Laktat Dehidrogenaz (LDH) Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Laktat Dehidrogenaz (LDH) testi başta Kalp, Karaciğer, Kas, Akciğer olmak üzere bu enzimi yüksek konsantrasyonda içeren dokuların çeşitli hastalıkları ve bazı Kan hastalıklarının araştırılması sırasında kullanılır.

LDH Nedir ?

Laktat Dehidrogenaz, Laktat ve Pirüvat’ın birbirine dönüşümünü katalizleyen bir enzimdir. Glikolitik yolun bu önemli enzimi, vücudun bütün hücrelerinin sitoplazmasında bulunur.

Kalp, Karaciğer, Kas, Akciğer ve Kan hücrelerinde en yüksek konsantrasyonda bulunduğundan, klinik uygulamada özellikle bu organların hastalıkları ile ilişkili araştırmalar sırasında kullanılır.

Total aktivite yüksekliği, bu doku veya organlardan birinde hastalık bulunma olasılığını düşündürür. Ancak yüksekliğe sebep olan kaynağın belirlenmesi amacıyla, diğer bazı enzim aktivitelerinin ölçümü ve İzoenzim dağılımının belirlenmesi de dahil olmak üzere ilave incelemelere ihtiyaç duyulabilir.

LDH ile birlikte AST, ALT ve CK aktivitelerinin ölçülmesi, kaynağın belirlenmesine yardımcı olabilir.

Genellikle diğer enzimler artmadan sadece LDH aktivitesindeki belirgin derecedeki artış, Eritrosit, Lökosit gibi hücrelerde ya da Böbrek, Akciğer veya Lenf bezi gibi dokularda zedelenme olasılığını veya Tümöral olay bulunma olasılığını akla getirir.

CK ve LDH aktivitesinin beraberce artışı ve bunlara ek olarak AST aktivitesinin ALT aktivitesinden daha yüksek olması, Kalp veya İskelet kasında zedelenme meydana gelmiş olma olasılığını destekler.

Laktat Dehidrogenaz (LDH) Yüksekliği Nedenleri ?

Toksik veya İskemik hasarlar

Karaciğer hastalıkları

Safra kanalında taş 

Metastatik Kanser

Megaloblastik Anemi

Pernisiyöz Anemi

Hodgkin Hastalığı

Batın içi Organ kanserleri

Akciğer Kanseri

Ağır Şok 

Hipoksi

Miyokard İnfarktüsü

Pulmoner İnfarktüs

Pulmoner Emboli

Lösemi

Hemolitik Anemi

Enfeksiyoz Mononükleoz

Progressif Müsküler Distrofi

Böbrek Hastalıkları

Tübüler Nekroz

Piyelonefrit vakalarında LDH artışı olabilir.

Geçmişte Miyokard İnfarktüsü teşhis ve takibinde kullanılmış bir parametre olmakla birlikte, günümüzde bu amaçla kullanılmamaktadır.

Laktat Dehidrogenaz (LDH) Düşüklüğü Nedenleri ?

Önemli değildir.

Genetik eksiklik

Glukoz enerji için yeterince kullanılamaz. Özellikle egzersizle artan kas ağrıları ve yorgunluk olur.

Aşırı Vitamin C tüketimi düşük LDH seviyelerine yol açabilir.

Numune :

Serum.

Eritrosit içi LDH aktivitesi, serum aktivitesine göre çok yüksek olduğundan, hafif derecedeki Hemoliz bile sonucu etkiler.

Bu sebeple Hemoliz’li örneklerden LDH aktivitesi ölçümü yapılmamalıdır.

Referans Aralığı :

 

 

Laktat Dehidrogenaz (LDH)- BOS ölçümü başlıca olarak Eksüda ve Transüda ayrımı sırasında kullanılır.

BOS LDH Yüksekliği Nedenleri :

İntraserebral Tümörler

Lösemi

Lenfosarkoma

Menenjit

Subaraknoid Kanama

Serebrovasküler Olay’larda BOS’ta LDH aktivitesi yüksek bulunur.

Eksüda ve Transüda ayrımında LDH aktivitesi ölçümünün yararı vardır.

Transüda‘da LDH aktivitesi serum aktivitesinin % 60’ından daha az‘dır. Bu oranın % 60’dan fazla olması Eksüda olasılığını destekleyen bir bulgu olarak kabul edilir.

Numune :

BOS, Mayi (jelsiz, steril tüp).