LDL-Kolesterol Testi Nedir, Normal Değerleri, Neden Yapılır, Yüksekliği ve Düşüklüğü

LDL-Kolesterol başlıca olarak kalp hastalığı riskini belirlemek için istenir ama rutin olarak lipid profilinde,check uplarda, diyabet,insülin direncinde, hipo-hipertiroidizm, cushing hastalığı gibi birçok metabolik hastalıkta da sık istenen testlerdendir.

Ayrıca diyet ve egzersiz gibi lipit düşürücü yaşam tarzı değişikliklerinin başarısını değerlendirmek  veya statinler gibi ilaç tedavisinin etkinliğini belirlemek için de LDL-K düzeylerinin ölçümü istenebilir.

LDL, kanda kolesterolü taşıyan bir lipoprotein tipidir.

Kan damarı duvarlarında aşırı kolesterolü biriktirdiği, atardamarların sertleşmesi (ateroskleroz) ve kalp hastalığına olumsuz katkıda bulunduğu için LDL’nin arzulanmayan bir lipoprotein olduğu kabul edilir.

Bu nedenle LDL kolesterole ”kötü”kolesterol denilir.

Genellikle total kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol  (HDL-K), ve trigliseritlerden ibaret standart lipit profilinin sonuçları kullanılarak LDL kolesterol (LDL-K) miktarı hesaplanmaktadır.

Bir formülü uygulayarak  düşük yoğunluklu lipoproteinde mevcut kolesterol miktarı belirlenebilir ve tipik olarak bu hesaplanan değer bildirilebilir.

Olguların çoğunda bu değer LDL-K’nın iyi bir tahminini vermekle birlikte, örneğin kan numunesi alınmadan önce aç kalınmamışsa trigliserit düzeyleri artmakta ve bu tahminler giderek doğruluktan uzaklaşmaktadır.

Bu durumda LDL-K düzeyini doğru olarak belirlemenin tek yolu doğrudan ölçümdür.

LDL-K’nin doğrudan ölçümü, trigliseritlerden daha az olumsuz etkilenmekte olup aç olmadığınız zaman veya trigliserit düzeyleri anlamlı derecede yükseldiğinde (400 mg/dl üstü) LDL-K’nın doğrudan ölçümünden yararlanılabilir.

Değerlendirme :

Yüksek LDL kolesterol düzeyleri kalp hastalığı riskini  gösterebildiğinden, LDL-K sonucunuz sizin için arzulanan üst sınırlara göre değerlendirilecektir.

Yapılan önerilere göre başka bir risk faktörünüz yoksa LDL-K düzeyleriniz aşağıdaki gibi değerlendirilebilir:

100 mg/dL ’den düşük — Optimal düzeylerde

100-129 mg/dL  — Optimal düzeye yakın veya üstünde

130-159 mg/dL  — Sınırda yüksek

160-189 mg/dL  — Yüksek     

189 mg/dL’den yüksek — Çok yüksek

Başlıca risk faktörleri LDL-K hedeflerini değiştirmektedir.

Yüksek LDL-K ‘ye yönelik tedavi (diyet veya statinler gibi ilaçlarla), genel kalp hastalığı riskine dayanarak LDL- kolesterol düzeylerini bir hedef değere düşürmeyi amaçlar.

Hedef değer:

Kalp hastalığı veya diyabet varsa LDL 100 mg/dL’den düşük

*** İki veya daha fazla sayıda risk faktörü varsa kalp hastalığı için orta derecede risk varsa LDL 130 mg/dL’den düşük Risk faktörü yoksa veya bir risk faktörü (kalp hastalığı için düşük risk) varsa LDL 160 mg/dL’den düşük olmalıdır.

***Bazı sağlık kuruluşları, kalp hastalığı varsa veya kalp krizi geçirilmişse LDL-K düzeyinizin 70 mg/dL’ den daha düşük olması gerektiğini önermektedir.

Önemli risk faktörleri:

Sigara içimi

Yaş  (erkekler : 45 yaş ve üstü veya kadınlar 55 yaş ve üstü)

Düşük HDL kolesterol  (40 mg/dL (1.04 mmol/L)’den düşük)

Hipertansiyon (kan basıncı  140/90 veya daha yüksekse  veya hipertansiyonu düşürücü ilaçlar alınıyorsa)

Soygeçmişte erken yaşta kalp hastalığı öyküsü (birinci derece erkek akrabada 55 yaş altı veya birinci derece kadın akrabada 65 yaş altında).

Önceden mevcut koroner kalp hastalığı Diyabet

[Dikkat : Yüksek HDL kolesterolün (60 mg/dL veya üstü) “ negatif bir risk faktörü” olduğu düşünülür. Yüksek HDL-K’nın varlığı toplam risk faktörlerinden birinin eliminasyonuna olanak tanır.]

Düşük LDL kolesterol düzeyleri genellikle kaygı nedeni olmayıp izlenmeyi gerektirmez.

Kalıtsal lipoprotein eksikliği veya hipertiroidizm, enfeksiyon, inflamasyon ve sirozu olan hastalarda düşük LDL-K düzeyleri görülebilir .

Akut hastalık sırasında, kalp krizinden hemen sonra veya stres sırasında (cerrahi veya bir kaza gibi) LDL kolesterolü geçici olarak düşüktür.

LDL kolesterolünüzün ölçümü için herhangi bir rahatsızlık geçtikten sonra en azından altı hafta beklemelisiniz.

Kadınlar LDL kolesterollerinin ölçümü için bebek doğduktan sonra en azından 6 hafta beklemelidir.

Doymuş yağlardan (kalorilerin % 7’den azı doymuş yağlardan sağlanır) fakir bir diyetle beslenme genellikle LDL kolesterolü yaklaşık % 10 oranında düşürecektir.

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: