LDH İzoenzimleri Testi Nedir, Neden Yapılır ?

LDH İzoenzimleri testine başlıca olarak total LDH aktivite yüksekliğinin sebebinin araştırılması yani hangi dokudan kaynaklandığının bulunması sırasında ihtiyaç duyulur.

LDH İzoenzimleri Testi Nedir ?

Laktat Dehidrogenaz, M ve H olarak adlandırılan subünitelerin bir araya gelmesinden oluşan tetramerik yapıda bir sitoplazma enzimidir.

Doku zedelenme marker’ı olarak kullanılan diğer proteinler gibi LD izoenzimlerinin kan seviyesinin yükselmesi ve dokuya özgü dağılım paterninin ortaya çıkması için de dokunun uzun süreli Hipoksi’ye maruz kalması gerekir.

LDH İzoenzimleri Testi Neden Yapılır ?

Aşağıdaki hastalıkların şüphesinde tanıya yardımcı olarak istenir.

Eritrosit’lerle İlişkili Hastalıklar 

Kırmızı Kan hücrelerinin parçalanması sonucunda meydana gelen Hemolitik Anemiler ile Folik asit veya B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak etkin bir şekilde Eritrosit üretimi yapılamaması sonucunda meydana gelen Megaloblastik Anemi, serum LD aktivitesinde artışa neden olan en önemli kan hastalıklarıdır.

Megaloblastik Anemi’lerde total LD aktivitesinde referans aralığın üst sınırının 50 katına varan yükselmeler görülebilir. Bu tür hastalıklarda izoenzim dağılımı Miyokard İnfarktüsündeki dağılıma benzer özellik gösterir. Yani başlıca LD1 ve LD2 izoenzim aktivitelerinde artma meydana gelir.

Açıklanamayan LD1 yüksekliklerinin çoğunun altında in vivo Hemoliz’e yol açan bir neden bulunur.

Miyokard İnfarktüsü :

LD aktivitesi Miyokard İnfarktüsü’nün meydana gelmesinden 8-12 saat sonra yükselmeye başlar.

En yüksek değere 24-48 saat sonra ulaşılır.

Total aktivitede artış, genellikle referans aralık üst sınırının 3-4 katı kadar olur. Bazen 10 kata varan artışlar görülebilir.

Aktivite yüksekliği İnfarktüs sonrası 7. güne kadar devam edebilir.

İnfarktüs dışında, Miyokard dokusunda zarar meydana getiren Miyokardit gibi durumlarda da benzer şekilde yükselmeler olabilir. Miyokard İnfarktüsünde LD1 ve LD2 izoenzimlerinin aktivitesinde artış meydana gelir.

LD1 izoenziminin LD2’ye göre daha fazla artması Miyokard İnfarktüsü için spesifiktir. Bu duruma “Flipped LD1” denir. Bu durum, LD1/LD2 oranının 1’den büyük olması anlamına gelir.

Kalp dokusunda zarar meydana getirmeyen Angina Pektoris’te enzim aktivitesinde değişiklik meydana gelmez.

Karaciğer Hastalıkları :

Karaciğer dokusu en fazla LD5 izoenzimi ihtiva ettiğinden, Karaciğer dokusunda hasar meydana getiren hastalıklar, en fazla bu izoenzimin aktivitesinde artış meydana getirir.

Kas Hastalıkları :

Kas dokusunda hasar meydana getiren bütün durumlar ve hastalıklar, özellikle LD5 izoenzim aktivitesinde artmaya neden olur.

İlerleyici Kas distrofilerinde, hastalığın ileri safhalarında Kas kitlesinin azalması ile LD aktivitesi referans aralık sınırlarına yakın değerlerde bulunabilir.

Malignite :

Karaciğer metastazı olan kanserlerin % 70 kadarında, Karaciğer metastazı olmayan kanserlerin ise % 20-60 kadarında LD aktivitesinde artma görülür.

Hodgkin Hastalığı, batın içi maliniteler, Akciğer kanserleri, serum LD aktivitesini en fazla yükselten malign hastalıklardır.

Bu tür malinitelerde genellikle LD4 ve LD5 izoenzimlerinin aktivitesinde artış meydana gelir.

Buna karşılık Testis ve Over’lerin germ hücreli tümörlerinde daha çok LD1 aktivitesinde artma meydana gelir.

Numune:

Serum.

Eritrosit içi LD aktivitesi, serum aktivitesine göre çok yüksek olduğundan Hemolizli örneklerden LD izoenzim elektroforezi çalışması yapılmamalıdır.

Referans Aralığı :