Laktat Testi Nedir, Nerede ve Neden Yapılır, BOS Laktat Düzeyi ?

BOS’ta Laktik Asit (Laktat) ölçümü özellikle Hipoksi‘ye yol açan Merkezi Sinir Sistemi ile ilişkili hastalıkların teşhisi ve ayırıcı tanısı amacıyla kullanılır.

Klinik uygulamada en çok Bakteriyel, Viral, Tüberküloz ve Mantar enfeksiyonlarının sebep olduğu Menenjit ayırıcı tanısı‘nda kullanılır.

Normal koşullarda BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) Laktat konsantrasyonu ile plazma konsantrasyonu arasında yakınlık bulunmakla birlikte, BOS Laktat konsantrasyonu Merkezi Sinir Sistemindeki anaerobik metabolizma hızına bağlıdır.

Bu nedenle Merkezi Sinir Sisteminde Hipoksi’ye sebep olan bütün durumlar, plazma konsantrasyonundan bağımsız olarak BOS Laktat konsantrasyonunu etkiler.

BOS Laktat Yüksekliği Nedenleri :

Serebral Kan akımı veya Oksijenizasyonun azalması

İntrakraniyal Basıncın artması

Hidrosefali

Kafa Travması

Serebral Ödem

İntrakraniyal Hemoraji

Serebral İskemi

Serebral İnfarkt

Hipotansiyon

Arteryal pO2 düşmesi

Beyin Abseleri

Multiple Skleroz

Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Havale Nöbetleri

Bakteriyel ve Tüberküloz Menenjit BOS Laktik Asit konsantrasyonunda artmaya sebep olan başlıca durumlardır.

Klinik uygulamada en çok Bakteriyel, Viral, Tüberküloz ve Mantar enfeksiyonlarının sebep olduğu Menenjit ayırıcı tanısı‘nda kullanılır.

Diğer enfeksiyon etkenlerine bağlı Menenjit’lerle mukayese edildiğinde, Viral Menenjit‘lerde BOS Laktat konsantrasyonu daha düşük bulunur.

Karar verdirme sınırı olarak 30-36 mg/dL’nin seçilmesi durumunda bu iki grup Menenjit arasında % 80-90 civarında Sensitivite ve Spesifite ile ayrım yapmak mümkün olabilmektedir.

Numune :

Beyin Omurilik Sıvısı.

Florid/Oksalatlı, Gri kapaklı tüp içine alınmalıdır.

Referans Aralığı :

10.80 – 18.90 mg/dL.