ALT aktivitesinden daha yüksek olması, Kalp veya İskelet kasında zedelenme meydana gelmiş olma olasılığını destekler.

Toksik veya İskemik hasarlar dışında, Karaciğer hastalıklarında fazla yükselmez. Bu türden Karaciğer hastalıklarında da AST ve ALT aktivitelerindeki artışlar çok daha belirgin seviyede olur.

Safra kanalının taş nedeniyle tıkanması sonucunda meydana gelen Biliyer Pankreatit’lerde genellikle LDH/AST oranında yükselme görülür ve bu bulgu Pankreas dokusundaki Nekrozun bir göstergesi olarak kabul edilir.

Şok ve Metastatik Kanser vakalarında LDH ile birlikte diğer enzim aktivitelerinde de nonspesifik yükselmeler meydana gelir.

LDH aktivitesinde en belirgin yüksekliklere ;

Megaloblastik Anemi

Pernisiyöz Anemi

Hodgkin Hastalığı

Batın içi Organ kanserleri

Akciğer Kanseri

Ağır Şok 

Hipoksi gibi durumlarda rastlanır.

Miyokard İnfarktüsü

Pulmoner İnfarktüs

Pulmoner Emboli

Lösemi

Hemolitik Anemi

Enfeksiyoz Mononükleoz

Progressif Müsküler Distrofi ise LDH aktivitesini hafif-orta derecede yükseltebilir.

LD aktivitesini yine hafif-orta derecede artıran Karaciğer hastalıkları’nda AST ve ALT aktivitesi artışları çok daha belirgin olur.

Böbrek Hastalıkları‘nın yalnızca 1/3’ünde ve özellikle de Tübüler Nekroz ve Piyelonefrit vakalarında yine hafif-orta derecede LDH aktivitesi artışı olabilir.

Geçmişte Miyokard İnfarktüsü teşhis ve takibinde kullanılmış bir parametre olmakla birlikte, günümüzde bu amaçla kullanılmamaktadır.

Numune :

Serum.

Eritrosit içi LDH aktivitesi, serum aktivitesine göre çok yüksek olduğundan, hafif derecedeki Hemoliz bile sonucu etkiler.

Bu sebeple Hemoliz’li örneklerden LDH aktivitesi ölçümü yapılmamalıdır.

Referans Aralığı :

Laktat Dehidrogenaz (LDH)- BOS ölçümü başlıca olarak Eksüda ve Transüda ayrımı sırasında kullanılır.

Değerlendirme :

İntraserebral Tümörler

Lösemi

Lenfosarkoma

Menenjit

Subaraknoid Kanama ve

Serebrovasküler Olay’larda BOS’ta LDH aktivitesi yüksek bulunur.

Eksüda ve Transüda ayrımında LDH aktivitesi ölçümünün yararı vardır.

Transüda‘da LDH aktivitesi serum aktivitesinin % 60’ından daha az‘dır. Bu oranın % 60’dan fazla olması Eksüda olasılığını destekleyen bir bulgu olarak kabul edilir.

Numune :

BOS, Mayi (jelsiz, steril tüp).

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !