Lenfoma Nedir, Belirtileri ve Tedavisi ?

Lenfoma vücudumuzdaki Bağışıklık sisteminde doğal olarak bulunan Lenfosit adlı hücrelerden gelişir. Hodgkin Hastalığı ve Hodgkin dışı Lenfomalar olmak üzere iki tipi vardır.

Lenfoma Nedir ?

Lenfomalar, lenforetiküler hücrelerden köken alan malign hastalıklardır. Bu tip hücreler özellikle Lenf bezlerinde bulunur, bu nedenle çoğu kez Lenf bezlerinin tümöral büyümesi önde gelen klinik semptomdur.

Lenfoma Çeşitleri Nelerdir ?

Lenfomaların;

Hodgkin Lenfoması

Non-Hodgkin Lenfoma olmak üzere 2 önemli alt grubu vardır.

Thomas Hodgkin 1832’de yaygın Lenfadenopati ve Splenomegali olan yedi hasta tarifledi. 1865’de Samuel Wilks bu hastalığa “Hodgkin Lenfoması” ismini verdi.

Lenfoma Neden Olur ?

Neden kesin bilinmemektedir.

Primer immün yetmezliği olan hastalarda Lenfoma gelişme riski çok fazladır.

İmmünosüpressif tedavi verilen Böbrek ve Kalp transplantasyonu yapılan hastalarda veya çeşitli kazanılmış immünite bozukluğu olan bireylerde Hodgkin hastalığını da içeren çeşitli malign lenfomalar artmış oranlarda saptanmaktadır.

Benzen, Fenoksi asit ve Klorfenol gibi kimyasal maddeler, Antikonvülzan tedavi etyolojide suçlanır.

Sosyo-ekonomik koşulların düşük olduğu ülkelerde B-hücreli Lenfomalar sık görülmektedir.

Lenfoma Kimlerde Sıktır ?

Ailede Lenfoma varlığı

Kalıtsal veya sonradan kazanılmış Bağışıklık yetersizliği hastalıkları

Bazı virüs enfeksiyonları (Epstein-Barr Virüs enfeksiyonu) varsa risk artar.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek (Beslenme ve enfeksiyonlardan korunmak gibi) ise riski azaltır.

Lenfoma Belirtileri Nelerdir ?

İlk bulgusu çoğu kez yüzeyel Lenfadenopati yani Lenf bezelerinin büyümesi’dir. Lenfadenopati hastaların yaklaşık %80’inde Servikal yani Boyun bölgesindedir.

Tutulan Lenf nodu lastik kıvamında, elastik ve ağrısızdır. Servikal bölgenin tutulması tek taraflı veya iki taraflı olabilir.

Periferik Lenfadenopati

Mediastinal kitle

Ateş

Ağırlık kaybı

Gece terlemeleri

Halsizlik gibi semptomlar Lenfoma ön tanısında akla gelmelidir.

Boyun, Koltuk altı, Kasık bölgelerinde Lenf bezlerinde ağrısız şişlikler

Kuru ve inatçı öksürük

Solunum sıkıntısı

Solukluk

Yorgunluk

Sık ateşlenme

Karın ağrısı

Karında şişlik – gerginlik

Kusma

İshal

Kanlı dışkı

İdrar yapmada zorluk

Kemik ve eklem ağrıları da görülebilir.

Uyarıcı belirtilerin varlığında acilen Doktora başvurulmalıdır.

Lenfoma Tanısı Nasıl Konur ?

Tanı için fizik muayene, Ultrasonografi, Karın içi ve Göğüs Tomografisi gibi tetkikler yapılır.

Hemogram ve Periferik Yayma Testleri ile Biyopsi de yapılır.

Lenfomada Laboratuvar Bulguları :

Erken evrelerde Anemi yani kansızlık yoktur. Kan sayımında anormal değerler ileri evre hastalıkta görülür.

Anemi normositik, normokromik veya mikrositik, hipokromik özelliktedir.

Nötropeni hastaların % 50’inde, Eozinofili % 15-20’inde saptanır.

Yüksek serum Bakır düzeyi aktif hastalıkta görülür.

İleri evre HL’da serum Ferritin düzeyi artar, serum Transferrin düzeyi azalmıştır.

Hastalığın aktif evrelerinde Sedimantasyon hızı, Fibrinojen ve Haptoglobin düzeyleri de yükselmiştir.

Yüksek serum ALP düzeyi Kemik ve Karaciğer tutulmasını düşündürür.

Tanı Histopatolojik incelemelerle konur.

Patolojik Lenf nodundan Biyopsi yapılmalıdır.

Lenfoma Tedavisi Nasıldır ?

Lenfomaların tipine göre tedavi değişir.

Hodgkin Hastalığı hem ilaç tedavisine hem de ışın tedavisine duyarlı olduğundan; tüm hastalarda ilaç tedavisi ve ardından da ışın tedavisi yapılır.

Hodgkin dışı Lenfomalar hızlı seyredebilir. Erken dönemde tedaviye başlamak gerekir, temel tedavi yaklaşımı ilaç tedavisidir.

Işın tedavisi ve cerrahi yaklaşım ancak bazı özel durumlarda uygulanmaktadır.

Lenfomada Gidişat Nasıldır ?

HL’da Kemoradyoterapi ile 5 yıllık hastalıksız yaşam oranı ;

Erken evrelerde, Evre I ve II’de, % 95-98

İleri evrelerde örneğin III A Evresinde % 86 olarak bildirilmektedir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !